НАЧАЛО » свят

Пречки пред търговията: С нарастването на протекционизма ЕС продължава да отваря експортни пазари

fb
3E news
fb
17-06-2019 04:34:00
fb

Публикуваният днес доклад на Европейската комисия потвърждава увеличаването на пречките пред търговията, пред които се изправят европейските предприятия на външни пазари Благодарение на категоричния отговор на ЕС, бяха отстранени 123 такива пречки от началото на мандата на настоящата Комисия, което създаде възможност за допълнителен износ на стойност от над 6 млрд. евро през 2018 г.

В последното издание на Доклада относно пречките пред търговията и инвестициите се посочват 45 нови пречки пред търговията, установени в държави извън ЕС през 2018 г., което води до рекордната стойност от 425 мерки в 59 различни държави, водещи до загуби в размер на милиарди евро годишно за европейските предприятия.

Китай и Русия са начело в общия списък, като съответно поддържат 37 и 34 проблемни търговски мерки. Най-голямо въздействие върху износа на ЕС оказват мерките, въведени от Китай, САЩ, Индия и Алжир. Те обхващат 80 % от общия износ на ЕС, засегнат от новите мерки, и са свързани предимно със секторите на стоманата, алуминия и информационните и комуникационни технологии (ИКТ).

Усилията на ЕС да засили съществуващите международни търговски правила дават видими резултати. Осъществявайки своята намеса в тясно сътрудничество с държавите — членки на ЕС, и предприятията по засилената стратегия на ЕС за достъп до пазара, миналата година Комисията отстрани 35 пречки пред търговията, включително в държави като Китай, Япония, Индия и Русия. Тези мерки обхващаха осем ключови експортни и инвестиционни сектори на ЕС, сред които селско стопанство и рибарство, автомобилен сектор, текстилни и кожени изделия, вино и спиртни напитки, козметични продукти, минерални продукти, части за въздухоплавателни средства и ИКТ, наред с други сектори. Някои от тях засягаха различни сектори и хоризонтално. Отстранените през 2018 г. пречки пред търговията и инвестициите включваха, наред с другото: китайските ограничения върху вноса на продукти от говеда и овцеруските незаконни антидъмпингови мерки относно леките търговски превозни средствамитата върху електронните стоки и задължителните ветеринарни сертификати, които ограничават износа на кожени изделия за Индия ограниченията върху използването на разрешени добавки във виното и спиртните напитки в Япония задължителното етикетиране на текстилните изделия в Египет

Налагането на международните търговски правила се определя като главен приоритет на стратегията на Комисията „Търговията — за всички“ от 2015 г. Отстраняването на пречките пред търговията е ключова задача за Комисията наред със засиления акцент върху изпълнението на търговските споразумения на ЕС. Разширеното партньорство на ЕС за достъп до пазара цели да гарантира, че предприятията могат да се конкурират при еднакви условия, когато търсят възможности за износ и инвестиции в държави извън Европа.

Докладът на Комисията за пречките пред търговията и инвестициите се публикува всяка година от началото на икономическата криза от 2008 г. и се основава изцяло на пречките пред търговията и инвестициите на външни пазари, докладвани от европейските предприятия. Комисията също така започна инициативата „Дни на достъпа до пазари“ в държавите членки, за да повиши осведомеността сред по-малките предприятия относно начините, по които ЕС може да помогне да се отстранят пречките, пред които те са изправени. За по-малко от 12 месеца бяха проведени събития с местни предприятия в Дания, Испания, Нидерландия, Литва, Португалия и Франция. След публикуването на 37-ия доклад относно антидъмпинговите, антисубсидийните и защитните мерки на ЕС на 28 март 2019 г., това е вторият доклад за изпълнението, публикуван от Комисията през 2019 г. По-късно тази година ще бъде публикуван доклад, представящ напредъка в изпълнението на търговските споразумения на ЕС.

По статията работи:

Галина Александрова