НАЧАЛО » българия

Enel Green Power (GP) ще строи геотермални централи в Турция

Правителството в Анкара планира да инсталира около 600 MW нови геотермални мощности до 2015 г.

fb
3E news
fb
27-01-2011 12:39:30
fb

Enel Green Power постигна споразумение с турската група Uzun, за развитието на геотермални централи в Турция.

 

 

Споразумението предвижда създаването на компания за проучване и изследване, притежавана и управлявана от EGP съвместно с Meteor, компания която е 70% собственост на Uzun и 30% - на турската геотермална консултантска група G-Energy.

 

 

Новата компания ще притежава пакет от 142 проучвателни лиценза в западната част на страната, където ще проведе задълбочени дейности с цел откриване на геотермални ресурси, подходящи за производството на електроенергия и топлинна енергия.

 

 

Лицензите бяха придобити от Meteor, по силата на закон, който позволява частни участници да инвестират в изследвания на геотерманли ресурси за производството на електроенергия, топлинна енергия и в сферата на селското стопанство.

 

 

Enel Green Power, световен лидер в геотермалната индустрия, ще финансира първоначалното проучване за определяне на най-подходящите зони за развитие на геотермални проекти, които могат да се превърнат в едни от най-важните центрове за геотермална дейност в Турция. Meteor ще участва в инвестициите на Enel Green Power, както в основни, така и в задълбочени проучвания на пропорционален принцип.

 

 

След това, отделни компании (с Enel Green Power като мажоритарен акционер) ще бъдат създадени, за да разработят всеки геотермален проект в различните включени области.

 

 

Към днешна дата, инсталираната геотермална мощност в Турция възлиза на 86 MW. Петгодишният план на правителството до 2015 г. предвижда развитието на допълнителни 600 MW инсталирана мощност за производство на електроенергия.

 

 

С въвеждането на закон от 29 декември 2010 г., регламентиращ системата от стимули за производството на електроенергия от възобновяеми източници, турската законодателна и регулаторна рамка предвижда 10-годишен стимул, който се различава в зависимост от енергийните ресурси и допълнителен стимул за първите 5 години, ако използвното оборудване е произведено в Турция.

 

 

Enel Green Power е първият в света интегриран геотермален оператор с присъствие в Италия и Америка. В Лардерело (обл. Тоскана) компанията експлоатира най-стария и най-голям геотермален комплекс в света, с 32 централи с нетна мощност от 730 MW и производство от над 5 милиарда KWh на година.

 

 

Това е равно на средното годишно потребление на около 2 милиона италиански домакинства. Освен това, съоръжението предоставя топлинна енергия за над 8 700 частни и търговски потребители и около 25 хектара оранжерии. Продължаващото развитие на геотермалната енергия в Италия е важна цел в стратегията на Enel Green Power, която също така се занимава и с важни международни инициативи с цел засилване на позициите на компанията като безспорен лидер в световната геотермалната енергийна индустрия.

 

 

Специално внимание заслужават и дейностите на компанията в САЩ, където Enel Green Power експлоатора 65 MW-овата бинарно-циклична централа в Невада. Благодарение на иновативната си технология, съоръженията в Still Water и Salt Wells получиха над 60 милиона долара, като стимул по силата на програма за стимулиране, промотирана от президента Обама.
По статията работи: