Тодор Бележков: ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово” е готова за зимата

Тодор Бележков, изпълнителен директор „Експлоатация“ в ЕЙ И ЕС България
Източник: БГНЕС

Енергийната система като цяло е стабилна и добре балансирана, но това не би било възможно без ключовата роля на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“. Централата е най-новата, най-ефективната и най-екологично чистата електроцентрала с изгаряне на лигнитни въглища в България. Това заяви в интервю за БГНЕС Тодор Бележков, изпълнителен директор „Експлоатация“ в ЕЙ И ЕС България.

БГНЕС: Г-н Бележков, още при първия сняг енергийната система регистрира високо потребление на ток, което ни подсеща за рекордите в началото на 2017 г., които поставиха на изпитание енергетиката ни. Готова ли е системата да посрещне нови пикове тази зима?

Тодор Бележков: Екстремните студове през 2017 г. поставиха пред изпитание енергийната система в цяла Европа. Ниските температури повишиха рекордно потреблението на газ и ток. Освен това въглищата в някои централи у нас бяха замръзнали и те не успяха да стартират производство, което да подпомогне системата и да задоволи растящото потребление. В някои страни, включително и в България, се стигна до спиране на износа на ток, което допълнително затрудни ситуацията. В този критичен за системата момент ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ работеше на пълна мощност и осигури нужната енергия за системата, като по този начин за пореден път доказа важността си за сигурността на доставките на ток в България.

БГНЕС: Все пак се наложи България за около месец да спре износа на ток –, за да гарантира вътрешното си потребление.

Тодор Бележков: Да, така беше. Но това направиха и много други държави. Ние не бяхме единствени. Да припомня, че Румъния отказа нашето искане за аварийна помощ и внос на ток и трябваше да се справим сами, което и направихме. Това, което трябва да се има предвид е, че нашите енергийни системи и икономики са толкова свързани, че кризата в една страна засяга неминуемо и съседите. Подобен тип кризи могат да имат не само икономически последици.

БГНЕС: Може ли тогава да се твърди, че производството на ток в Европа е на предела си и в бъдеще все по-често ще се изправяме пред кризи, като миналата зима?

Тодор Бележков: Съществуващите междусистемни връзки и правилата за общуване между операторите на преносните мрежи би трябвало да позволяват въпросът със сигурността на снабдяването да намери успешно решение дори при екстремни ситуации. Но е факт, че с все по-завишените екоизисквания на ЕС и заплахата от затваряне на въглищната индустрия, рисковете за реален недостиг на мощности и невъзможност българската енергийна система да задоволи потреблението, са абсолютно възможни. Преди дни стана ясно, че в свой доклад Организация на европейските системни оператори ENTSO-E, предвижда към 2020 г. да има реален риск България да изпадне в ситуация, в която за период от няколко часа енергийната система да не може да задоволява потреблението на електроенергия нито чрез вътрешно производство, нито чрез внос. Така че трябва да се замислим сериозно по този въпрос и по какъв път сме тръгнали. Ролята на централите в Маришкия басейн трябва да бъде правилно оценена, както от гледна точка на сигурността на доставките, така и от гледна точка на социалния ефект, който те имат. Гарантирането на производството на енергия от местен ресурс трябва да бъде изведено като приоритет на енергийната ни система, защото то е гръбнакът на сигурността на доставките.

БГНЕС: Каква е вашата оценка за енергийната система като цяло?

Тодор Бележков: Енергийната система като цяло е стабилна и добре балансирана, но това не би било възможно без ключовата роля на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“. Централата е най-новата, най-ефективната и най-екологично чистата електроцентрала с изгаряне на лигнитни въглища в България. Технологиите, които използваме, позволяват оптимално управление на водите, качеството на въздуха и безопасното съхранение на отпадъците, опазване на почвите и на подземните води според европейските и българските стандарти. Техническите параметри на централата й позволяват да бъде изключителна ефективна за целите на балансирането на мрежата от страна на ЕСО. Основните предимства в това отношение са бърза балансираща услуга от ± 6 MW/минута скорост на промяна на товара на блок, по-голям диапазон за осигуряване на вторично регулиране на честотата 150 – 343 MW бруто на блок. Диапазона на първично регулиране на честотата на ТЕЦ „“ЕЙ И ЕС Гълъбово” е ± 15 MW на блок за 30 секунди, като поддържа постигнатото натоварване в продължение на 30 минути. За сравнение другите централи, участващи в първичния контрол на системата могат да поддържат диапазон от ± 10 MW. Нашата централа осигурява около 10% от електроенергията в страната, подпомага местната икономика и създава над 4500 работни места – пряко и непряко заети.

БГНЕС: А готови ли сте за предстоящата зима?

Тодор Бележков: Да, напълно! Приключихме в пълен обем плановите ремонти на двата блока на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово” още през септември. Осигурили сме на склад 400 000 тона въглища при регламентирано задължение от 280 000 тона. Имаме и 15 000 тона варовик. Складовите наличности с въглища и варовик са достатъчни за поне 20 дни нормална експлоатация на централата без други доставки. Така че мога да кажа, че за поредна година ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово” е в пълна готовност да подпомогне енергийната система на страната и да гарантира енергийните доставки за обществото.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари