НАЧАЛО » интервюта

Печалбите преобладаваха на БФБ през втората седмица на май

С най-голям ръст завърши имотният индекс BGREIT, следван от измерителя на най-ликвидните компании SOFIX и широкия BGBX 40, а единствен на загуба беше равно претегленият BGTR 30

fb
3E news
fb
16-05-2021 10:05:24
fb

Отминалата втора, но първа пълна работна седмица на май (10–14) завърши с печалба за три от четирите индекса на Българката фондова борса (БФБ), след като в предходната много кратка седмица (5 и 7 май) ситуацията беше коренно различна - три от индикаторите бяха на загуба и само имотният BGREIT беше на печалба, както и през миналата седмица. С най-голям седмичен ръст затвори BGREIT (+3.02%), следван от измерителя на 15-те най-ликвидни компании SOFIX (+0.84%) и широкия BGBX 40 (+0.20%), а равно претегленият индекс BGTR 30 единствен е на загуба (-0.14%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 31 май), заради коронавирусната пандемия, до 14 май 2021 година SOFIX e на печалба с 14.16%, а от началото на 2021 г. повишението е по-голямо, с 16.73%.

След като и четирите индекса са на печалба, през отминалата първа пълна работна седмица на май  

БФБ отчете отново висок оборот

спрямо предходната много кратка седмица (5 и 7 май). Осъществени са 2 397 сделки с 2 963 573 лота за 8 593 661 лева, което е повече с 1 946 сделки, 414 903 лота и 6 819 755 лева. 

Равносметката за седмичния оборот показва още, че 9 дружества са реализирали сделки за над 200 000 лева, като на върха е Асенова крепост АД (ASKR) с 15 сделки за 1 960 479 лева; следвано от Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) - 237 сделки за 1 455 067 лева; Кепитъл Консепт Лимитед АД (CCL) - 4 сделки за 682 656 лева; Холдинг Варна АД (HVAR) - 14 сделки за 432 742 лева; Химимпорт АД (CHIM) - 254 сделки за 362 039 лева; Алтерко АД (A4L) - 149 сделки за 276 944 лева; Монбат АД (MONB) - 84 сделки за 257 092 лева; Еврохолд България АД (EUBG) – 19 сделки за 243 597 лева и Агрия Груп Холдинг АД (AGH) - 57 сделки за 219 337 лева.     

И тъй като три от четирите индекса на БФБ са със седмичен ръст,  

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 54% към 38% и 8 на сто без промяна. При другите показатели, съотношението е същото – печелившите са повече от губещите: при емисиите (43% към 39% и 18 на сто без промяна), при сделките (57% към 37% и 6 на сто без промяна) и при оборотите (56% към 39% и 5 на сто без промяна.

Пазарите на акции в Западна Европа и САЩ

През отминалата работна седмица трендът на БФБ отново се размина с пазарите в Западна Европа и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк. Седмичната равносметка показва, че общоевропейският индекс STOXX 600 приключи на загуба за четвърта поредна седмица (-0.54%), при националните измерители на „сините чипове“ имаше паритет – колкото са печелившите, толкова и губещите. С най-голям спад завърши британският FTSE 100 (-1.18%), следван от френския САС 40 (-0.08%). На зелена територия за седмицата бяха испанският индекс IBEX 35 (+0.98%), следван от италианския FTSE MIB (+0.55%) и германския DAX (+0.11%).

На „Уолстрийт“ в Ню Йорк и трите индекса завършиха с трета поредна седмична загуба, като най-голям е спадът при технологичния Nasdaq (-2.38%), следван от широкия S&P 500 (-1.41%) и измерителя на щатските „сини чипове“ Dow Jones (-1.14%).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (10-14 май) показва, както вече посочихме, че три от четирите измерителя са на печалба и само равно претегленият BGTR 30 е на загуба. С най-голям седмичен ръст завърши имотния BGREIT, следван от индекса на българските „сини чипове“ SOFIX и широкия BGBX 40, а равно претегленият BGTR 30 на загуба.

- при SOFIX е отчетен седмичен ръст от 0.84%, спрямо спад от 0.83% през предходната кратка двудневна работна седмица, заради Великденските празници и официалния празник 6 май. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те най-ликвидни компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 1 692 914 лота за 3 558 510 лева. За отбелязване е, че въпреки срива на цената на акциите на „Градус“, SOFIX, успя да остане в зелената зона, като през повечето дни от отминалата седмица беше на печалба, с изключение на вторник, 11 май, когато затвори с дневен спад от 0.87 на сто;

- при BGBX 40 повишението е с 0.20%, докато в предходната кратка седмица беше на загуба с 1.23 на сто. През отминалата седмица с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 995 407 лота за 4 994 850 лева, като е постигнат най-големия седмичен оборот от четирите измерителя;

- при BGTR 30 е отчетен спад с 0.14%, докато в предходната двудневна работна седмица беше отчетено по-голямо понижение, с 1.11%. През отминалата седмица с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 1 875 296 лота за 4 493 060 лева;

- имотният BG REIT е с най-голямо повишение от трите печеливши измерителя, със седмичен ръст от 3.02%, след като в предходната седмица също беше отчетен ръст, макар и незначителен, с 0.05 на сто. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 675 385 лота за 1 541 571 лева.

