НАЧАЛО » българия

EVN обезопаси 13 ел. стълба в защитена зона „Сакар“ за да опази застрашения Царски орел

Мерките по монтиране на предпазните изолатори бяха изпълнени след подаден сигнал от експерти на Българското дружество за защита на птиците

fb
3E news
fb
28-01-2014 11:24:00
fb

Сътрудници на EVN България от КЕЦ Свиленград обезопасиха 13 стълба от електроразпределителната мрежа в района на защитена зона „Сакар“ с цел предпазване на световно застрашения вид царски орел (Aquila heliaca), който гнезди в района. Мерките по монтиране на предпазните изолатори бяха реализирани след като експерти на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) установиха, че стълбовете се използват редовно за почивка от заплашените от изчезване царски орли, от които има останали едва 25 двойки.

С монтирането на изолаторите се намалява вероятността от смъртни случаи на птиците кацащи на електропроводите. Заедно с това се намалява и риска от аварии по мрежата и прекъсване на захранването за клиентите. EVN България и БДЗП имат дългосрочно сътрудничество по опазване на птиците в Югоизточна България. В рамките на проект по програмата на Европейската комисия LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България“, дружеството обезопаси 595 стълба в предпочитаните за гнездене от птиците райони.

През месец юли 2013 г.Европейската комисия одобри нов проект на двете организации по програма LIFE+ „Живот за царския орел“ в рамките на който до 2018 г. ще бъдат изолирани 2740 стълба от мрежата, а общо 46 км електропроводи в общините Елхово и Тополовград ще бъдат вкопани в земята.

Паралелно с тези дейности EVN България е изолирала близо 2000 стълба от 2009 г. досега в различни райони в Югоизточна България, като част от програмата си за намаляване на риска от фатален контакт между  електропроводи и птици. Допълнително до този момент компанията е монтирала над 1000 предпазни платформи за щъркелови гнезда, които често са предпоставка за аварии по мрежата.

Царският орел в защитен вид включен в Червената книга и в списъка на застрашените видове на Международният съюз за защита на природата и природните ресурси (IUCN). В България са регистрирани общо 25 двойки от защитената птица, обитаващи основно региона на Сакар планина и Западна Странджа, които са част от лицензионната територия на EVN България.

Програмата LIFE+ финансира проекти, които допринасят за развитието и прилагането на политиката и законодателството в областта на околната среда. Главната цел е да допринася за развитието на политиките на Европейския съюз за околна среда, включително интегрирането им в други политики, допринасяйки за устойчиво развитие.

далекопровод
изолация
царски орел
EVN
БДЗП
По статията работи:

Георги Велев