НАЧАЛО » интервюта

Красимир Ненов: Вярвам, че България ще намери подходящ механизъм за запазване на производствените мощности в "Марица Изток"

За да осигурим 10% от производството на електроенергия в страната, през последните 15 години инвестирахме над 1,4 млрд. лева, обяснява изпълнителният директор на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3"

fb
3E news
fb
08-04-2019 06:10:00
fb

Господин Ненов, какви инвестиции стоят зад работата на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" дотук?

- Инвестицията в централата е първият мащабен частен проект в електроенергийния сектор на България, стартиран през 2003 г. През 2019 г. честваме десетгодишнина от завършването на мащабната рехабилитация и модернизация, благодарение на която ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" стана първата топлоелектрическа централа на Балканите, работеща в пълно съответствие с най- Високите стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда.

През 2012-2015 г. бяха направени допълнителни подобрения, с които централата успешно отговори на новите строги норми на Европейския съюз за емисии на серен диоксид и азотен оксид, влезли в сила през 2016 г. Според икономическо проучване, извършено от името на първоначалните заемодатели още през 2002 г., проектът за рехабилитацията й беше оценен като най-икономичната опция за енергийния сектор в България. Рехабилитацията на централата бе оценена като оптимален подход, който гарантира сигурността на енергийните доставки, използването на местните ресурси и спазването на европейските екологични стандарти като предпоставка за присъединяване на България към ЕС. През последните 15 години над 1,4 млрд. лева са инвестирани за гарантиране на надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда.
Благодарение на мащабните инвестиции ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" осигурява 10% от годишното производство на електроенергия и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната.

- Може ли да търсим връзка между вложенията, които правите, и крайната цена на тока, която бизнесът и домакинствата плащат?

- Растящата ликвидност на електроенергийната борса, както и ефективната работа на независимия регулатор гарантират баланса на интересите на всички заинтересовани страни. Цената на електроенергията зависи в голяма степен и от външни фактори, например цената на квотите за Въглеродни емисии. Изплащането на инвестицията в електроцентралата се осъществява чрез плащането за разполагаемост, фиксирано за срока на договора. По този начин компанията носи изцяло отговорността и управлява рисковете, свързани с експлоатацията и поддръжката на централата. Бих искал да припомня на читателите, че "КонтурГлобал Марица Изток 3" намали цената за разполагаемост с 15% през 2016 а., като по този начин даде своя принос за реформиране на енергийния сектор изцяло за сметка на оперативната печалба и възвръщаемостта за акционерите.

- Кой е новият модел, към който върви секторът, и как ще отговорите на нелеките предизвикателства, свързани с пълната либерализация на пазара?

- Един от основните приоритети на правителството в сектор "Енергетика" е въвеждането на пълна либерализация на електроенергийния пазар в съответствие с изискванията на ЕС. "КонтурГлобал Марица Изток 3" споделя тази позиция и винаги е работила в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни, като стриктно спазва всички сключени проектни и финансови споразумения, включително Споразумението за изкупуване на електроенергия с НЕК.

Налице са много регулаторни и пазарни недостатъци, поради които електроенергийните пазари, и то не само у нас, не позволяват възстановяването на постоянните и капиталовите разходи на производителите и поради това могат да нарушат сигурността на снабдяване. Освен това българският свободен пазар е повлиян от специфични фактори, които допълнително потискат пазарните цени, създават реален риск за работата на лигнитните централи, в случай че няма допълнителни механизми за подкрепа. Показателен е примерът с ТЕЦ "Марица-изток 2". Поради това в много европейски страни от доста време е намерен начин за осигуряване финансовата устойчивост на конвенционалните производители, които гарантират сигурността на снабдяването. Например механизми за капацитет бяха въведени във Великобритания, а по-рано през 2018 г. Европейската комисия одобри подобни механизми в Германия, Италия, Полша, Белгия и Гърция.

Отговорните институции открито заявяват позицията си както за важността на производителите в комплекса "Марица Изток" за сигурността на доставките и социалната сигурност на региона, така и за необходимостта от мерки за преодоляване на предизвикателствата на свободния енергиен пазар. Обнадежден съм, че дебатът вече започна, и вярвам, че подходящ механизъм може да се въведе и в България, като се позоваваме на европейския опит и правила. Важно е такъв механизъм да се разработи и внедри своевременно до края на 2019 г. предвид евентуалните регулаторни ограничения на европейско ниво.

- Какво казвате на критиците на индустрията, които призовават за зелена икономика с минимално възможни въглеродни емисии?

- Темата също е изключително актуална, защото засяга пряко всички централи в Източномаришкия басейн, които произвеждат около 45% от електроенергията в страната. Въглищните централи от комплекса "Марица Изток" са от ключово значение за сигурността на снабдяването, енергийната независимост и допринасят значително за водещата позиция на България на Балканския полуостров като нетен износител на електроенергия.
България разполага със значителен ресурс от лигнитни въглища, който позволява работата на комплекса за десетки години, и това следва да бъде отчетено при средносрочното и дългосрочното планиране на енергийната стратегия на страната.

Разполагаме също така с най-модерните централи на лигнитни въглища в региона, които са в състояние да осигурят плавен и щадящ преход към нисковъглеродно производство на електроенергия в бъдеще.  Ето защо смятам, че в обозримо бъдеще устойчивата работа на централите от комплекса "Марица Изток" е полезна за енергетиката и икономиката на страната.

- Каква социалноотговорна цел си поставяте пред местната общност и до каква степен бихте казали, че я постигате?

