НАЧАЛО » интервюта

Иван Цанков: Преговорите между EЙ И ЕС и българската държава са търговски. Целта е баланс в интерес на потребителите

Бъдещето е на ВЕИ, но това няма как да стане без базови мощности. Затова работата на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е от ключово значение, коментира изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС за България

fb
3E news
fb
12-07-2018 09:30:00
fb

Господин Цанков, в началото на месец юни казахте, че активната фаза на търсене на решение на казуса с дългосрочните договори ще стартира след 30 юни, когато ЕЙ И ЕС вече ще има отговор и на въпроса за т.нар. невъзстановяеми разходи. Имате ли вече необходимите отговори ?

 

Както бяхме поели ангажимент, в края на месец юни предоставихме на българското правителство отговор на тяхното предложение за методологията за изчисляване на невъзстановяемите разходи на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“. Следваща стъпка е стартиране процеса на преговорите, в рамките на който се надявам да намерим решение, което да гарантира стабилността на енергийната система, сигурността на доставките с електроенергия и работните места в мини „Марица Изток“, като едновременно бъдат защитени правата на инвеститорите, вложили средства в най-новата и модерна топлоелектрическа централа в страната ни.

 

Каква е оценката ви за самата методология за изчисляване на  компенсация на невъзстановяемите разходи, която цели и запазване на правата на инвеститорите ?

 

Смятам, че методиката за оценка на невъзстановяемите разходи като цяло е обективна и дава възможност за изчисляване на разходите, които няма да бъдат възстановени при евентуална промяна на договора за дългосрочно изкупуване на електроенергия от централата.

 

Какво следва ?

 

Както вече отбелязах, очаквам започване на преговорния процес, по време на който да уточним детайлите по позициите на двете страни. ЕЙ И ЕС винаги е действал като надежден партньор на българските институции по отношение на усилията им за либерализация на електроенергийния пазар. Надявам се този конструктивен диалог, който е бил в основата на отношенията ни до момента, да бъде запазен и съвместно да продължим да работим за сигурността на електроенергийната системата, гарантирайки, че потребителите в страната ни ще имат електричество във всеки момент, когато то им е необходимо.

 

В какъв период от време виждате решаване на казуса с дългосрочните договори ?

 

Трудно е в началото на един преговорен процес да се дадат прогнози за неговата продължителност. Надяваме се преговорите да завършат в един разумен срок, който да позволи и на двете страни да обосноват позициите си и да постигнат взаимно приемливо решение в интерес на българските потребители.

 

Неведнъж сте твърдял, че ЕЙ И ЕС няма никакви притеснения от работа на напълно либерализиран пазар. Какви са вариантите, при които работата на компанията на българския пазар ще бъде поставена на пазарни начала ?

 

Не мисля, че има съмнение, че бъдещето принадлежи на възобновяемите източници на енергия. Преходът към енергетика, която да се основава изцяло на възобновяеми източници обаче не може да се случи без подкрепата на базови генериращи мощности, които да балансират системата и да гарантират нейната сигурност. В тази връзка работата на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е от ключово значение за стабилността на електроенергийната система и това беше доказвано нееднократно, особено в моментите на пиково потребление. За да се гарантира тази сигурност, без съмнение централата трябва да има икономическата възможност да функционира, осигурявайки необходимата енергия за потребителите. Целта на преговорите е именно това – да се даде икономическа сигурност на централата да продължи работата си. Една справедлива компенсация би дала сигурност не само на нас, като производител, но на всички работещи по веригата – от миньорите, които осигуряват въглищата, необходими за работата ни, до компаниите, които са наши доставчици и подкрепят производството ни. С други думи, след получаването на справедлива, пазарно обоснована подкрепа за направените инвестиции, няма причина, която да ни попречи да работим на един либерализиран пазар.

 

Казахте, че в исканията си за невъзстановяеми разходи ще включите и бъдещи доплащания, което визира дългосрочния договор, който изтича през 2026 г. За каква сума става въпрос ?

 

Преговорите между ЕЙ И ЕС и българската държава са търговски и поради това не смятам за редно да говоря за суми. Сумата е само един елемент от преговорите, но наред с нея има и други които са не по-малко важни като: сигурността на електроснабдяването, стабилността на енергийната ни система и заетостта в Мини Марица Изток. И както вече подчертах, основната цел на тези преговори е да бъде постигнат баланс на всички тези елементи чрез запазване интересите на страните и в полза на българските потребители.

 

Колко ще струва евентуално едностранно прекратяване на дългосрочните договори от страна на българската държава ?

 

Не смятам, че в началото на едни търговски преговори, има смисъл да говорим за едностранно прекратяване. Нашата цел е да постигнем взаимноизгодно решение което ще осигури работата на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и изпълнението на ангажиментите ни към европейските ни кредитори и акционерите на компанията.

 

Какви са вариантите за безпроблемно продължаване на работата на централата в България ?

 

Справедлива, пазарно обоснована компенсация, която да ни позволи, както и досега, да изпъляваме ангажиментите си към българските потребители и да гарантираме сигурността на доставките.

През този зимен сезон, от началото на декември 2017 до края на март 2018, ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е произвел 999 GWh електроенергия, които представляват 8% от консумацията на електроенергия в страната за същия период. Това показва ясно важността на централата за сигурността на доставките.

 

ТЕЦ
ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово
дерогация за големите горивни инсталации
дългосрочни договори
Производство на електроенергия
либерализиран енергиен пазар
Иван Цанков
По статията работи:

Маринела Арабаджиева