НАЧАЛО » българия

ЧЕЗ съобщава за планираните прекъсвания на електрозахранването в София област за периода 3 - 7 юни 2019 г. - 1 част

fb
3E news
fb
31-05-2019 01:25:00
fb

София Област

Община Божурище  

На 06.06.2019 Г. /09:30 - 14:30 Ч./ - Божурище:   022145 , 8-Ми Март 1а, I-015169 Кв.13, Кв.Девети Септември , V-9605, Кв.84 , Vi -002024 , Атон 10,11,10/12,14,4,8,16, Далия 3,5,6,19 Къща 19,13,2,4,1, Двора На Апк 1, Девети Май , Девети Септември 11,6,13,3,15,16,8,10,4,14,1,Упи Vі-002003 Кв.4,12,2,Viii-022188 Кв.10,7,9,13 Имот002044,Кв.10,17,18,Упи Iv-015063,5,5,Къща, Еделвайс 33,29,35а,27а,37а,42,27,29а,44,31,25а,35,37, Искър 30, Кв.Девети Септември , Лястовица 2, Мура 2,3, Пи 65 Кв.9ти Септември , Рила 8,8а,16,14а,10а,4а,12,10,14,12а,6,25, Руен 3б, Стара Планина 5,3,7,1, Ткзс Кв.21 , Упи 14-022043 Кв.9 , Упи I-015092,015093,015094 Кв.12 , Упи V -002004 Кв.4 , Упи V-02249 Кв.10 , Упи Xii -38 Кв.3 , Упи Xiii -002004 Кв.4 , Упи Упи Xxxi-1004 Кв.4 , Упи Хііі-015133 , Феникс 13,15,22, Шести Септември 3, Щъркел 11,   ,   Квартал,Кв.9іх Упи Iv-22кв.5,56,85,53,4,6

На 06.06.2019 Г. /09:30 - 10:30 Ч./ - Божурище:   022145 , 8-Ми Март 1а, I-015169 Кв.13, Кв.Девети Септември , V-9605, Кв.84 , Vi -002024 , Атон 10,11,10/12,14,4,8,16, Далия 3,5,6,19 Къща 19,13,2,4,1, Двора На Апк 1, Девети Май , Девети Септември 11,6,13,3,15,16,8,10,4,14,1,Упи Vі-002003 Кв.4,12,2,Viii-022188 Кв.10,7,9,13 Имот002044,Кв.10,17,18,Упи Iv-015063,5,5,Къща, Еделвайс 33,29,35а,27а,37а,42,27,29а,44,31,25а,35,37, Искър 30, Кв.Девети Септември , Лястовица 2, Мура 2,3, Пи 65 Кв.9ти Септември , Рила 8,8а,16,14а,10а,4а,12,10,14,12а,6,25, Руен 3б, Стара Планина 5,3,7,1, Ткзс Кв.21 , Упи 14-022043 Кв.9 , Упи I-015092,015093,015094 Кв.12 , Упи V -002004 Кв.4 , Упи V-02249 Кв.10 , Упи Xii -38 Кв.3 , Упи Xiii -002004 Кв.4 , Упи Упи Xxxi-1004 Кв.4 , Упи Хііі-015133 , Феникс 13,15,22, Шести Септември 3, Щъркел 11,   Квартал,Кв.9іх Упи Iv-22кв.5,56,85,53,4,6

На 06.06.2019 Г. /09:30 - 14:30 Ч.; 09:30 - 10:30 Ч./ - Гурмазово:   I-212, Кв.20 , Ii-020068 44 , Iv-020070 , Iv-024064 , Xi-020018 Кв.44 , Xxiii-82 Кв.32 , Гурмазовско Шосе 79, Гурмазовско Шосе 7 , Любен Каравелов 4, М.Соларски Път Упи I-023045,Кв.47, Парцел Іі-77, Кв.28 , Пи 001140 , Пи 001019 М. Матерка , Стопански Двор , Упи 6-292 Кв 26 , Упи Ii-021103 Кв. 43 , Упи Iii-001141,Кв.39 , Упи Iii-112 Кв.11 , Упи Ix-159,Кв.14 , Упи Vi-020069, Кв.44 , Упи Vii-270, Кв.24 , Упи X-022021, Кв.45 , Упи Xiv-157 Кв.14 , Упи І-254 Кв.25 , Упи Іv-38, Кв.4 , Упи Х-299 Кв.29 Временно Ел.Захранване За Строителство, Упи-Ii-022022 , Упи-Vii-008035 Кв.34 , Яне Сандански 26,32,   М. Шеовица,М Матерка Кв 35,Вила,Къща,Упи Vііі-008013,Кв.34,Къща,Вила,Помпа,Къща,Навес За Минерални Торове,Фургон

На 07.06.2019 Г. /09:30 - 12:00 Ч./ - Гурмазово:   Iv-024064 , Парцел Іі-77, Кв.28 , Упи Iii-112 Кв.11 ,   Къща

На 06.06.2019 Г. /13:30 - 16:00 Ч./ - Гурмазово:   Xxiii-82 Кв.32 , Пи 001019 М. Матерка , Упи Іv-38, Кв.4 ,   М Матерка Кв 35,Вила

На 06.06.2019 Г. /09:30 - 14:30 Ч./ - Делян, Общ. Божурище:   Iv-052034 , Iv-052034 , Писател Спас Антонов 2, Писател Спас Антонов 2, Хviii-115,Кв.15 , Хviii-115,Кв.15 ,   Община Божурище,Упи Vіі-23,Кв.8,Къща,   Община Божурище,Упи Vіі-23,Кв.8,Къща

На 06.06.2019 Г. /09:30 - 10:30 Ч./ - Делян, Общ. Божурище:   Iv-052034 , Писател Спас Антонов 2, Хviii-115,Кв.15 ,   Община Божурище,Упи Vіі-23,Кв.8,Къща

На 06.06.2019 Г. /09:30 - 14:30 Ч./ - Златуша:   №Ііі А-56 Кв 5 , №Ііі А-56 Кв 5 , Вилна Зона Витошица , Вилна Зона Витошица , Упи Ii-214 Кв.20 , Упи X-59 Кв. 25 , Упи X-59 Кв. 25 ,   Къща,   Къща,Упи Ііі-226,Кв.22,Къща,Вила

На 06.06.2019 Г. /09:30 - 10:30 Ч./ - Златуша:   №Ііі А-56 Кв 5 , Вилна Зона Витошица , Упи Ii-214 Кв.20 , Упи X-59 Кв. 25 ,   Къща,Упи Ііі-226,Кв.22,Къща,Вила

На 06.06.2019 Г. /09:30 - 14:30 Ч./ - Мала Раковица:   С.Мала Раковица , С.Мала Раковица , Упи Vi-5, Кв.2 , Упи Vi-5, Кв.2

На 06.06.2019 Г. /09:30 - 10:30 Ч./ - Мала Раковица:   С.Мала Раковица , Упи Vi-5, Кв.2

На 06.06.2019 Г. /09:30 - 14:30 Ч./ - Пожарево, Общ. Божурище:   123.106 , 123.211 , Vііі-485,Кв.34 , Александър Александров 69, Георги Аспарухов - Гунди 17, Казана 14а, Космонавт Ал. Александров 33,26, Космонавт Георги Иванов 71,186,172,119,82, Местност Могила , Могила , Пейо Яворов 6,10, Пи 123.274 , Пчела 4, Упи 1-034007 , Кв1,М.Добър Мъж , Упи 1-034007 , Кв1,М.Добър Мъж , Упи 3-227 Кв. 18 , Упи Vi-105 Кв.8 , Упи Xxi, Кв. 17 , Упи Іі 379/Кв27 , Упи Хvіі-Общ, Кв.19 , Упи Хіі-369, Кв.29 , Упи- Xii-148 Кв.10 , Упи-190кв 15 , Упи-Ix-485,Кв.34 , Упиv-016025 Кв.1 ,   Къща,Къща,М.Гуното,,Къща,Вила,Вила,Ул. Кокиче №11, Месност Могила