- За нас един от най-важните критерии за ефекта от програмата ни за корпоративна социална отговорност е пряката обратна връзка от бенефициентите й, а именно представителите на местната общност. За екипа ни тази връзка е от особена важност и по тази причина правим всичко необходимо за поддържането й жива и непрекъсната. За това свидетелстват и дългогодишните ни устойчиви партньорства.

Само през последните 5 години инвестирахме над 3 млн. лева в Старозагорска област чрез реализирането на многобройни инфраструктурни и социални проекти предимно в гр. Гълъбово и околните населени места, както и в Стара Загора. От 2012 г. централата, следвайки заложените договорености в Споразумението за социални инвестиции с община Гълъбово, е разработила, изпълнила и успешно предала над 10 проекта - инвестиции в социалната инфраструктура и спорта на обща стойност над 2 млн. лева. По-важните от тях са: основен ремонт на сградата на детска градина "Радост" в Гълъбово за 390 хил. лева, цялостен ремонт на социалните съоръжения в селата Обручище, Медникарово и Искрица на стойност 500 хил. лева. Инвестирахме над 700 хил. лева в цялостното обновяване на спортната зала в Гълъбово, където за пета поредна година подкрепяме провеждането на спортни игри за хора с увреждания. Вложихме 640 хил. лева в парк "Езерото" в град Гълъбово, оформяйки 6500 кв.м сенчести алеи и места за отдих и 3 площадки за активен спорт.

"КонтурГлобал Марица Изток 3" е един от основните спонсори на емблематично за културния календар на Стара Загора събитие Джаз форума. Чрез механизма на програмата "Даряване по ведомост" от 2014 г. служителите ни подкрепят финансово 5 избрани от тях каузи - например осигуряване на стипендии за отлични студенти, лишени от родителски грижи, а компанията се ангажира да удвои техните дарения. За тези години заедно с екипа си сме инвестирали над 250 хил. лева в социалнозначими дейности.

"КонтурГлобал Марица Изток 3" работи с много обществени институции, за да реализира различни проекти в подкрепа на местните общности. Компанията проектира и изгради посетителския център на територията на Спасителния център за диви животни "Зелени Балкани" в Стара Загора. Всяка година центърът посреща над 3000 посетители на различна възраст, които искат да научат повече за дивата природа на България и работата на специалистите от "Зелени Балкани". През 2018 г. доразвихме и друг общ екопроект - построихме напълно нови и модерни домове за обитатели и пациенти на центъра, оборудвани с видеонаблюдение и всички възможности за успешно лечение и възпроизводство на застрашените видове. Протягаме ръка и в други полета. "КонтурГлобал Марица Изток 3" дари съвременен криостат AST 500 на Комплексния онкологичен център в Стара Загора - единственото лечебно заведение от този тип в региона, което обслужва населението на четири области. С нов инкубатор и дестилатор се сдобиха малките пациенти на неонатологията в болница "Проф. д-р Cт. Киркович".

Най-скорошният ни проект е създаването на "Тийн зона" в регионалната библиотека "Захарий Княжески" в Стара Загора, която да посреща младежите от града. Пространството е оборудвано с компютри, мултимедия, електронни четци, настолни игри, книги и комикси, подходящи и интересни за младите посетители, и разполага с отлична интернет свързаност. Специализираната зала с площ 80 кв.м е дарение от нашата компания, която изцяло осигури ремонта и оборудването на стойност близо 40 хил. лева по социалния проект "Енергия за библиотеката", по който с много вдъхновение разработихме съвместно с екипа на регионалната библиотека.

- Какъв е животът в село Медникарово и околностите на Стара Загора благодарение на комплекса "Марица Изток"?

- Както е известно, в предприятията от комплекса "Марица Изток" са ангажирани над 20 хил. опитни енергетици както от област Стара Загора, така и от съседните области, които денонощно се грижат за надеждното производство на около 45% от електроенергията в страната изцяло от местни суровини, което е от ключово значение за енергийната сигурност и независимостта на страната. На запознатите с работата на предприятията в комплекса е известен огромният положителен ефект от гледна точка на заетост и приходи от данъци и осигуровки. Високо е и нивото на удовлетвореност на работещите в комплекса, които ежедневно пътуват от около 60 общини. Не на последно място е и значителната ангажираност на предприятията в комплекса към местната общност чрез стойностни социални проекти.

Особено значима за нас е грижата за всички, които работят на площадката на електроцентралата "КонтурГлобал Марица Изток 3". Към края на февруари 2019 г. отчитаме над 9,6 млн. човекочаса без трудови злополуки, който резултат е възможен благодарение на постоянното внимание, което отделят всички колеги на безопасните и здравословни условия на труд.

 

Красимир Ненов е изпълнителен директор на "КонтурГлобал Марица Изток 3" от март 2017 а. Част е от ръководния екип на "Марица Изток 3" от 2003 г. и отговаря за търговската дейност до 2013 г.
2014 и 2015 г. работи като директор на електроцентрала и ръководител на газовата генерация в международна компания 13 Русия, където отговаря за три газови електроцентрали. През 2016 г. е търговски директор и заместник изпълнителен директор на "КонтурГлобал Марица Изток 3". Магистър по бизнес администрация от университета "Корнел", САЩ, и от Католическия университет в Лювен, Белгия, бакалавър по икономика от Арканзаския университет, САЩ.

***

"КонтурГлобал Марица Изток 3" притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни Въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-Високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници, и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 млрд. лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).

***

Интервюто е публикувано в сп. "Мениджър"

КонтурГлообал Марица Изток 3
Красимир Ненов
инвестиции
пазар на електроенергия
квоти на СО2емисии
По статията работи:

Георги Велев