НАЧАЛО » интервюта

"Нова акционерна структура дава възможност на DESFA да се придвижи стъпка напред": интервю с главния изпълнителен директор Nicola Battilana

fb
3E news
fb
25-06-2019 12:00:00
fb

2019, southeusummit.com

 

След приключването на приватизацията на DESFA - оператора на газопреносната система на Гърция - започва нов eтап. Първото е, според новоназначения изпълнителен директор на компанията Nicola Battilana, компанията не само ще доближи страната до целта й да стане европейски енергиен портал, но и обещава да катапултира влиянието и значението на DESFA отвъд гръцките граници. От разработването на “енергиен мост”, свързващ Гърция и Северна Македония, до превръщането на LNG терминала Revithoussa в енергиен портал за внос на LNG в Европа. Nicola Battilana обсъди плановете си за DESFA в ексклузивно интервю със списание South Summit Magazine.

 

South EU Summit: Декември бе повратна точка за DESFA след прехвърлянето на 66% от акциите на гръцкия оператор към консорциума Senfluga Energy. Назначаването ви за главен изпълнителен директор на компанията беше една от многото стратегически промени, които ще доведат до тази промяна в собствеността. Какво означава тази нова фаза за DESFA и по-специално за гръцката икономика?

 

Nicola Battilana: Консорциумът Senfluga Energy се състои от Snam, Enagas и Fluxys, които са три водещи европейски компании за пренос на природен газ, които притежават и оперират, като цяло, газопреносни мрежи с дължина над 68 000 km, няколко терминала за LNG и складове в Европа, както и в Латинска Америка, в страни като Мексико, Перу и Чили. Трите компании също така са посветени на насърчаването на развитието на единна европейска енергийна мрежа, където използването на газ като източник на чиста и устойчива енергия (гориво) е основен компонент. Освен това, консорциумът може да предложи голям опит и познания на DESFA, както и няколко стратегически съюза в по-широк регион.

 

South EU Summit: Какво е посланието на тази сделка, в международен план, за инвестиционния потенциал, който съществува в Гърция?

 

Nicola Battilana: Считам, че посланието, излизащо от тази сделка, е послание на доверие в страна, която е решила да отвори една от най-чувствителните инфраструктури: газопреносната си мрежа.За решението за приватизация на такава инфраструктура трябваше голям кураж и ние се гордеем, че сме част от сделката. Това е потвърждение за това, кои сме ние като компании в нашите съответни държави и за това, което успяхме да постигнем през последните години. Въпреки това е важно да се помни, че една трета от националния оператор ще продължи да бъде собственост на гръцката държава. Участието ни възнамерява напълно да използва възможностите, предлагани от DESFA, като частен оператор: разширяване на бизнеса, повишаване на ефективността и гъвкавостта, стимулиране на пазара и инвестициите, както и пазарна ликвидност. Естествено, ще работим и за увеличаване на приходите и печалбата, които в края на краищата са важна цел за всеки частен инвеститор, но все пак основно е да функционираме по много устойчив начин, за както имаме традиция. Имаме дългогодишен опит в растежа в страните, от които идваме, и можем също да докажем, че този растеж е бил постоянно устойчив и никога не е имал отрицателно въздействие върху нашите хора, върху нашите заинтересовани страни или средата, в която работим.

 

South EU Summit: DESFA наскоро получи договор за поддръжка на гръцката част от тръбопровода TAP. Като се има предвид участието на енергийния консорциум Senfluga в Южния газов коридор, как планирате да засилите тези взаимоотношения, за да развиете синергиите на пазара и да засилите ролята на DESFA?

 

Nicola Battilana: Фактът, че DESFA ще е отговорна за поддръжката на тръбопровода TAP, е потвърждение на техническите възможности на DESFA. Освен това, компанията ще засили сътрудничеството между двете дружества и ще използва синергиите между двете тръбопроводни системи в полза на потребителите на газ в Западна Гърция. Отношенията между двете компании също ще отбележат укрепване на позицията на DESFA на международно равнище.

DESFA може да играе важна роля като център на технически и оперативни услуги в Гърция и в по-широк регион, поради своите компетенции и умения.

Притежавайки над 1 500 километра тръбопровод под високо налягане, компресорна станция - с визията да има още три в близко бъдеще - и една от най-големите регазификационни инсталации в района, DESFA може да претендира за уникални технически познания в Гърция. Силно вярвам, че договорът с TAP е само началото. DESFAможе значително да увеличи обема на предоставяните услуги в областта, с ползи за компанията, служителите и за самия пазар, като същевременно намали регламентираните разходи.

 

South EU Summit: Регулаторният енергиен орган на Гърция наскоро предостави условно одобрение на десетгодишния план за развитие на DESFA. Какво представлява този план за развитие?

 

Nicola Battilana:Десетгодишният план за развитие е инструмент, използван от Операторите на преносими системи в Гърция, както и в останалата част на Европа, за планиране на инвестициите, които са необходими за разширяване на мрежата. DESFA представи инвестиционен план от 330 милиона евро, който включва междусистемната връзка между Гърция и Северна Македония. Този проект има за цел да изгради „енергиен мост” със Северна Македония, чрез изграждането на газопровода от района на Солун до границата между двете страни, където ще бъде свързан с тръбопровода, който северният македонски оператор MER ще се изгради до Неготино.