На 06.06.2019 Г. /09:30 - 10:30 Ч./ - Пожарево, Общ. Божурище:   123.106 , 123.211 , Vііі-485,Кв.34 , Александър Александров 69, Георги Аспарухов - Гунди 17, Казана 14а, Космонавт Ал. Александров 33,26, Космонавт Георги Иванов 71,186,172,119,82, Местност Могила , Могила , Пейо Яворов 6,10, Пи 123.274 , Пчела 4, Упи 1-034007 , Кв1,М.Добър Мъж , Упи 3-227 Кв. 18 , Упи Vi-105 Кв.8 , Упи Xxi, Кв. 17 , Упи Іі 379/Кв27 , Упи Хvіі-Общ, Кв.19 , Упи Хіі-369, Кв.29 , Упи- Xii-148 Кв.10 , Упи-190кв 15 , Упи-Ix-485,Кв.34 , Упиv-016025 Кв.1 ,   Къща,Къща,М.Гуното,,Къща,Вила,Вила,Ул. Кокиче №11, Месност Могила

На 06.06.2019 Г. /09:30 - 14:30 Ч./ - Росоман:   63121.133.9 , 63121.133.9 , I-30, Кв.6 , I-30, Кв.6 , Гранит , Гранит , М.Падината , М.Падината , Упи Iv-58, Кв.9 , Упи Iv-58, Кв.9 , Упи Xiv-145 , Упи Xiv-145 , Упи Хiii-144 Кв.22 , Упи Хiii-144 Кв.22 , Черква , Черква ,   П-Лііі-99,Кв.15,Вила,   П-Лііі-99,Кв.15,Вила

На 06.06.2019 Г. /09:30 - 10:30 Ч./ - Росоман:   63121.133.9 , I-30, Кв.6 , Гранит , М.Падината , Упи Iv-58, Кв.9 , Упи Xiv-145 , Упи Хiii-144 Кв.22 , Черква ,   П-Лііі-99,Кв.15,Вила

На 06.06.2019 Г. /09:30 - 14:30 Ч./ - Хераково:   Xiii-43 Кв.9 , Xiii-43 Кв.9 , Пи 000189 , Пи 000189 , Ридо 21, Ридо 21, Упи I-155010,Кв.47 , Упи I-155010,Кв.47 , Упи Ii-155010 Кв.47 , Упи Ii-155010 Кв.47 , Упи Viii - 321 , Упи Viii - 321 , Упи Xvii-262 , Кв.22 , Царица Йоанна 13, Царица Йоанна 13, Черковна 23а,6, Черковна 23а,6,   Упи Хiv-326 Кв.32,№ .,Къща,Вила,Упи Хіх-32,Кв.11,Упи Хх-32,Кв.11,Упи Xvii-68 Кв.5,Вила,Къща,   Упи Хiv-326 Кв.32,№ .,Къща,Вила,Упи Хіх-32,Кв.11,Упи Хх-32,Кв.11,Упи Xvii-68 Кв.5,Вила,Къща

На 06.06.2019 Г. /09:30 - 10:30 Ч./ - Хераково:   Xiii-43 Кв.9 , Пи 000189 , Ридо 21, Упи I-155010,Кв.47 , Упи Ii-155010 Кв.47 , Упи Viii - 321 , Упи Xvii-262 , Кв.22 , Царица Йоанна 13, Черковна 23а,6,   Упи Хiv-326 Кв.32,№ .,Къща,Вила,Упи Хіх-32,Кв.11,Упи Хх-32,Кв.11,Упи Xvii-68 Кв.5,Вила,Къща

На 03.06.2019 Г. /12:00 - 16:00 Ч./ - Храбърско:   I-075017 Кв.54 , Упи 3-076020 Кв.57 , Упи I-076022,Кв.57 , Упи Iii-1981 , Упи-Iv-76.11 Кв.57 , Упи-V-18,Кв.3 ,   Къща

