НАЧАЛО » свят

26 находища на въглеводороди са открити през 2013 г. в Русия

fb
3E news
fb
27-01-2014 06:09:00
fb

26 находища на въглеводороди са открити през 2013 г. на територията на Руската Федерация. В частност откритите нефтени находища са 23, 2 са нефтогазоносни и 1 газонефтено.Тези данни се съобщават в доклад  на Роснедр, представен от Министерство на природните ресурси и екологията на Руската федерация, събщава oilru, позовавайки се на официално прессъобщение.  Докладът съдържа данни за състоянието в края на 2013 г. Окончателните данни обаче ще бъдат съобщени в края на март след като бъдат обобщени и анализирани статистическите данни предоставени от ползвателите на недрата.

Като цяло нарастването на въглеводороди по промишлени категории за 2013 г. превишава обема на добив и съставлява по течни въглеводороди (нефт + кондензат) 635 млн.тона, свободен газ – 1 трлн. куб метра.

На континнталния шелф на Русия геоложките дейности са проведени на 22 обекта, на 7 от които работата е завършена. В резултата се е уточнил моделът на геоложката структура и перспективите на нефтогазоносните райони в Баренцово и Карско море, а също така източните райони на арктическия басейн. Били са открити 99 перспективни обекта.

В рамките на реализацията на програмата за геоложки  проучвания за нефт и газ през 2014 г. дейностите ще бъдат съсредоточени в пределите на 29-те най-песпективни зони, определени в пределите на нефтогазоносните провинции на Русия.

Значително внимание ще бъде отделено на проучването на нетрадиционните източници на шистов петрол. Ще бъдат изпълнни дейности по деференцирана оценка на перспективните нефтогазносни структури на Баженовското находище в Западен Сибир, а също така на високо битумните отлагания в Европейската част на Русия и Източен Сибир, се отбелязва в съобщението  на Министерство на природата и екологията на Русия.

нефт
газ
находища
Русия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева