НАЧАЛО » интервюта

20-те малки и средни фирми от програмата beamUp lab на БФБ устояха на кризата с COVID-19, а някои даже пораснаха в нея

Българските МСП ще имат по-бърз и лесен достъп до капитали от ЦИЕ чрез партньорството на БФБ и екосистемата на рисковите инвеститори на Deutsche Börse -Venture Network

fb
3E news
fb
09-04-2021 01:04:33
fb

Компаниите от програмата beamUp lab устояха на икономическата криза, предизвикана от Covid-19, a някои от тях отбелязаха значителни ръстове през изминалата година. Българска фондова борса (БФБ) направи преглед на дейността, финансовите резултати и полученото финансиране от компаниите участници в beamUpLab през предизвикателната 2020 г.

Отчетените финансови резултати са доказателство за сериозната устойчивост, която компаниите-участници в beamUpLab демонстрират по време на кризата с COVID-19. Изводът, който може да направим е, че иновативните компании са гъвкави и адаптивни спрямо предизвикателства на икономическата среда. Това предпоставя техния успех“, каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

Основни обобщения в анализа на БФБ:

- При участниците МСП средната стойност (изчислена като медианна стойност) на нетните приходи от продажби се повишава с около 25% до 10.6 млн. лв. през 2020 г. В допълнение, 40% от дружествата в извадката отчитат нарастване на приходите, като при едно от тях ръстът е с внушителните 300%. Ефектът от кризата с COVID-19 се усеща най-вече по линия на рентабилността, като осреднената нетна печалба пада с 16% до 270,000 лв. От друга страна броят на компаниите с положителен финансов резултат остава без промяна в сравнение с 2019г., а 30% от изследваните МСП отчитат ръст на печалбата през изминалата година.

- При стартиращите компании средната стойност на нетните приходи от продажби намалява с  около 26% до 1.5 млн. лв. през 2020 г. Независимо от това, половината дружества реализират повишения в приходите, като при три от тях ръстът надвишава 40%.

Пет от компаниите завършват годината с положителен финансов резултат, a осреднена стойност за всички участници е нетна печалба от около 400,000лв, което е двойно повече спрямо 2019 г.Две от стартиращите дружества преминаха успешно през рундове на финансиране през 2020 г. През месец май компанията за нано-сателити Endurosat привлече финансиране от 652,000 лв., осигурени от фонда Neo Ventures.

Компанията за производство на протеин от ларви на черната муха „Насекомо“ пък получи 4 млн. евро от фондовете NV3, Morningside Hill и частни инвеститори през месец юли. В началото на февруари 2021г. една от малките и средни компании в beamUpLab, производителят на детски обувки „Колев и Колев“, привлече ресурс в размер на 1 млн. лв. от Фонда за капиталови инвестиции към Българската банка за развитие.

Българските стартиращи, малки и средни компании ще имат по-бърз и лесен достъп до капитали от ЦИЕ чрез партньорството на БФБ и екосистемата на рисковите инвеститори на Deutsche Börse -Venture Network.Новата възможностза компаниитеБорсата ще представи на третата стратегическа среща от програмата beamUp lab, която ще се проведе на 14 април 2021 г.

В инициативата beamUpLab участват 20 български компании, които бяха подбрани след задълбочено изследване на повече от 1500 фирми. Половината от дружествата са иновативни стартиращи компании (с по-кратка бизнес история и приходи от продажби до 4 млн. лв.), а другата половина са малки и средни компании (МСП).

малки и средни фирми
програмата beamUp lab на БФБ
криза
COVID-19
По статията работи:

3E news