НАЧАЛО » българия

1 млрд. лева са отишли от бюджета за спрените екопроекти

Грешно тълкуване на Закона за обществените поръчки и бавно изпълнение на проектите са аргументите, с които искаме да оттървем общините от финансовите корекции

fb
3E news
fb
02-04-2014 10:52:00
fb

След спиране на плащанията от ЕК от бюджета са изплатени над 1 млрд. лева по европейските проекти за екология., съобщи министърът на околната среда и водите Искра Михайлова в интервю за "Хоризонт" на БНР.  

Михайлова обясни, че са направени проверки на  246 обществени поръчки за периода 2010 – 2013 година и припомни хронологията на становищата  и констатациите за грешки от  ЕК. Последното писмо, изпратено до министерството е от 13 февруари, с което ни се определя срок от 2 месеца за реакция. Както 3e-news.net вече съобщи в понеделник 13 април е окончателният срок, за  да се изпратят данните за всички предприети мерки, наложени корекции и регистрирани нередности според изискванията на  ЕК. 

 „Санкцията се очертава да бъде около 110 милиона лева, размерът на грешките се повтаря в група от проекти и обществени поръчки“, каза още министър Михайлова. В момента, Агенция „Одит на средствата от ЕС“ прави  повторна проверка на извадка от всички проверени договори. Тя трябва да потвърди работата, която е свършена.

Още не е ясно как ще бъдат платени тези санкции. Единият вариант е всяка община нарушител да поеме своята отговорност и да плати максималната санкция 25% финансова корекция от стойността на проекта. В този случай обаче общините трудно ще могат да поемат вината си, защото става въпрос за скъпи проекти. Затова се заговори за фонд.

За такъв обаче категорично решение няма.

В отговор на въпрос ще бъде ли създаден специален фонд, за да се поемат разходите по финансовите санкции, с които ще бъдат натоварени общините, така че да не се провали изпълнението на европейските проекти , министър Михайлова  каза: „Когато става дума за големи проекти, каквито са проектите по ОПОС,  аз съм убедена, че си струва да помислим за вариант за такава възможност да подкрепим общините. Те да могат да теглят безлихвени заеми и  да получават такъв тип подкрепа, за да възстановят финансовите корекции и да се разплащат с оперативните програми. Обсъждаме всички варианти с финансовото министерство. То проявява разбиране на процесите и готовност да подкрепи оперативните програми, извършвайки плащания, без да се възстановяват те все още от ЕК“.
Другият подход е плоска финансова корекция, която ще бъде наложена на всички проекти равномерно или иначе казано на бюджета на цялата оперативна програма. Но тук също може да се наложи необходимостта от работата на фонд, който да осигури безлихвени заеми на общините. Според министъра ще бъде наложена плоска финансова корекция. От агенцията "Одит на средствата от ЕС" обаче се надяват да не се стига дотам, защото това е по-скъпият вариант и еднозначно показва, че нарушенията са много. 

 

МОСВ излага сериозни аргументи в защита на бенефициентите, които са извършвали обществените поръчки.  Те са в няколко групи, съобщи министърът.

Първо, че 2010 – 2013 година обхваща период,  в който са правени промени в Закона за обществените поръчки. Имало е период, в който някои изисквания не са били част от закона, а българските бенефициенти са изпълнявали действащия към момента Закон за обществени поръчки.

Вторият аргумент е,  че общата стойност на тези 246 договора е  1 милиард и 500 милиона, но сертифицираните от тях разходи са само 559 милиона.   Изключителното забавяне на програмата, това че  тя се изпълнява в последните месеци всъщност намалява обема на финансовите средства, които трябва да бъдат възстановявани от бенефициентите, ако те са ги получили, а корекциите се прехвърлят към бъдещи плащания до изпълнението“.

През юни миналата година изпълнението на програмата беше само 23 % разплатени средства, това означаваше, че останалите 77% предстоят да се изпълняват. Към днешна дата програмата има над 52% разплатени средства, тоест 30 % ръст. Това показва, че изпълнението на програмата се случва през  тези последни години, посочи министърът

На  въпрос как се отразява на процеса  освобождаването на 50 човека от МОСВ, за които се твърди, че са експертен персонал, министър Михайлова отговори, че  една от крачките за подобряване на системите за управление и контрол на Оперативната програма е оптимизиране на системите и изключване на двустепенния модел, който работел в програмата – Управляващ орган и Междинно звено. „В множество одитни доклади,  много пъти е повтаряно, че не е необходимо да има междинно звено, защото това затруднява работата на бенефициентите и комуникацията с тях. Това дава възможност да се размива отговорност, особено когато става дума за предварителен и последващ контрол и да се изпращат разнопосочни сигнали към общините, които са бенефициенти по програмата. Това е записано в одитните доклади и ние изпълняваме препоръките на одита .Това, което сме направили, е че сме оптимизирали системите“.

 

 

Искра Михайлова
Околна среда
финансови корекции
обществени поръчки
бюджет
По статията работи: