НАЧАЛО » свят

Водещи технологични компании подкрепиха декларация на Мария Габриел за по-голямо участие на жените в цифровия сектор

fb
3E news
fb
19-06-2018 02:19:00
fb

Лидери на водещи европейски компании в областта на цифровите технологии, телекомуникациите и медиите подписаха предложена от българския еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел декларация за по-голямо участие на  жените в цифровия сектор. Това стана по време на конференцията на високо равнище в Брюксел Digital4Her, целяща разработването на конкретни мерки за осигуряване на равенство между половете в цифровия сектор. Форумът, проведен по инициатива на Мария Габриел, е първото събитие на Европейската комисия, изцяло посветено на жените и цифровите технологии. На масата за дебати седнаха заедно широк кръг заинтересовани страни, сред които предприемачи, представители на академичните среди, представители на цифровата индустрия и обществения сектор от цяла Европа.

С подписването на декларацията, изпълнителни директори и мениджъри на компании като Майкрософт, Леново, Гугъл, Проксимус, компании от аудиовизуалния сектор и редица други водещи европейски фирми поеха ангажимент да работят за увеличаване броя на жените в управителните съвети и на управленско ниво, както и за насърчаване на възможностите за кариера в цифровата сфера.

"Представената днес декларация поставя началото на плана за действие за изпълнение на стратегията за по-добро представителство на жените в сектора на цифровите технологии. Тази декларация е силно послание към жените, които имат нужда от подкрепа и кураж, за да приемат предизвикателството да се развиват в цифровата сфера. Тя е признание, че по-голямото разнообразие на цифровата среда може да доведе до по-големи креативност и новаторство, до по-добри резултати на компаниите. Тя е носител на възможност за положителна промяна във фирмените политики, култура и визия.  Надявам се повече компании да се присъединят към декларацията, за да вървим заедно към постигането на цифров сектор, който предоставя равни възможности на жените и мъжете за кариера, лидерство, новаторство", коментира Мария Габриел.

Множеството панелни дискусии, основани на стълбовете на стратегията на българския еврокомисар за повече жени в сектора на цифровите технологии, се превърнаха в платформа за дебат относно насърчаването на жените за придобиване на цифрови умения, даването на стимули на момичетата да се обучават в СТЕМ специалности, изграждането на мрежа на жени предприемачи и преодоляването на половите стереотипи, включително в аудиовизуалния сектор. В рамките на конференцията беше представен и доклада на Групата на европейските медийни регулатори ЕRGA, изготвен по настояване на Мария Габриел, с цел събирането на най-добри практики и очертаването на насоки за преодоляване на стереотипното представяне на жените в медиите. Специален щрих в конференцията беше и награждаването на 10 технологични компании, ръководени от жени, избрани от авторитетно жури след открит конкурс, обявен от българския еврокомисар.

"За да запазим Европа като световна икономическа сила, трябва да използваме целия европейски човешки ресурс. Това не може да се случи, ако половината от населението – жените, останат извън този процес.  Само 17% от 8-те милиона души, работещи в комуникационните и информационните технологии, са жени. В същото време Европа е изправена пред липса на специалисти в тази област - 40% от фирмите срещат трудности при набирането на квалифицирани хора. Ето защо е време да преминем от думи към действия и бъдем по-ефективни в борбата със стереотипите, в насърчаването на цифровото предприемачество сред жените, в предоставянето на равен достъп до цифрово образование и придобиване на цифрови умения. Само така ще отговорим на драстично нарастващото търсене в цифровия пазар на труда и на дефицита, който не може да бъде запълнен само от мъжете.  С днешната конференция си поставяме за цел да изведем конкретни решения, за да осигурим цифрово бъдеще, достъпно за всички", заяви еврокомисарят Мария Габриел.

Изводите и препоръките от конференцията Digital4Her ще бъдат представени на Цифровата асамблея в София следващата седмица и ще се превърнат в отправна точка за мобилизиране на политическа подкрепа, за да се гарантира постигането на целта за повече жени в цифровия сектор.

Мария Габриел
цифрова икономика
лидери
жени в цифровия сектор
По статията работи:

Георги Велев