НАЧАЛО » българия

170 млн. лв. е печалбата на АЕЦ „Козлодуй“ за деветмесечието

Компанията е изплатила напълно текущите си задължения, както и дивидента си към БЕХ

fb
3E news
fb
08-11-2018 12:21:00
fb

АЕЦ „Козлодуй“ е подобрил значително финансовите си резултати през деветте месеца на 2018 г. Печалбата на компанията за периода е достигнала 170 млн. лв., сочат данните от междинния финансов доклад на дружеството. За сравнение печалбата за същия период на миналата година е била за 147 млн. лв.

Заради добрите си финансови резултати Първа атомна е успяла да погаси всички свои задължения и няма просрочени дългове. Дружеството е изплатило полагащия се на БЕХ дивидент за 2017 г. в размер на 57 млн. лв. Централата е платила и за извозеното отработено ядрено гориво през миналата година. Атомната централа има в своите сметки 417 млн. лв., като това е увеличение с 227,5 млн. лв., спрямо миналата година.

Добрите резултати са заради увеличаващите се приходи на централата от производството на ток както за свободния, така и за регулирания пазар. Произведената електроенергия за периода е за малко над 12 млн. мвтч, което е с 3,8% повече спрямо същия период миналата година. Другата причина за по-голямото производство са по-малкото спирания на ядрените блокове, както и увеличената на 104% мощност на 6 блок на централата, обясняват от дружеството.

Приходите  от продажби на електроенергия са за почти 812 млн. лв., което е с 22,4% повече в сравнение с деветмесечието на 2017 г., сочат данните от доклада. Според последните промени законодателството и решенията на КЕВР в момента АЕЦ „Козлодуй“ работи по-малко за регулирания пазар и повече за свободния, което дава възможност на компанията да реализира добри приходи.

Общите приходи на централата пък са за 826 млн. лв., което е със 149 млн. лв. повече спрямо деветмесечието на 2017 г.
Обществения доставчик НЕК също се е постарал да погаси част дълговете си към АЕЦ-а като досега са платени 117 млн. лв. задължения за минали периоди.

Очаква се приходите на АЕЦ „Козлодуй“ да продължат да се увеличават до края на годината, а компанията регулярно да продължи да плаща своите вноски във фондовете за безопасно извеждане от експлоатация и застраховката за ядрена вреда.

АЕЦ "Козлодуй"
печалба
приходи
продажба на електроенергия
По статията работи:

Георги Велев