НАЧАЛО » интервюта

Ръст на индексите на БФБ при свит оборот през втората седмица на февруари

Измерителят на „сините чипове“ на БФБ нарасна с 0.45%, следван от равно претегления BGTR 30 (+0.34%), широкия BGBX 40 (+0.25%) и имотният BG REIT, който нарасна незначително с 0.02 на сто

fb
3E news
fb
14-02-2021 10:02:36
fb

Отминалата втора работна седмица на февруари 2021 година (8 – 12) завърши с повишение и за четирите индекса на Българката фондова борса (БФБ). През отминалите пет работни дни с най-голям седмичен ръст затвори измерителят на 15-те най-ликвидните компании SOFIX (+0.45%), следван от равно претегления BGTR 30 (+0.34%), широкия BGBX 40 (+0.25%) и имотния BG REIT, който нарасна символично с 0.02 на сто.

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 30 април), заради коронавирусната пандемия, до 12 февруари 2021 година SOFIX e на печалба с 8.55%, а от началото на 2021 годината повишението е по-голямо, с 11.00%, показват седмичните и месечните бюлетини на БФБ.

През втората работна седмица на февруари 2021 година (8 - 12)  

БФБ отчете по-слаб оборот

Осъществени са общо 1 001 сделки с 805 339 лота за 4 213 091 лева, което е : с 479 сделки, 813 043 лота и 1 010 560 лева, сравнение с предходната седмица (1 – 5 февруари), когато бяха отчетени 1 480 сделки с 1 618 382 лота за 5 223 660 лева. Седмичният оборот е под-критичните 5 млн. лева, които са възприети като минимална долна граница за този важен показател на борсовата търговия.

Равносметката за оборота показва, че само 3 дружества са реализирали сделки за над 200 000 лева, спрямо 7 през предходната седмица. На върха през миналите пет работни дни е Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (5CQ) – 6 сделки с акции за 861 980 лева; следвано от Булгарплод-София АД (BULA) – 4 сделки с облигации на дружеството за 850 000 лева и Алтерко АД (A4L), което отново е сред най-оборотните фирми на БФБ, със 74 сделки с акции за 233 042 лева.

След като и четирите индекса на БФБ са с повишение,   

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 53% към 36% и 11 на сто без промяна. Печелившите преобладават и при другите показатели: при емисиите (36% към 35% и 29 на сто без промяна), при оборотите (37% към 29% и 34 на сто без промяна), само при сделките повечето са губещи при съотношение (43% за губещите, 39% за печелившите и 18 на сто без промяна).

Пазарът на акции в Западна Европа и САЩ

През отминалата втора работна седмица трендът на БФБ съвпадна, но не напълно с пазарите в Западна Европа, където трендът беше без ясно изразена посока, докато имаше пълно съвпадение с Уолстрийт в Ню Йорк, където и трите основни индекси затвориха на печалба.

Както посочихме, и четирите индекса на БФБ завършиха със седмичен ръст. С повишение завърши и общоевропейският индекс Stoxx 600, в който са включени най-големите европейски компании по пазарна капитализация, който нарасна с 1.09 на сто. С най-голям ръст от националните измерители на „сините чипове“ завърши британският FTSE 100 (+1.55%), следван от италианския FTSE MIB (+1.34%) и френския САС 40 (+0.79%). На загуба са испанският IBEX 35 (-2.00%) и германския DAX (-0.10%).

Вижте още: Европейските пазари на акции на печалба в края на седмицата

На „Уолстрийт“ в Ню Йорк трендът също беше възходящ, както в София. Средният седмичен ръст за измерителя на 30-те най-големи щатски компании по пазарна капитализация Dow Jones е 1.00%, при широкия S&P 500, в който са включени 500-те най-големите компании в САЩ, нарастването е с 1.24 на сто, а най-голям е седмичният ръст отново при технологичния Nasdaq (+1.73%). За отбелязване е, че нарастването на индексите на Уолстрийт се забавя през втората седмица на февруари, в сравнение с първата, когато бяха отчетени следните стойности: при Dow Jones (+3.89%), при S&P 500 (+4.65%) и при Nasdaq (+6.01%).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (8 –12 февруари) показва, че и четирите индекса на БФБ са на печалба. С най-голям ръст завърши SOFIX, следван от равно претегления BGBX 30, широкия BGBX 40 и имотния BGREIT:

- при SOFIX е отчетено най-високото седмично повишение от 0.45%, докато в предходната седмица беше на загуба с 0.98%. През отминалата втора работна седмица на февруари с акциите на 15-те включени в SOFIX компании са реализирани сделки с 240 731 лота за 456 731 лева, спрямо 391 252 лота за 773 365 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 нарастването е с 0.25%, след като в предходната седмица спадна с 0.90%. Реализираните сделки през отминалите пет работни дни са с 464 667 лота за 2 526 695 лева, в сравнение с 657 166 лота за 2 888 199 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 увеличението е с 0.34%, докато в предходната седмица отчете понижение с 0.97%. Реализираните сделки през отминалите пет работни дни са с 319 939 лота за 1 562 808 лева, спрямо 492 873 лота за 1 249 722 лева седмица по-рано;

- при BG REIT повишението е незначително от 0.02%, докато в предходната седмица беше единствен с ръст от 0.55%. Реализираните сделки през отминалите пет работни дни са с 32 671 лота за 62 881, в сравнение с 68 626 лота за 134 790 лева седмица по-рано.