Най-печелившите акции

- Параходство българско речно плаване АД (BRP) е начело с нарастване от 31.58% и седмичен оборот от 139 725 лева, при последна цена от 0.500 лв./брой и пазарна капитализация от 17 854 337 лева;

- Грийн Таун Проджектс АД (GTP) с ръст от 29.21% и седмичен оборот от 19 455 лева, при последна цена от 11.500 лв./брой и пазарна капитализация от 46 678 500 лева;

- Скуеър Кюб Пропъртис АД (SQC) с повишение от 19.00% и седмичен оборот от 29 750 лева, при последна цена от 11.900 лв./брой и пазарна капитализация от 60 118 800 лева;

- Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) с нарастване от 6.67% и седмичен оборот от 1 455 067 лева, при последна цена от 2.400 лв./брой и пазарна капитализация от 204 264 218 лева;

- ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ (FPP) с ръст от 5.00% и седмичен оборот от 10 675 лева, при последна цена от 0.420 лв./брой и пазарна капитализация от 13 921 068 лева.

Най-губещите акции

- Юрий Гагарин АД (YGAG) е начело в групата на най-губещите емисии със спад от 21.88%, седмичен оборот от 13 085 лева, при последна цена от 10.000 лв./брой и пазарна капитализация от 10 039 040 лева;

- Сирма Груп Холдинг АД (SGH) е с понижение от 6.31%, седмичен оборот от 23 124 лева, при последна цена от 0.520 лв./брой и пазарна капитализация от 30 867 469 лева;

- Неохим АД (NEOH) е на загуба с 6.25%, седмичен оборот от 163 923 лева, при последна цена от 30.000 лв./брой и пазарна капитализация от 79 630 740 лева;

- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) е със спад от 5.17%, седмичен оборот от 219 337 лева, при последна цена от 8.250 лв./брой и пазарна капитализация от 56 100 000 лева;

- Монбат АД (MONB) е с понижение от 3.51%, седмичен оборот от 257 092 лева, при последна цена от 5.500 лв./брой и пазарна капитализация от 214 500 000 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (10-14 май) с книжата на:

- ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) са реализирани сделки със 451 акции за 126 178 лева, след което цената на книжата е спаднала с 2.14%, при последна цена от 274.000 лв./брой и по-ниска пазарна капитализация до 528 272 000 лева от 539 840 000 лева седмица по-рано;

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април с 3 лота за 98 400 лева, след което цената на акциите се повишила с 20.69%, при последна цена от 35 000.000 лв./брой и по-висока пазарна капитализация до 175 000 000 лева от 135 000 000 лева седмица по-рано;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са изтъргувани 32 923 акции за 22 063 лева, след което стойността е спаднала с 0.74%, при последна цена от 0.670 лв./брой и по-ниска пазарна капитализация до 12 300 429 лева от 12 392 223 лева седмица по-рано;

- Капман Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) са реализирани сделки с 44 000 акции за 60 280 лева на 13 май, след което цената на акциите е спаднала с 0.72%, при последна цена от 1.370 лв./брой и пазарна капитализация от 18 270 142 лева;

- ЕМКА АД (EMKA) Севлиево са реализирани сделки с 8 640 акции за 26 420 лева, след което цената се е повишила с 4.61%, при последна от 3.180 лв./брой и по-висока пазарна капитализация до 69 005 129 лева от 66 835 156 лева седмица по рано;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки само на 12 май с 2 002 акции за 1 401 лева, след което стойността им се е понижила с 15.33%, при последна цена от 0.635 лв./брой и по-ниска пазарна капитализация до 15 943 840 лева от 18 831 308 лева седмица по-рано;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, като последната е била на 20 април с 356 885 лота за 1 106 344 лева, след което стойността им не се е променила, при последна цена от 3.100 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 87 882 371 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), като през отминалите пет работни дни не са реализирани сделки, а последните са били на 6 и 7 април с 621 броя облигации за 621 000 лева, след което цената им не се е променила;

- ВЕИ проджект АД (VP9A) отново не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 13 март 2020 г., когато са продадени 5 облигации за 488 461 лева и стойността им е спаднала с 0.10% при последна цена от 100.000 лв. за брой;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) също не се реализирани, като последната е била на 9 февруари, когато са изтъргувани 150 облигации за 150 000 лева, след което цената им се е понижила с 1.31%, при последна цена от 100.000 лв. за една облигация;

- ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A) не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 25 февруари, когато са изтъргувани 182 облигации за 182 000 лева, след което цената им не се е променила.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Още за пазара на акции в България:

Шеста поредна седмична печалба на БФБ от 26 до 29 април

Пета поредна седмична печалба на БФБ от 19 до 23 април

Четвърта поредна седмична печалба на БФБ от 12 до 16 април

Трета поредна седмична печалба на БФБ от 6 до 9 април

БФБ
SOFIX
акции
загуби
печалби
търговия
По статията работи:

Георги Вулов