НАЧАЛО » свят

ЕС дава пари за ключови инфраструктурни проекти на българската енергетика

Европейският съюз ще задели 647 млн.евро за финансиране на важни газови проекти, се казва в изявление на Европейската комисия.

fb
3E news
fb
30-10-2014 10:00:00
fb

Пет проекта за изграждане на кручова енергийна инфраструкура в България ще получат еврофинансиране за над 4 милиона евро.

Европейските средства ще бъдат насочени към проектни проучвания за изграждането на интерконекторна газова връзка между България и Турция, за построяването на ВЕЦ "Яденица", както и на далекопроводни връзки от ТЕЦ "Марица Изток" към различни части на страната.

Европейско финансиране, отпуснато на Гърция, пък предвижда и строителството на връзка от ТЕЦ "Марица Изток" към гръцката електропреносна мрежа.

Това стана ясно, след като държавите членки на Европейски съюз се договориха в сряда да отпуснат 647 милиона евро в подкрепа на ключови приоритетни инфраструктурни проекти в областта на енергетиката. Основната част от средствата се предоставят за проекти в газовия сектор и за пренос на електроенергия в региона на Балтийско море и в Източна и Югоизточна Европа.

Финансирането се осигурява по програма на ЕС, наречена „Механизъм за свързване на Европа“.

Одобрените проекти ще увеличат енергийната сигурност на Европа и ще спомогнат за прекратяване на откъснатостта на някои държави членки от енергийните мрежи на ЕС. Те също така ще допринесат за завършването на европейския енергиен пазар и интегрирането на възобновяеми енергийни източници към електроенергийната мрежа, се казва в съобщението на ЕК.

„Приветствам днешното решение, което ще ни помогне да изградим в кратки срокове инфраструктурата, от която се нуждаем за гарантиране на енергийната сигурност на Европа. Геополитическата криза подчерта необходимостта от по-добро свързване на енергийните мрежи. Това също така е от решаващо значение за един интегриран енергиен пазар, на който потребителите получават най-доброто качество за парите си.“ , заяви Гюнтер Йотингер, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за енергетиката.

С по-голямата част от средствата ще се финансират пряко или непряко проекти в газовия сектор. Освен нови газопроводи, по тези проекти ще се строят и терминали за товарене на втечнен природен газ (LNG) в региона на Балтийско море, Източноцентрална и Югоизточна Европа.

Ще бъдат съфинансирани и иновационни технологии в електроенергийния сектор. Те включват проучване на възможността за създаването на подводен кабел с дължина 700 км за постоянен ток с високо напрежение между Норвегия и Обединеното кралство , както и на проект за интелигентни мрежи по границата на Ирландия и Обединеното кралство (Северна Ирландия).

От отпуснатите 34 безвъзмездни финансирания  16 са в сектора на природния газ и 18 — в електроенергийния сектор, като от тях 28 са за проучвания като оценки на въздействието върху околната среда (в размер на 91,4 милиона евро), а 6 безвъзмездни финансирания се предоставят за строителни работи (555,9

Редица от подпомаганите проекти бяха определени в Европейската стратегия за енергийна сигурност от 28 май 2014 г. като ключови проекти, свързани със сигурността на доставките Механизмът за свързване на Европа предвижда финансиране на проекти, които предоставят обозрими ползи отвъд националните граници, не са икономически жизнеспособни или не са достъпни за потребителите в

Безвъзмездните средства в рамките на Механизма за свързване на Европа могат да финансират до 50 % от допустимите разходи за дейности. Въпреки това, при изключителни обстоятелства — когато дадено действие ясно допринася за сигурността на доставките, засилва солидарността между държавите членки или позволява използването на много новаторски решения — механизмът може да покрие до 75 % от разходите за строителство.

Предложението на Европейската комисия бе подкрепено от Комитета за координация на Механизма за свързване на Европа, който се състои от представители на държавите членки. По-късно тази година Комисията ще приеме официално списъка на предложенията, които ще получат финансово подпомагане в рамките на Механизма за свързване на Европа — Енергетика.

В рамките на Механизма за свързване на Европа е предоставена обща сума в размер на 5,85 милиарда евро за трансевропейската енергийна инфраструктура за периода 2014 - 2020 г.

За да получи безвъзмездни средства, съответното действие трябва да е свързано с проект, включен в списъка на „проекти от общ интерес“. Първият списък беше приет от Европейската комисия през октомври 2013 г. Той съдържа 248 проекта в областта на електроенергийната инфраструктура, всеки един от които, след приключването си, ще донесе значителни ползи за поне две държави членки, ще повиши сигурността на доставките, ще допринесе за по-добра интеграция и конкуренция на пазара, както и за намаляване на емисиите на CO2.

След първата покана за представяне на предложения в рамките на Механизма за свързване на Европа — Енергетика бяха получени и одобрени 64 проекта на общ размер 1,370 милиарда евро. Проектите, които са били отхвърлени в процеса на оценяване, тъй като не са били достатъчно добре разработени към момента на приключване на поканата, може отново да кандидатстват за финансиране в рамките на следващата покана за представяне на предложения, насрочена за 2015 г.

Повече информация можете да намерите на:

MEMO/14/605

Уебстраница на ГД „Енергетика“ относно проектите от общ интерес http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/pci_en.htm

 

газ
газови проекти
енергийна инфраструктура
ЕК
Гюнтер Йотингер
По статията работи:

Маринела Арабаджиева