Кои са най-печелившите акции

- ЕМКА АД (57E) е начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 6.84%, седмичен оборот от 3 326 лева, при последна цена от 2.500 лв./акция и пазарна капитализация от 54 249 315 лева;

- ТБ Централна кооперативна банка АД (4CF) е начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 5.00%, седмичен оборот от 41 231 лева, при последна цена от 1.050 лв./акция и пазарна капитализация от 133 486 469 лева. Седмица по-рано книжата ТБ ЦКБ бяха на минус 4.76%, седмичен оборот от 58 358 лева и по-ниска пазарна капитализация от 127 129 970 лева;

- Трейс груп холд АД (T57) е с повишение от 3.83%, седмичен оборот от 19 089 лева, при последна цена от 3.800 лв./акция и пазарна капитализация от 91 960 000 лева;

- Еврохолд България АД (4EH) е с нарастване от 3.33%, седмичен оборот от 11 919 лева, докато седмица по-рано книжата за холдинга бяха на загуба със 7.69% и седмичен оборот от 32 055 лева. Последната цена през миналите пет работни дни е 2.480 лв/акция и по-висока пазарна капитализация до 489 863 488 от 474 061 440 лева седмица по-рано;

- ЧЕЗ Разпределение България АД (3CZ) е с повишение от 3.08%, седмичен оборот от 19 858 лева, последна цена от 268.000 лв./акция и пазарна капитализация от 516 704 000 лева.

Кои са най-губещите акции

- Софарма АД (3JR) е начело в групата на най-губещите акции със спад от 3.45%, седмичен оборот от 109 782 лева, докато миналата седмица книжата на фармацевтичната компания бяха сред петте най-печеливши емисии с ръст от 2.35% и седмичен оборот от 74 038 лева. Последната цена през отминалите пет работни дни е 3.360 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 452 920 941 лева от 469 096 689 лева седмица по-рано;

- Монбат АД (5MB) е със спад от 3.02%, седмичен оборот от 52 384 лева, при последна цена от 4.500 лв./акция и пазарна капитализация от 175 500 000 лева;

- Хидравлични елементи и системи АД (4HE) е с понижение от 6.85%, седмичен оборот от 50 399 лева, при последна цена от 4.620 лв./акция и пазарна капитализация от 84 055 134 лева;

- Етропал АД (5EO) е на загуба с 1.74%, седмичен оборот от 27 151 лева, при последна цена от 5.650 лв./акция и пазарна капитализация от 28 250 000 лева;

- Българска фондова борса АД (BSE) е със спад от 1.64%, седмичен оборот от 125 251 лева, докато в предходната седмица беше в групата на най-печелившите акции с повишение от 2.52% и седмичен оборот от 172 620 лева. През миналите пет работни дни последната цена е 4.800 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 31 597 728 лева от 32 124 357 лева седмица по-рано.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (1 – 5 февруари) с книжата на:

- ЧЕЗ Разпределение България АД (3CZ) за пореден път попадна в групата на петте най-печеливши емисии, при реализирани сделки със 76 лота за 19 858 лева, след което цената на акциите се повиши с 3.08%, при последна цена от 268.000 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 516 704 000 лева от 501 280 000 лева седмица по-рано;

- ЧЕЗ Електро България АД (1CZ) не са търгувани акции, като последната сделка е била на 19 януари, когато са продадени 3 акции за 89 000 лева, след което цената им е скочила с 30.43% и попаднаха в групата на най-печелившите емисии за седмицата и по по-висока пазарна капитализация до 150 000 000 лева;

- Синергон Холдинг АД (6S7) не са реализирани сделки, като последната е била на 3 февруари, когато са изтъргувани 1 100 лота за 880 лева, след което цената на акциите се е понижила с 3.61%. През отминалите пет работни дни последната цена е 0.800 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация от 14 687 079 лева;

- Капман Грийн Енерджи Фонд АД (C4P) не са реализирани сделки, като последната е била с 91 350 лота за 126 063 лева на 5 февруари, след което цената не се е променила. Тогава последната цена е била 1.380 лв./акция и пазарна капитализация от 18 403 501 лева;

- ЕМКА АД (57Е) Севлиево са реализирани сделки с 1 340 лота за 3 326 лева на 11 февруари, след което цената на акциите се е повишила с 6.84%, което отреди на дружеството първото място в групата на най-печелившите акции, при последна цена от 2.500 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 54 249 315 лева от 50 777 359 лева седмица по-рано;

- Елхим Искра АД (52Е) не са реализирани сделки, като последната е била на 5 февруари с 5 500 лота за                3 826 лева, след което цената на акциите се е понижила с 4.29%, при последна цена от 0.670 лв./акция и пазарна капитализация от 16 822 635 лева;

- ВЕИ проджект АД (VP9A) отново не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 13 март 2020 г., когато са продадени 5 облигации за 488 461 лева и цената им е спаднала с 0.10% при последна цена от 100.000 лв. за брой;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) са реализирани сделки със 150 облигации за 150 000 лева на 9 февруари, след което цената им се е понижила с 1.31%, при последна цена от 100.000 лв. за една облигация;

- ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A) не са реализирани сделки, като последната е била 19 януари, когато са изтъргувани 300 облигации за 300 000 лева, при последна цена от 100.000 за една облигация;

- Топлофикация-Русе ЕАД (T0F1) не са реализирани сделки, а последната е била 19 януари, когато са изтъргувани 200 облигации за 200 000 лева, при последна цена от 100.00 лв. за облигации, след което цената на дълговите книжа не се е променила.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Още за пазара на акции в България:

Първа седмична загуба на БФБ от началото на годината

Януари 2021 г. най-добър за БФБ за последните 8 години

SOFIX на печалба шеста поредна седмица от 11 до 15 януари 2021 година

SOFIX на печалба пета поредна седмица в началото на 2021 година

 

БФБ
индекси
SOFIX
акции
загуби
печалби
търговия
По статията работи:

Георги Вулов