НАЧАЛО » българия

Юрки Катайнен: По плана "Юнкер" ще се финансират енергийни и транспортни проекти

Няма да се дават заеми за инвестиции, които са изцяло само в публичния сектор

fb
3E news
fb
16-04-2015 01:36:00
fb

По инвестиционния план "Юнкер" ще се финансират енергийни и транспортни проекти. Това каза днес Юрки Катайнен, заместник - председател на Европейската комисия, отговарящ за работните места, растежа и инвестициите. Той е в България за представянето на инвестиционния план "Юнкер" и възможностите за насърчаване на малките и средни предприятия в страната, които предоставя оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020г.

По неговите думи ще бъдат подкрепени проекти, които могат да са публично-частни партньорства, най-вече в секторите "Енергетика" и "Транспорт". Катайнен коментира, че по отношение на енергетиката някои държави възнамеряват да създадат пул от проекти за енергийна ефективност - например за санирането на сгради, които накрая ще се санират от частни компании. "Идеята е като се създаде този пул, да се привлече и финансиране от европейския фонд", обяснява той.

"Преминахме през едно много трудно икономическо време, свързано с големи затруднения на публичните финанси. Финансовият сектор беше в голяма беда и в резултат в Европа има недостиг на инвестиции", казва още Катайнен. 

"Текущото ниво на инвестиции е някъде около 15% под средното ниво за Европа. Ако парите означават около 300 млрд. евро на година, то се надяваме те да допринесат за дълготрайното подобряване на потенциала за икономическо развитие. На нас не ни достигат инвестиции, за това не можем да очакваме много добре икономическо развитие в бъдеще. За това се налага да се концетрираме върху тяхното насърчаване", посочи Юрки Катайнен. По думите му ситуацията е съвсем ясна, защото в Европа липсва ликвидност и частните пари не отиват в инвестиции.

"Опитваме се да отчетем причините за това. Има няколко причини. Едната е от страна на търсенето. Втората причина се корени в това, че в много страни и области няма достатъчна външна конкуренция, за да усилят вътрешната си конкурентоспособност. Разбира се, отделните страни си имат своите специфични проблеми. В някои от страните все още има проблеми във финансовия сектор, но мога да кажа, че финансовата ситуация в Европа се стабилизира значително", допълни Юрки Катайнен.

Той обясни, че съществува нов фонд, част от Европейската инвестиционна банка, който ще допълни това, което Европейската централна банка прави в момента и ще привлече инвестиции от частния сектор, но няма да отдава заеми за инвестиции, които са изцяло само в публичния сектор.

"Ще се инвестира в проекти с по-висок риск. Основните моменти са да се предоставят банкови заеми на малки и средни предприятия, когато те имат нужда и страдат от ниска капитализация. Искаме да разгледаме фалитите на пазара, тъй като съществува голяма задлъжнялост върху самите малки и средни предприятия", каза зам.-председателят на ЕК.

Друг аспект, върху който ще се съсредоточи "Планът Юнкер" са инфраструктурни проекти. "Цялата идея е да се мобилизират частните пари, като се използват публични пари. Искаме да сме сигурни, че публичните пари няма да изтласкат частните, за това предоставяме един елемент, който ще спомогне за споделяне на риска", обясни Катайнен.

През миналия септември министрите на финансите от ЕС са решили да съберат идеи за това от какви инвестиции има нужда Европа, посочи той. "Направихме индикативен списък на инвестиционните потребности. Проектите в него не отговарят задължително на изискванията на банката за развитие. Тя е част от Европейската инвестиционна банка, но работи с частни компании или публично-частни, не работи с правителствата на държавите-членки. Те не могат да кажат кой може да взема заем от тази банка", обясни Юрки Катайнен.

За мен е успокоително това, че от политическа гледна точка, този голям проект Плана "Юнкер”, върви към едно общество на включването. Такова, каквото трябва да бъде обществото на Европейския съюз, каза Меглена Кунева, заместник министър-председател по европейските политики и институционалните въпроси.

По думите ѝ ключовата промяна, която България трябва да предприеме, е хармонизация на законодателството с ЕС. "Някога Европа е била замислена по-скоро като федерация. Времето не е било узряло за подобен ход, но така или иначе са направени съответните стъпки - обща валута и общ пазар. Трябва да можем наистина да фунцкионираме като една голяма сила. Залогът за всички нас е да бъдем единни, не само когато говорим за политика, а във всяка една икономическа стъпка. За това приветствам този план, защото в него има място за всички - за големи и стратегически публични проекти и за проекти на частния бизнес. Трябва да събудим частния бизнес в Европа" допълни Меглена Кунева. http://inews.bg/

 

Юрки Катайнен
ЕС
ЕИБ
енергийни проекти
транспортни проекти
По статията работи:

Маринела Арабаджиева