НАЧАЛО » интервюта

Алесандро Морето: Инвестирахме в ТЕЦ „Контур Глобал МИ 3“ над 240 млн. евро в екология и безопасни условия на труд

Отбелязваме 10 г. от завършването на мащабната рехабилитация и модернизация, с която станахме първата ТЕЦ на Балканите в пълно съответствие с най-високите стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда, каза директорът на централата

fb
3E news
fb
09-08-2019 08:30:00
fb

Г-н Морето, през лятото на 2019 г. се навършиха 10 години от завършването на рехабилитацията и модернизацията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“. Инвестицията в централата беше първата от подобен мащаб в енергийния сектор. Каква е равносметката днес, каква беше целта на проекта и успяхте ли да я постигнете?

- Първо бих искал да спомена, че като цяло инвестицията в централата e първият мащабен частен проект в електроенергийния сектор на България, стартиран през 2003 г. Наистина тази година отбелязваме десетгодишнина от завършването на мащабната рехабилитация и модернизация, благодарение на която ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“ стана първата топлоелектрическа централа на Балканите, работеща в пълно съответствие с най-високите стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда.

Когато дойдох в България, процесът на рехабилитацията беше вече започнал. Тя включваше пълно обновяване, нови високотехнологични съоръжения за десулфуризация и технологии за опазване на околната среда. ТЕЦ “Марица Изток 3” влиза в експлоатация през 1981 г. с 4 енергоблока и обща инсталирана мощност от 840 MW. С проекта за модернизация са реализирани инвестиции от 1,4 млрд. лева и производствените мощности са увеличени до 908 МВт.

Обновяването на eлектроцентралата бе част от изискванията към българското правителство за приемане на страната в съюза. България се ангажира да обнови своите мощности за производство на електроенергия, за да отговори на стандартите на ЕС. Според икономическо проучване, извършено от името на първоначалните заемодатели още през 2002 г., проектът за рехабилитацията ѝ беше оценен като най-икономичната опция за енергийния сектор в България. Рехабилитацията на централата бе оценена като оптимален подход, който гарантира сигурността на енергийните доставки, използването на местните ресурси и спазването на европейските екологичните стандарти като предпоставка за присъединяване на България към ЕС. През последните 15 години над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда.

Благодарение на мащабните инвестиции ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“осигурява 10% от годишното производство на електроенергия и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната.

Ако се върнем назад във времето, ще видим, че през 2001 г. България не е имала възможност да осигури финансиране за такъв мащабен проект. Единствената възможност на този етап е бил дългосрочният договор за изкупуване на електроенергия, необходим за осигуряване на финансиране от частни инвеститори и кредитори.

След рехабилитацията и изграждането на сероочистващите инсталации ТЕЦ "КонтурГлобал Марица изток 3" напълно изпълни екологичните изисквания на Европейския съюз и Протокола от Киото. Европейската комисия обаче не спира да завишава стандартите и изискванията пред въглищните централи, ще успеете ли да се справите с новите предизвикателства?

- Да, вярно е. Изискванията на ЕС към централите на въглища стават все по-строги и по-строги и се сблъскваме с нарастващи трудности при работа в такава среда. Но докато все още можем, ще продължим да генерираме електроенергия, тъй като България все още се нуждае от нас. Няма алтернатива на централите от комплекса Марица Изток – произвеждаме около 45% от електроенергията в страната. Ние също така осигуряваме енергийната независимост на България, тъй като използваме местни ресурси и защото нашите централи могат да работят „в горещо и студено време“. Трябва да се има предвид, че „КонтурГлобал Марица Изток 3“ непрекъснато подобрява параметрите за опазване на околната среда. Всичките четири енергоблока работят със сероочистващи инсталации, благодарение на които постигнахме 20-кратно намаляване на емисиите на SO2. Също така намалихме праховите емисии 10 пъти и понастоящем улавяме 99,96% от тях. Ние бяхме първата централа в България, която въведе оросителна инсталация, за да минимизираме разпространението на прах. Заедно с колегите от другите електроцентрали изградихме система за ранно предупреждение. Рециклираме над 30% от генерирания гипс, който се насочва към производството на строителни материали.

След завършването на мащабната рехабилитация през 2009 г. никога не сме спирали да инвестираме в оптимизация на производствените мощности и в мерки за опазване на околната среда. Например през периода 2012 - 2015 г. бяха инвестирани 100 милиона лева за допълнителни подобрения, с които централата успешно отговори на новите стриктни норми на Европейския съюз за емисии на серен диоксид и азотен оксид, влезли в сила през 2016 г.

Европейската комисия обяви тези дни, че завежда дело срещу България за превишаване нормите на серен диоксид в района на Гълъбово, където са съсредоточени най-големите въглищни централи, включително "КонтурГлобал Марица-изток 3". Как ще коментирате това?

- Като въглищна централа, ние подхождаме отговорно към проблема с потенциалното екологично въздействие от дейността ни. "КонтурГлобал Марица-изток 3" е направила необходимото, за да елиминира максимално рисковете от замърсяване на околната среда. Работата на централата е синхронизирана с най-високите европейски стандарти за екологична безопасност и сигурност на служителите. Мерките, които предприехме в процеса на модернизация на централата ни са реални и дават резултат. Министерството на околната среда и водите разполага с данните от системите ни за автоматични измервания и отчита, че ние покриваме напълно изискванията на европейското законодателство. Съдът на Европейския съюз е институцията, която ще се произнесе има ли нарушения на европейските директиви в България или не. Нашата работа е да произвеждаме електроенергия по възможно най-екологичния начин при оптимално съобразяване с нормативните изисквания. Това правихме вчера. Това правим и днес. Това ще правим и утре. Смятам, че се справяме успешно с тази задача.

Колко души имат ангажимент към дейността на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3 ?

- В нашата централа работят приблизително 500 души. Изцяло разчитаме на въглища от рудниците в комплекса Марица Изток и сме в тясно сътрудничество с местния бизнес, което е двигател за местната икономика и създава още допълнителни непреки работни места. Изчисленията показват, че ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ допринася за издръжката на около 4000 души и техните семейства. Освен това сме и отговорен работодател. Успяхме да постигнем повече от 10 милиона работни човекочасове без инциденти на работното място, постижение, което се счита за международен еталон за сигурна и безопасна работна среда.

Освен това, като сериозен инвеститор ние се стараем непрекъснато да подобряваме живота на хората в местните общност. През последните 8 години „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е инвестирала над 4 млн. лв. в множество социални проекти в района на Гълъбово и Стара Загора. Сред тях са нови спортни центрове, детски площадки, паркове за отдих и административни сгради в околните селища. Освен че инвестира в инфраструктурни проекти, компанията работи по множество проекти в подкрепа на образованието, културата, опазването на местните народни традиции, подпомагането на хората в неравностойно положение, спорта и здравеопазването.

 

По статията работи:

Галина Александрова