Много е важно, когато решите да изградите тръбопровод, трябва също да вземете предвид неговото бъдещо развитие. Дали тръбопроводът ще остане като единен, самостоятелен актив, или може да стане, в бъдеще, кръстопът на износа през Балканите, отвъд Северна Македония? В този случай е по-добре да има такъв тръбопровод, който да принадлежи към националната мрежа, вместо да бъде напълно частно управляван актив.

 

South EU Summit: Според проучване, проведено от DESFA, модернизирането наLNG терминала Revithoussa означава, че Гърция може да стане износител на газ, способен да доставя 5 млрд. куб.метра на газ в Балканския регион, както и да се превърне във входна точка за американския шистов газ в по-широкия регион. С първата доставка на LNG от САЩ до терминала Revithoussa през януари тази година, как може Гърция да използва своето местоположение и енергийна инфраструктура, за да се превърне в енергиен център за по-широк регион?

 

Nicola Battilana:Целта на DESFA е по-нататъшно развитие на потенциала на терминалната станция за LNG, да служи като основен източник на диверсификация на доставките на газ в

Балканския регион и като енергиен портал за внос на LNG в Европа.

 

LNG от Revithoussa може да бъде предаден в региона на Източните Балкани чрез обратен поток, на съществуващата българо-гръцка връзка на Кулата - Сидерокастро, или в по-малка степен чрез тръбопровода Гърция - България, който ще бъде свързан към мрежата DESFA в Комотини, или с обратен поток през тръбопровода TAP, също да бъде свързан към мрежата DESFA в Nea Messimvria близо до Солун, като се има предвид, че газопроводът TAP ще бъде свързан и с тръбопровода IGB.

 

Втечнен природен газ от Revithoussa може да бъде предаден и в региона на Източните Балкани чрез новия тръбопровод за свързване на Гърция - Северна Македония, който се разработва от операторите на преносните системи на двете страни: DESFA и MER. Ето защо ролята на терминала за втечнен природен газ Revithoussa е от решаващо значение за диверсификацията и сигурността на доставките за целия балкански и източно-европейски регион.

 

След завършването на 3 -тия резервоар, Revithoussa се превърна в истински хъб за LNG: той може да получава от трансокеански превозвачи и да има капацитет за изпращане до 21 милиона кубически метра на ден, което е голям капацитет за пазара в Гърция. Освен това, терминалът скоро ще бъде готов за презареждане, като тази подобрена важна услугаще бъде предоставена на клиентите, заедно с вече наличните услуги за охлаждане и инертни услуги.

 

Не на последно място, трябва да вземем предвид решаващата роля на Revithoussa като посредник при LNG търговия от находища в Гърция и Източното Средиземноморие, поради стратегическото си положение и близостта до пристанището на Пирея. Съществува значителен потенциал за LNG като алтернативно гориво за бункероване: Пиреос има капацитет за морски транспорт на стоки на сравнително къси разстояния, поради добрия флот от фериботи, които свързват Атина с островите, както и с ключова позиция за круизни кораби, както и за търговски кораби по маршрута Гибралтар - Суец.

 

South EU Summit: Европейският съюз определи амбициозни енергийни цели, които водят до 2030 г. да навлязат ВЕИв производството на електроенергия, равняващо се на най-малко 32%, енергийна ефективност от 32,5% и, най-важното, за да може Съюзът до 2050 г.да стане първата в света неутрална към климата икономика. Като се има предвид, че газът е изкопаемо гориво, което допринася за изменението на климата, каква роля виждате газът в енергийния микс на бъдещето?

 

Nicola Battilana:Природният газ наистина е изкопаемо гориво, но трябва да се има предвид, че емисиите на замърсители, свързани с използването на природен газ, са много по-ниски от тези на всички други изкопаеми горива. Не само, че изгарянето на газ произвежда по-малко CO2, отколкото изгарянето на петрол, въглища или лигнит, но също така, най-важното е, че използването на природен газ не произвежда емисии на сяра, нито отделя частици, които са изключително вредни за общественото здраве.

 

Ние разбираме, че декарбонизацията е целта, поставена от Европа, и че природният газ ще играе важна роля, особено в този регион на Европа: първо, с цел да се заменят все повече широко използваните замърсяващи горива и второ, за да се подкрепи по-голямото използване на възобновяеми енергии, чиято достъпност зависи от метеорологичните условия. Когато няма вятър, вятърните централи не произвеждат енергия. Когато няма слънце, слънчевите клетки не произвеждат енергия. Електроцентралите са идеални за съвпадение с такава периодичност, тъй като достигат максимална мощност много бързо.

 

Освен това, както вече беше споменато, се очаква газопреносната инфраструктура да се използва за транспортиране на нарастващи количества „зелен“ газ - било то биометан, който вече е реалност например в Италия, или водород - през следващите години.

 

Неотдавнашното проучване на ECOFYS, проведено от консорциума Gas for Climate, показва, че през 2025 г. в Европа може да има 250 милиарда кубически метра възобновяем газ (биометан и водород) и че като се използват тези обеми в жилищното отопление, изпращащите се генератори диспечеризираната енергия, промишлеността и тежък транспорт, пълната декарбонизация може да бъде постигната със спестяване от 217 милиарда евро, в сравнение с невъзможни чисто газови сценарии.

 

DESFA вече е част от тази мрежа от инициативи и ще работи неуморно, за да ги насърчава в Гърция.

 

Преводът е публикуван в Бюлетин на Центъра за изследване на Балкански и ченоморски регион

По статията работи:

Маринела Арабаджиева