НАЧАЛО » българия
fb

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България - София област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 20 - 24.01.2020 г. - 1 част

fb
3E news
fb
17-01-2020
fb

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България - област Плевен, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 20 - 24.01.2020 г. - 2 част

fb
3E news
fb
17-01-2020
fb

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България - област Плевен, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 20 - 24.01.2020 г. - 1 част

fb
3E news
fb
17-01-2020
fb

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България - област Перник, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 20 - 24.01.2020 г.

fb
3E news
fb
17-01-2020
fb

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България - област Монтана, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 20 - 24.01.2020 г. - 2 част

fb
3E news
fb
17-01-2020
fb

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България - област Монтана, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 20 - 24.01.2020 г. - 1 част

fb
3E news
fb
17-01-2020
fb

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България - област Ловеч, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 20 - 24.01. 2020 г. - 2 част

fb
3E news
fb
17-01-2020
fb

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България - област Ловеч, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 20 - 24.01.2020 г. - 1 част

fb
3E news
fb
17-01-2020
fb

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България - област Кюстендил, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 20 - 24.01.2020 г.

fb
3E news
fb
17-01-2020
fb

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България - област Благоевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 20 - 24.01.2020 г. - 3 част

fb
3E news
fb
17-01-2020