НАЧАЛО » събития
10/06/2021 00:00
12/06/2021 00:00

Нови дати за изложението „TRUCK EXPO“

30/11/2020 00:00
06/12/2020 00:00

Националният съюз на ТПК, съвместно с МТСП организира изложение в ЦУМ, гр. София

20/11/2020 00:00
20/11/2020 00:00

Международната онлайн конференция "Въздействието на изкуствения интелект върху нашето общество"

19/10/2020 00:00
20/10/2020 00:00

Конференция „Климатичните промени и сигурността – гласът на младите за преодоляване на предизвикателствата“

24/09/2020 00:00
24/09/2020 00:00

Форум на кметовете, посветен на Справедлив енергиен преход в Източна Европа

10/09/2020 00:00
10/09/2020 00:00

ОНЛАЙН СЕМИНАР „Либерализация на пазара на електроенергия. Клиенти ниско напрежение“

17/07/2020 00:00
17/07/2020 00:00

Конференцията „Образование от А до #. Иновативното училище“

12/05/2020 00:00
12/05/2020 00:00

Онлайн форум на регионалната мрежа комуникационни консултанти SEEnthesis / The Balkan Hub

28/04/2020 00:00
28/04/2020 00:00

#PowerUp! 2020 България - онлайн

23/04/2020 00:00
24/04/2020 00:00

Конференция "Европейската зелена сделка и българският енергиен преход"