НАЧАЛО » свят

Imperial Tobacco ще помага на ЕС в борбата срещу контрабандата на цигари

Британската компания сключи многогодишно споразумение с OLAF ще привежда на общността 207 млн. евро през следващите 20 години

fb
3E news
fb
27-09-2010 12:55:23
fb

Европейската комисия оповести, че е подписала многогодишно споразумение с Imperial Tobacco Limited (ITL) за сътрудничество в борбата с незаконната търговия с тютюневи изделия. Съгласно правно обвързващото споразумение британската компания ITL ще работи заедно със службата на ЕС за борба с измамите OLAF и с правоприлагащите органи на държавите-членки в подкрепа на борбата срещу контрабандата и фалшифицирането на цигари.

Пресслужбата на ЕС Rapid уточни, че споразумението предвижда значителни плащания от страна на ITL към ЕК и държавите-членки на стойност общо 300 млн. долара (207 млн. евро) през следващите 20 години. Това следва да бъде значителен принос към усилията на ЕС за борба с незаконната търговия с тютюневи изделия, която всяка година ощетява ЕС и държавите-членки с милиарди евро.

 

По този повод председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: "Приветствам това важно споразумение, което ще ни помогне да защитаваме финансовите интереси на ЕС и да противодействаме по-категорично на контрабандата и фалшифицирането на цигари."

 

Комисарят по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, одита и борбата с измамите Алгирдас Шемета добави: "С контрабандата и фалшифицирането на продукти всички са измамени: и правителствата, и потребителите, и легалния бизнес. Днешното споразумение с Империал Табако представлява мощен сигнал с възпиращ ефект за престъпниците, които се занимават с контрабанда на цигари, и значително увеличава шансовете ни да ликвидираме тази незаконна дейност."

 

Ежегодните загуби на ЕС и държавите-членки от неплатени данъци за фалшифицирани и контрабандни тютюневи изделия се изчисляват на около 10 млрд. евро. Освен това фалшифицирането и другите форми на контрабанда създават успоредна верига за незаконни доставки, която подкопава устоите на законните канали за дистрибуция и конкурира нелоялно оригиналните продукти, разпространявани посредством законните канали. Незаконната търговия с цигари се използва често за финансиране на още по-опасни дейности като тероризъм и организирана престъпност. Поради всички тези причини Комисията и държавите-членки на ЕС превърнаха борбата срещу фалшифицирането и контрабандата на цигари във важен приоритет.

 

През последните няколко години въпреки успешните мерки, предприети от ЕС, държавите-членки и индустрията, разпространението на контрабандни и фалшифицирани цигари продължава да се разнообразява и да нараства. Затова Комисията активизира усилията си за борба с незаконната търговия на фалшифицирани цигари. Това включва работа с правоприлагащите органи на държавите-членки и на трети държави при разследване на фалшифицирането на цигари, набелязване и прекратяване на производството на фалшифицирани цигари, както и регистриране и конфискуване на фалшифицирани цигари в ЕС с цел идентифициране на източника на продукта и друга полезна информация.

 

Чрез днешното споразумение, което е предложено от ITL, се въвеждат строги разпоредби и процедури за сътрудничество и обмен на разузнавателни данни, които ще помогнат на правоприлагащите органи да предприемат по-ефективни действия срещу престъпниците в Европа и в целия свят. Освен това ITL ще доусъвършенства съществуващия контрол на веригата за доставки, като засили своя проверовъчен процес за избор и наблюдение на клиентите, така че да увеличи възможностите си за проследяване и откриване на определени опаковки и да подпомага в по-голяма степен европейските правоприлагащи органи в борбата им срещу нелегалната търговия с цигари.

 

В споразумението се съдържат и широкообхватни процедури за проследяване на продуктите, благодарение на които правоприлагащите органи могат да определят източниците и местоназначението на търговските марки на ITL и да проверяват дали те не са фалшифицирани. Съгласно споразумението ITL ще обозначават някои опаковки с информация, указваща целевия пазар за продажба на дребно, ще маркират мастербоксовете2 с цигари с баркод етикети, които могат да се разчитат машинно, и ще въведат други процедури за подобряване на проследяването и откриването на своите продукти.

 

Тези задължения са в съзвучие с противоконтрабандните разпоредби на Рамковата конвенция на СЗО за контрол върху тютюна и ще залегнат в основата на усилията на ЕС за изготвянето на стриктен протокол към Конвенцията за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия.

 

Споразумението включва също така гаранция от страна на ITL да извършват плащания, ако в бъдеще бъдат конфискувани техни оригинални продукти в рамките на ЕС, които надхвърлят определени количества. Средствата от тези плащания ще бъдат на разположение на всички участващи държави-членки.


По статията работи: