НАЧАЛО » интервюта

„Инерком“: Структурирането на финансовия ресурс за придобиването на дружествата на ЧЕЗ а.с. в България е стандартното за търговски сделки от такъв мащаб

Милена Стоева, председател на УС на „Инерком България“ и Веселин Захариев от "Мейн Кепитал", финансов консултант по сделката с ЧЕЗ а.с., пред 3e-News

fb
3E news
fb
16-03-2018 06:31:00
fb

В сряда уведомихте официално Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за покупко-продажбата на активите на ЧЕЗ а.с. в България. В какви срокове антимополният орган трябва да се произнесе по сделката?

Милена Стоева:  Срокът за произнасяне съгласно Закона за защита на конкуренцията е 25 работни дни. Има възможност да бъде удължен с 10 работни дни. Съответно всяка ново искане на документи и допълнителна информация и изясняване от страна на комисията към нас като заявител ще удължи срока с още 10 или 14 дни. Това е стандартна процедура.

Как ще продължи сделката оттук нататък?

Милена Стоева:  Съгласно подписания договор имаме процедура, условия и ясни срокове, по които сделката се движи и ние ги изпълняваме.

Необходимо ли е наистина да се включва държавата, при положение че тя има достатъчно регулаторни и контролни механизми за защита на обществения интерес?

Милена Стоева: Към момента действащите нормативни актове създават достатъчно регулаторни и контролни механизми, с които всяко едно електроразпределително дружество да бъде контролирано и следено дали изпълнява задълженията си, вменени му от закона, независимо от това, кой е собственик. Има предвидени механизми дори за отнемане на управлението му при системни нарушения. Ние смятаме, че държавата се е погрижила да създаде достатъчно механизми, за да бъдат спокойни потребителите, на което и да е разпределително дружество за сигурността на доставките.

Политическата шумотевица и спекулациите не са здравословна среда, за който и да е бизнес проект, заговори се за отдръпване на банки от сделката. Има ли опасност от затруднения с финансирането?

Веселин Захариев: Няма отказ от финансовите институции, които трябва да кредитират закупуването на активите на ЧЕЗ в България. Шумът, който се вдига  последните няколко седмици, не е в наша полза, но ние  работим   конструктивно и в сроковете съгласно първоначалните ни очаквания за затваряне на финансирането.

Можете ли да дадете повече информация как ще бъде структурирано финансирането на сделката - въпрос, който постави и президентът Радев в мотивите си за свикване на КСНС и заплаха ли сте за националната сигурност?

Веселин Захариев: Структурирането на финансирането ще бъде напълно стандартно за всяка търговска сделка от такъв мащаб, т.е. част от него ще бъде собствен капитал, другото ще бъде финансирано с кредит от банки. В момента се водят преговори за съотношението собствен капитал към банково финансиране.
Искам да подчертая, че електроразпределителната мрежа не е част от обектите, свързани с националната сигурност и това стана ясно от публичната част от изслушването в парламента.

Как ще коментирате създаването на специална временна комисия в парламента, която „ще установява всички факти и обстоятелства“  във връзка с приватизацията на ЕРП-тата в Западна България от ЧЕЗ  и продажбата на бизнеса на ЧЕЗ в България сега? Ще повлияе ли това по някакъв начин на сделката?

Веселин Захариев: Не смятаме че е необходимо да коментираме създаването на подобна комисия. Това е политическа стъпка, ние сме частна компания, която сключва сделка с друга такава. Нашите отношения с ЧЕЗ са поставени на основата на добрите бизнес практики, които са утвърден световен стандарт.

Очаквате ли Европейската комисия да вземе отношение по сделката?

Милена Стоева:  Не смятаме, че Европейската комисия би се  намесила в една търговска сделка между частни субекти. Вчера в София комисарят Шевчович ясно заяви, че за комисията това е сделка между две частни компании.

“Инерком България“ има ли ангажимент да съдейства за арбитражното дело на ЧЕЗ срещу българската държава, ако стане собственик ?

Веселин Захариев: Това, което може да кажем категорично за арбитражното дело е, че българска компания не може да участва в арбитражно дело срещу държавата, в която е регистрирана.

Милена Стоева:  Ние купуваме седем търговски дружества регистрирани в България. По правилата на международния търговски арбитраж  български дружества не могат да бъдат страна по дела срещу България.

Могат ли да навредят на арбитражното дело спекулациите около сделката, особено популистките изказвания за влизане на държавата в нея на всяка цена?

Милена Стоева: Не можем да коментираме арбитражното дело. Инерком България не е страна по него и не сме запознати с предмета му.

В медиите се тиражира информация, че цената, на която придобивате активите от ЧЕЗ, е много висока?

Веселин Захариев: Не може да коментираме спекулативни твърдения по отношение на цената. Цената е такава, каквато пазара я определи. Сделката е сключена на пазарен принцип при условия на конкуренция, което прави крайната оценка напълно обективна.
Бих искал да направя едно много важно уточнение - не може да се прави сравнение с цената, постигната по време на приватизационната продажба през 2004г., без да се вземат предвид инвестициите, направени през последните 14г. Нека припомним, че Инерком България  купува 7 търговски дружества, повечето от които не са съществували към онзи момент. Цената е адекватна  за сектора на европейско ниво.

сделката за активите на ЧЕЗ в България
Инерком
финансиране
временна комисия в парламента
Европейската комисия
арбитражно дело
По статията работи:

Галина Александрова