Съвременните методи на контрол при отчитането на електромери гарантират сигурност и надеждност

Ако не може да осигури достъп до електромера, клиентът може да отчете сам показанията и да ги подаде в ЧЕЗ Разпределение

Илиян Мутафчиев, директор „Мерене и управление на данните“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Процесът на отчитане на електромери се извършва по строго определен график. Става въпрос за отчитане на  над 2, 1 млн. електромери, което изисква строг ред. Това коментира Илиян Мутафчиев, директор „Мерене и управление на данните“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Той уточни, че през миналата година компанията е стартирала  внедряване на дистанционно обслужвани електромери, които се отчитат напълно автоматично. Досега  са интегрирани 186 хил. от тях

Дружеството стартира пилотният проект от гр. Перник, като през миналата  година са монтирани 186 000 дистанционно обслужвани електромера в различни населени места в Западна България, включително в столицата. „Това са сертифицирани  устройства, закупени чрез съответната обществена поръчка. През настоящата година също планираме да инсталираме приблизително 200 000 електромера, като това предстои да се случи в някои райони на София, както и в Благоевград, Самоков, Ботевград, Козлодуй, Ловеч и др.“, каза Мутафчиев.

Дистанционните електромери дават възможност за анализ на мрежата в реално време, за  проследяване на товарите и наблюдение на заетия капацитет, така можем да реагираме незабавно, когато е необходимо. Самият процес на отчитането им е напълно автоматизиран и се случва на всеки час. Това са част от съвременните методи, които дружеството внедрява за постигане на по-голяма сигурност и надеждност на електроразпределителната мрежа.

„Инвестираме значителни средства и усилия в този проект, но така или иначе той отнема технологично време и засега една част от електромерите се отчитат на място“, допълни той.

Мутафчиев направи сравнение за постигнатото през годините, откакто компанията работи на българския пазар.

„Когато ЧЕЗ Разпределение стъпи на българския пазар, 100% от обработката на данните беше ръчна  и не съществуваше никакъв мониторинг на процеса и на евентуални човешки грешки. Работеше се върху хартиени носители и съществуваше пълна обвързаност на определен район с определен инкасатор. Оттогава досега е извървян дълъг път. Ситуацията се промени коренно. Процесът в момента е съвсем различен и подлежи на контрол“, каза той. По думите му за всяка година още през декември, след определяне на официалните празници от правителството се изготвя строг график, според който клиентите са разделени на 5 групи. Те се отчитат последователно по време на месеца в рамките на 4 работни дни на всяка група. „Тъй като ние сме възприели  31-дневен период на отчитане, понякога е необходимо да се работи на официални празници или при сложни метеорологични условия. Но графикът винаги се спазва“, категоричен е Мутафчиев.

Принципът на отчитане е рулиращ. Това означава, че  отчитането на всеки един електромер се извършва от трима отчетници, всеки три поредни месеца, като се редуват служители на ЧЕЗ Разпределение със служители на външна фирма.

Директорът на „Мерене и управление на данните“ коментира също, че за да се намали възможността за субективна грешка, самото отчитане се извършва чрез мобилни терминали, а  GPS- координатите на електромера се снемат в момента на отчета.

„В процеса на отчитане, при съмнения за нередности в показанията, отчетникът прави снимка на електромера, която се съхранява директно в системата. Извършва се и софтуерен контрол още в момента на въвеждане на данните. Въз основа на натрупаните данни за всеки обект, системата изчислява очаквано потребление със заложен процент на отклонение. Когато отчетникът въведе показанията на преносимия терминал и отклонението се окаже по-голямо, терминалът издава звуков сигнал и се появява системно съобщение“, обясни той.

След софтуерния контрол се прави и ръчна проверка в така наречения валидиращ център.

„Всички показания, които са извън зададеното отклонение, се блокират и трябва да бъдат деблокирани ръчно. Това се извършва от служителите във валидиращия център на базата на анализ на потреблението, на снимки от отчетите или на извършени повторни проверки на място“, допълни Мутафчиев.

Друг метод за контрол, по думите му  е извършването на проверки на случаен принцип на място.

Следват  по-късните проверки от страна на снабдителното дружество, което фактурира.  Тогава  се блокират автоматично фактури с високи стойности. Прави се анализ на база на предходен период, като при нужда данните се връщат за нови проверки от страна на разпределителната компания.

„Системата е създадена така, че да гарантира сигурността на клиентите. Човешката грешка винаги е възможна, но ние сме разработили достатъчно сигурни механизми за контрол. Важно е да се знае, че всеки един отчетник е контролиран чрез GPS-система за това дали посещава конкретните обекти, които са част от ангажиментите му в определения ден, като има специално звено служители, които се занимават с този мониторинг“, уточни още директорът на „Мерене и управление на данните“.

Той бе категоричен, че когато един електромер не е отчетен, това се дължи на факта, че за отчетника не е осигурен достъп до електромера, а не че не го е посетил.

„За да бъдат сведени до минимум подобни случаи, компанията стартира мащабна програма по изнасяне на електромери на границата на собственост“, припомни още Мутафчиев. „През 2017 г. ние изнесохме 37 000 електромера на граница на собственост, а през 2018 г. - над 53 000. Разбира се това е дългосрочен проект, който изисква много ресурси, а и често среща съпротива от страна на клиентите по отношение на изнасянето на таблата.  Програмата по изнасяне продължава усилено и през тази година“, каза той.
 
Според Мутафчиев, при на липса на достъп до електромера, отчитането се извършва въз основа на Общите условия на ЧЕЗ Разпределение, които са одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране. Според тях, при липса на достъп „пренесеното количество електрическа енергия се изчислява на база на средноаритметичната величина на използвани количества енергия по съответните тарифни зони през предходния отчетен период и същия съответен отчетен период от предходната година.“

„Разбира се, всеки клиент може да самоотчете показанията на електромера си и да информира дружеството по установените за това начини“, обясни ясно той.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари