НАЧАЛО » интервюта

Парламентът одобри нови зам.-председател и член на КФН

Като заместник-председател Владимир Савов ще ръководи управление "Застрахователен надзор“, а Петър Джелепов като член на КФН ще подпомага работата по анализа и оценката на рисковете на финансовите пазари

fb
3E news
fb
23-07-2020 03:12:30
fb

По предложение на председателя на Комисията за финансов надзор (КФН) Бойко Атанасов Народното събрание избра с пълно мнозинство от присъствалите в залата депутати Владимир Савов за заместник-председателя на КФН, който ще ръководи управление „Застрахователен надзор“, и Петър Джелепов за член на финансовия регулатор, който ще подпомага работата по анализа и оценката на рисковете на финансовите пазари.

При представяне на двете кандидатури председателят на КФН Бойко Атанасов каза от парламентарната трибуна, че и двамата притежават пълния набор от качества, гарантиращи силен експертен екип в КФН, който да постига високи резултати и да осигурява стабилност и предвидимост за гражданите и поднадзорните лица.

Двамата положиха клетва от парламентарната трибуна.

Владимир Савов е опитен финансист с експозиция към регулациите и надзора, финансовия анализ, застраховането, капиталовите пазари и банковото дело. Запознат е в детайл с дейността на КФН заради шестте години, в които заема длъжността на член на КФН. По време на този период последователно изпълнява правомощията на заместник-председател на управление „Инвестиционен надзор“ и правомощията на заместник-председател на управление „Застрахователен надзор“. По време на работата си в КФН Владимир Савов фокусира усилията си към последователност на процесите, отговорност и ефективност, за постигане на устойчиви във времето резултати, базирани на прозрачност и законност.

Натрупаният международен опит на Савов разкрива ясна перспектива пред КФН и позиционирането ѝ на картата на европейските регулаторни органи. Българският застрахователен сектор е неразривно свързан с европейския и световен такъв. Споделянето на добри практики и възможности за развитие и сътрудничество на международно ниво е и част от визията на КФН за прилагане на европейски и световни принципи на локално ниво.

„Владимир Савов е стратег, ориентиран към резултатите, базирани на прозрачност и законност. Стандартите му на работа са високи и в унисон с организационните ценности, мисия и визия. Убеден съм, че с връщането си в екипа на КФН, заедно с Владимир Савов, ще постигнем изключителни резултати при изпълнение на целите, които си поставяме“, подчерта Бойко Атанасов.

Професионалната кариера на Петър Джелепов преминава през ръководството на регионални структури в банковия сектор, през управление на процеси и екипи, както и през анализ и създаване на модели в услуга на индивидуалните потребители. В последствие, експертизата му се обогатява с процеса на управление на продажбите в банковия сектор. Фокус в представянето му са уменията за водене на преговори, анализ на макро и микро ниво и разбиране на нуждите на потребителите. По време на над 10-те години опит в сферата на управлението той акцентира върху реализиране на бизнес стратегии и сегментационна политика, мониторинг и контрол на постигнатите резултати, планиране на бизнес целите на банките, пряко участие в преговори и сделки с корпоративни клиенти

Позициите, които заема последователно са свързани с извършване на детайлен анализ на методите по таргетиране на потребителите като той въвежда и оптимизация на работните процеси и създава условия за устойчивото развитие на тази дейност.

Комисия за финансов надзор
избор
заместник-председател
Владимир Савов
член на КФН
Петър Джелепов
По статията работи:

3E news