НАЧАЛО » статии

Александър Воденичаров, зам.председател на Българска асоциация за устойчива енергия

Използването на потенциала от биомасата ще намали цените

fb
3E news
fb
01-04-2011 07:05:49
fb

Конкуренцията между производителите ще свали тарифите, казва зам.председателят на Българската асоциация за устойчива енергия

 

Проблемът не е в цената на електроенергията, а в това, че тя в сметката е около половината, останалото са такси за присъединяване и пренос на ниско и високо напрежение. Дори цената да се увеличи с 50% поради либерализацията на пазара и повишаващия дял на енергията от ВЕИ, то крайният  потребител ще плаща по-ниска цена за пренос и достъп по мрежата. Така сметките биха останали същите и дори може да се очаква намаление с 10% заради наличието на конкуренция.През следващите пет-седем години цените на електроенергията от конвенционалните централи ще се повишават.

 

 

Трябва да бъде използван потенциалът за производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса, чиято цена е по-ниска в сравнение с тази на соларната енергия. Това ще доведе до енергийна независимост на много региони от страната. Ако парламентът при гласуването на второ четене на новия закон за ВЕИ, одобри 20 годишни договори за изкупуване на енергията от биомаса, каквито в момента има за соларната, вятърната и водната енергия, това ще създаде сигурност за инвеститорите.

 

Трябва да се стимулира изграждането в промишлените зони на градовете на инсталации от биомаса,  да се използват възможностите за монтиране на фотоволтаци на покривите, които да задоволят нуждите на домакинствата от електрическа енергия. Процедурите за монтирането им и изкупуването на енергията трябва да бъдат облекчени.

 

Ако се даде възможност на крайните потребители да избират на доставчици на топлинна енергия, то производителите ще се борят за клиенти и те ще спечелят. Ако има 100 производители на енергията от биомаса и те се конкурират, цената й ще падне.

 

 

Не е необходимо да се изсичат гори за производството на биомаса.Няма никаква екологична заплаха, от каквато се притесняват еколози. Твърдите битови отпадъци, слама,дървесина, шлюпки и селскостопански отпадъци могат да се използват за производство на електрическа и топлинна енергия. Твърдите битови отпадъци в градовете имат голям  потенциал. В противен случай потребителите ще плащат висока такса за отпадъците.

 

 

Трябва да бъде стимулирано директното отглеждане на бързо растящи дървесина и земеделски култури. В момента 2/3 от обработваемата  земя в България пустее. Много пасища и мери могат да се засадят например с  детелина, от  която може да се добива енергия. По програмата за селските райони, собственици на ливади, пасбища и мери в зоните на Натура по 148 евро на хектар.


По статията работи:

Admin Admin