Община Ботевград  

На 05.06.2019 Г. /08:00 - 15:45 Ч./ - БОТЕВГРАД:   003036 , В.З. ЧЕКАНИЦА , В.З.ЗЕЛИН , ЗЕЛИН-11-А 1, ЗЕЛИН-16-А 4, ЗЕЛИН-20-А , ЗЕЛИН-24-А 12,6 ВИЛА, ЗЕЛИН-25-А 15, ЗЕЛИН-36-А 8 КЪЩА, ЗЕЛИН-4-ТА , ЗЕЛИН-8-А 24, ЗЕЛИН-А , ЗЕЛИН-Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ 70 ВИЛА,4 ЖИЛ.СГРАДА,ЦВЕТАРСКИ ЦЕНТЪР,1Ж,4,2Б,4Ж,1А, ЗЕЛИН-СРЕДНИЯ ПЪТ ВИЛА,3,2б,1,2А, КАЗАРМЕН ВИЛА, КУРОРТ ЗЕЛИН 20,309,УПИ ІІІ-293,268,15 ВИЛА,9,УПИ II-12 КВ.1,29,320,340,284,5,ВРЕМЕННА ПОСТРОЙКА,БУНГАЛО,83,283, МЕСТНОСТ ЧЕКАНИЦА , МЕСТНОСТ ШИРОКО ЛИВАДЕ , УПИ XLV-1283,КВ.1,В.З ЗЕЛИН , ЦАНКИНСКА ВОДЕНИЦА , ЧЕКАНИЦА ВИЛА,5 ВИЛА

На 07.06.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ - БОТЕВГРАД:   05815.13.34 , АКАДЕМИК СТОЯН РОМАНСКИ 27,20,11,9,14,13,39,35,19,25,17,16,28,12,18,26,4,8,22,37,39Б,24,9К,29,31,30,15,21, АКАДЕМИК СТОЯН РОМАНСКИ 41,38,39А,40,41Г,43,41Ж, АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ 43,36,45,38,32,39,34,37, АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ 31,17,1,21,11,35,29,26,6,15,22,2,23,18,33,35А,5,8,7,14,19,9,27,24,16,12,20,4,13,28,10,25, АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 23,2,25,4,19,6,21, АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 39, АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 33,29,37,35,27,10,31,12,8,14, БЕНКОВСКА 27,20,19,23,12,22,24,21,18,16,26,14,17, БЕНКОВСКА 6,2А,7,11,4,1,9,5,4А,8,3,2, БОЖЕНИШКИ УРВИЧ 7,9,1А,1,2,3,5, БОЖКО БОЖИЛОВ , БОЖКО БОЖИЛОВ 26, БРЕЗА 21, БУЗЛУДЖА 17,9,32,58,39,10,13,50,35,52,29,12,36,41,15,38,56,11,26,25,8,20,40,45,37,44,18,21,46,16,34,42,43,14,48,54,33,30,31,28,19,22,27, БЪЛГАРИЯ 9,13,11 6,11, БЪЛГАРИЯ 13 11,13,13, БЪЛГАРИЯ 3, БЪЛГАРИЯ 1, В.З.ЗЕЛИН,УЛ.4-ТА 1 , ВАНЬО МАКЕДОНСКИ 5, ВАСИЛ ЛЕВСКИ 39 26,28,27А,37А,36,39,41,41,34,32,27,33,35,37,26,30,25,39,29,31, ВАСИЛ ЛЕВСКИ 5,1,10,13,15,11,6,22,17,7,24,3,16,9,18,23,8,14,19,12,21, ВИТИНЯ 1, ГАВРИЛ БРЪНЧОВ 6,4,7,14,10,17,9,15,2,12,11,3,5,8,1,13, ГЕОРГИ С.РАКОВСКИ 25,2,23, ГЕОРГИ С.РАКОВСКИ 1 ТАВАН,2 УПИ I, КВ.80,1,3,7,5, ГЪЛЪБ ВОЙВОДА 6,3,13,15,2,8,5,4,7,1,10, ДО СГРАДА ТКЗС , ЗАХАРИ СТОЯНОВ 37,1, ЗАХАРИ СТОЯНОВ 8, ЗЕЛИН 3, ЗЕЛИН-10-А , ЗЕЛИН-13-А 6 ВИЛА, ЗЕЛИН-13-А 17,40, ЗЕЛИН-14-А 6,5, ЗЕЛИН-15-А 10,24,17,2,22, ЗЕЛИН-16-А 52,2 ВИЛА,7,5, ЗЕЛИН-16-А 42, ЗЕЛИН-17-А 9,2,ВИЛА,10,15,8, ЗЕЛИН-18-А 3,9,1, ЗЕЛИН-19-А 13, ЗЕЛИН-20-А 10,20, ЗЕЛИН-22-А 22, ЗЕЛИН-25-А 7,8,3, ЗЕЛИН-26-А 3,2,9 ВИЛА, ЗЕЛИН-30-А 3,4, ЗЕЛИН-31-А 27, ЗЕЛИН-34-А 12, ЗЕЛИН-35-А 22, ЗЕЛИН-36-А 8, ЗЕЛИН-36-А 8 КЪЩА, ЗЕЛИН-36-А 8 КЪЩА, ЗЕЛИН-38-А 14 ВИЛА, ЗЕЛИН-4-ТА 17,39,47, ЗЕЛИН-42-А 22,26,38,34, ЗЕЛИН-5-ТА 1,11,6 ВИЛА,4, ЗЕЛИН-5-ТА 5,13,10, ЗЕЛИН-6-ТА 30,20,40,3,38, ЗЕЛИН-7-А 18,11, ЗЕЛИН-7-А 6, ЗЕЛИН-7-А 23, ЗЕЛИН-8-А 2,6,17, ЗЕЛИН-9-А 13,3,1 ВИЛА,9, ЗЕЛИН-А 6, ЗЕЛИН-Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ 70 ВИЛА, ЗЕЛИН-Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ 107,78,70 ВИЛА, ЗЕЛИН-Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ 70 ВИЛА, ЗЕЛИН-Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ 42,70 ВИЛА,48,40,19,50,29,36,34,69,51 ВИЛА, ЗЕЛИН-Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ 70 ВИЛА, ЗЕЛИН-КОМКАТА , ЗЕЛИН-КОМКАТА 11 ВИЛА,4, ЗЕЛИН-ЛЕСКАТА 19,5,17,37, ЗЕЛИН-СРЕДНИЯ ПЪТ 5А,8,2,21,7, ЗЕЛИН-СРЕДНИЯ ПЪТ 68,44,35,8, ЗЕЛИН-ТОДОР ПЕТРОВ 6,18, ЗЕЛИН-ТОДОР ПЕТРОВ 40 ВИЛА, ЗЕЛИНГРАД 12,15,17,19,10, ЗЕЛИНГРАД 9,8в,3,7,6,1,11,5,10,4,2,8,13, ИЗВОР 1,2,6,8,3,10,2, ИСКЪР 7,19,2,13,10,3,15,8,5,11,6,12,1,4,9, КАБЛЕШКОВ 10,3А,3,6,14,12,5,8,4,9,7,16,2,1, КАЗАРМЕН , КНЯЗ БОРИС I 6,3,2,10,4,8,9,1,12, КНЯЗ БОРИС I 21,24,36,32,17,31,19,33,22,23,34,28,13,15,25,27,36А,44,16,29,14,42,35,37,20,11, КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР , КОШАРАТА , КУРОРТ ЗЕЛИН 15,ПАРЦЕЛ С БАРАКА, КУРОРТ ЗЕЛИН СТОПАНСКА СГРАДА,Имот 322, КУРОРТ ЗЕЛИН 32,УПИ XVIII-1261 КВ.1,52,БУНГАЛО, КУРОРТ ЗЕЛИН 64,3773,71,1,8,СТРОЕЖ, КУРОРТ ЗЕЛИН , ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 4,10,14,8,6,12,16,2, МЕСТНОСТ ПРЪДЛЮВЕЦ 062040 ИМОТ 062040, МУРГАШ 7,3,1,5, НЕЗНАЙНИЯТ ВОЙН 2,6, НОВ КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР , ПАВИТТА 30, ПАНАЙОТ ВОЛОВ 8,4,12,2,10,6, ПАНАЙОТ ВОЛОВ 1, ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 43,39,38,31,40,33,31А,35,36, ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 44,54,45,52,56,42,46,53,47,51,50,49, ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 17,24,13,28,19,30,22,20,21,25,26,23,15, ПРЕСЛАВ 1, РАЙНА КНЯГИНА 10,2,1,6,4,8, РИЛА 1, РИЛА 19,28,26,15,7,20,9,24,22,17,18,21,9А,16,13,11, САН СТЕФАНО 25,31,27,18,20,33,23,22,29, САН СТЕФАНО 22,37,26,41,39,35,24,43, САН СТЕФАНО 2,1,3, СВЕТИ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 4,10,2,6,3,1,8,1А,5, СВОБОДА 38,3,5,9З,16,3В,7,14,9,1,12, СЕВАСТ ОГНЯН 13,1,10,5,9,16,7,11,15,10 А,4,4 СТАЯ №5 И 6,2,3,17,18,6,8,14,1Б, СЕДЕМНАЙСТИ НОЕМВРИ 45,43,44,47,37,40,41,38,39,46,42, СЕДЕМНАЙСТИ НОЕМВРИ 35А, СЕДЕМНАЙСТИ НОЕМВРИ 1 1,1,2, СЕДЕМНАЙСТИ НОЕМВРИ 32,33,24,15,8,25,34,19,36,1,30,27,9,8 3,20,35,10,18,13,26,17,31,3,29,1,21,12,38,16,23,14,28,22,11,8 1, СЛАВЕЙКОВ 18,23,16,20,14,27, СЛАВЕЙКОВ 43,22,24,35,37,29,41,26,33 А,33А,31,33, СТАМЕН ПАНЧЕВ 19,33,21,42,40,62,17,56,48,54,46,38,27,45,52,35,44,41,60,58,37

На 05.06.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ - БОТЕВГРАД:   05815.13.34 , АКАДЕМИК СТОЯН РОМАНСКИ 41,38,39А,40,41Г,43,41Ж, АКАДЕМИК СТОЯН РОМАНСКИ 27,20,11,9,14,13,39,35,19,25,17,16,28,12,18,26,4,8,22,37,39Б,24,9К,29,31,30,15,21, АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ 43,36,45,38,32,39,34,37, АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ 31,17,1,21,11,35,29,26,6,15,22,2,23,18,33,35А,5,8,7,14,19,9,27,24,16,12,20,4,13,28,10,25, АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 23,2,25,4,19,6,21, АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 39, АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 33,29,37,35,27,10,31,12,8,14, БЕНКОВСКА 27,20,19,23,12,22,24,21,18,16,26,14,17, БЕНКОВСКА 6,2А,7,11,4,1,9,5,4А,8,3,2, БОЖЕНИШКИ УРВИЧ 7,9,1А,1,2,3,5, БОЖКО БОЖИЛОВ , БОЖКО БОЖИЛОВ 26, БРЕЗА 21, БУЗЛУДЖА 17,9,32,58,39,10,13,50,35,52,29,12,36,41,15,38,56,11,26,25,8,20,40,45,37,44,18,21,46,16,34,42,43,14,48,54,33,30,31,28,19,22,27, БЪЛГАРИЯ 9,13,11 6,11, БЪЛГАРИЯ 1, БЪЛГАРИЯ 13 11,13,13, БЪЛГАРИЯ 3, В.З.ЗЕЛИН,УЛ.4-ТА 1 , ВАНЬО МАКЕДОНСКИ 5, ВАСИЛ ЛЕВСКИ 39 26,28,27А,37А,36,39,41,41,34,32,27,33,35,37,26,30,25,39,29,31, ВАСИЛ ЛЕВСКИ 5,1,10,13,15,11,6,22,17,7,24,3,16,9,18,23,8,14,19,12,21, ВИТИНЯ 1, ГАВРИЛ БРЪНЧОВ 6,4,7,14,10,17,9,15,2,12,11,3,5,8,1,13, ГЕОРГИ С.РАКОВСКИ 25,2,23, ГЕОРГИ С.РАКОВСКИ 1 ТАВАН,2 УПИ I, КВ.80,1,3,7,5, ГЪЛЪБ ВОЙВОДА 6,3,13,15,2,8,5,4,7,1,10, ДО СГРАДА ТКЗС , ЗАХАРИ СТОЯНОВ 37,1, ЗАХАРИ СТОЯНОВ 8, ЗЕЛИН 3, ЗЕЛИН-10-А , ЗЕЛИН-13-А 6 ВИЛА, ЗЕЛИН-13-А 17,40, ЗЕЛИН-14-А 6,5, ЗЕЛИН-15-А 10,24,17,2,22, ЗЕЛИН-16-А 52,2 ВИЛА,7,5, ЗЕЛИН-16-А 42, ЗЕЛИН-17-А 9,2,ВИЛА,10,15,8, ЗЕЛИН-18-А 3,9,1, ЗЕЛИН-19-А 13, ЗЕЛИН-20-А 10,20, ЗЕЛИН-22-А 22, ЗЕЛИН-25-А 7,8,3, ЗЕЛИН-26-А 3,2,9 ВИЛА, ЗЕЛИН-30-А 3,4, ЗЕЛИН-31-А 27, ЗЕЛИН-34-А 12, ЗЕЛИН-35-А 22, ЗЕЛИН-36-А 8, ЗЕЛИН-36-А 8 КЪЩА, ЗЕЛИН-36-А 8 КЪЩА, ЗЕЛИН-38-А 14 ВИЛА, ЗЕЛИН-4-ТА 17,39,47, ЗЕЛИН-42-А 22,26,38,34, ЗЕЛИН-5-ТА 1,11,6 ВИЛА,4, ЗЕЛИН-5-ТА 5,13,10, ЗЕЛИН-6-ТА 30,20,40,3,38, ЗЕЛИН-7-А 18,11, ЗЕЛИН-7-А 6, ЗЕЛИН-7-А 23, ЗЕЛИН-8-А 2,6,17, ЗЕЛИН-9-А 13,3,1 ВИЛА,9, ЗЕЛИН-А 6, ЗЕЛИН-Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ 70 ВИЛА, ЗЕЛИН-Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ 107,78,70 ВИЛА, ЗЕЛИН-Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ 70 ВИЛА, ЗЕЛИН-Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ 42,70 ВИЛА,48,40,19,50,29,36,34,69,51 ВИЛА, ЗЕЛИН-Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ 70 ВИЛА, ЗЕЛИН-КОМКАТА , ЗЕЛИН-КОМКАТА 11 ВИЛА,4, ЗЕЛИН-ЛЕСКАТА 19,5,17,37, ЗЕЛИН-СРЕДНИЯ ПЪТ 5А,8,2,21,7, ЗЕЛИН-СРЕДНИЯ ПЪТ 68,44,35,8, ЗЕЛИН-ТОДОР ПЕТРОВ 6,18, ЗЕЛИН-ТОДОР ПЕТРОВ 40 ВИЛА, ЗЕЛИНГРАД 12,15,17,19,10, ЗЕЛИНГРАД 9,8в,3,7,6,1,11,5,10,4,2,8,13, ИЗВОР 1,2,6,8,3,10,2, ИСКЪР 7,19,2,13,10,3,15,8,5,11,6,12,1,4,9, КАБЛЕШКОВ 10,3А,3,6,14,12,5,8,4,9,7,16,2,1, КАЗАРМЕН , КНЯЗ БОРИС I 6,3,2,10,4,8,9,1,12, КНЯЗ БОРИС I 21,24,36,32,17,31,19,33,22,23,34,28,13,15,25,27,36А,44,16,29,14,42,35,37,20,11, КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР , КОШАРАТА , КУРОРТ ЗЕЛИН 15,ПАРЦЕЛ С БАРАКА, КУРОРТ ЗЕЛИН СТОПАНСКА СГРАДА,Имот 322, КУРОРТ ЗЕЛИН 32,УПИ XVIII-1261 КВ.1,52,БУНГАЛО, КУРОРТ ЗЕЛИН 64,3773,71,1,8,СТРОЕЖ, КУРОРТ ЗЕЛИН , ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 4,10,14,8,6,12,16,2, МЕСТНОСТ ПРЪДЛЮВЕЦ 062040 ИМОТ 062040, МУРГАШ 7,3,1,5, НЕЗНАЙНИЯТ ВОЙН 2,6, НОВ КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР , ПАВИТТА 30, ПАНАЙОТ ВОЛОВ 8,4,12,2,10,6, ПАНАЙОТ ВОЛОВ 1, ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 43,39,38,31,40,33,31А,35,36, ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 44,54,45,52,56,42,46,53,47,51,50,49, ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 17,24,13,28,19,30,22,20,21,25,26,23,15, ПРЕСЛАВ 1, РАЙНА КНЯГИНА 10,2,1,6,4,8, РИЛА 1, РИЛА 19,28,26,15,7,20,9,24,22,17,18,21,9А,16,13,11, САН СТЕФАНО 25,31,27,18,20,33,23,22,29, САН СТЕФАНО 22,37,26,41,39,35,24,43, САН СТЕФАНО 2,1,3, СВЕТИ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 4,10,2,6,3,1,8,1А,5, СВОБОДА 38,3,5,9З,16,3В,7,14,9,1,12, СЕВАСТ ОГНЯН 13,1,10,5,9,16,7,11,15,10 А,4,4 СТАЯ №5 И 6,2,3,17,18,6,8,14,1Б, СЕДЕМНАЙСТИ НОЕМВРИ 45,43,44,47,37,40,41,38,39,46,42, СЕДЕМНАЙСТИ НОЕМВРИ 1 1,1,2, СЕДЕМНАЙСТИ НОЕМВРИ 35А, СЕДЕМНАЙСТИ НОЕМВРИ 32,33,24,15,8,25,34,19,36,1,30,27,9,8 3,20,35,10,18,13,26,17,31,3,29,1,21,12,38,16,23,14,28,22,11,8 1, СЛАВЕЙКОВ 18,23,16,20,14,27, СЛАВЕЙКОВ 43,22,24,35,37,29,41,26,33 А,33А,31,33, СТАМЕН ПАНЧЕВ 19,33,21,42,40,62,17,56,48,54,46,38,27,45,52,35,44,41,60,58,37

На 04.06.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ - БОТЕВГРАД:   05815.13.34 , АКАДЕМИК СТОЯН РОМАНСКИ 41,38,39А,40,41Г,43,41Ж, АКАДЕМИК СТОЯН РОМАНСКИ 27,20,11,9,14,13,39,35,19,25,17,16,28,12,18,26,4,8,22,37,39Б,24,9К,29,31,30,15,21, АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ 43,36,45,38,32,39,34,37, АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ 31,17,1,21,11,35,29,26,6,15,22,2,23,18,33,35А,5,8,7,14,19,9,27,24,16,12,20,4,13,28,10,25, АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 23,2,25,4,19,6,21, АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 39, АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 33,29,37,35,27,10,31,12,8,14, БЕНКОВСКА 6,2А,7,11,4,1,9,5,4А,8,3,2, БЕНКОВСКА 27,20,19,23,12,22,24,21,18,16,26,14,17, БОЖЕНИШКИ УРВИЧ 7,9,1А,1,2,3,5, БОЖКО БОЖИЛОВ , БОЖКО БОЖИЛОВ 26, БРЕЗА 21, БУЗЛУДЖА 17,9,32,58,39,10,13,50,35,52,29,12,36,41,15,38,56,11,26,25,8,20,40,45,37,44,18,21,46,16,34,42,43,14,48,54,33,30,31,28,19,22,27, БЪЛГАРИЯ 9,13,11 6,11, БЪЛГАРИЯ 1, БЪЛГАРИЯ 13 11,13,13, БЪЛГАРИЯ 3, В.З.ЗЕЛИН,УЛ.4-ТА 1 , ВАНЬО МАКЕДОНСКИ 5, ВАСИЛ ЛЕВСКИ 45,46,45Б,45А,43, ВАСИЛ ЛЕВСКИ 39 26,28,27А,37А,36,39,41,41,34,32,27,33,35,37,26,30,25,39,29,31, ВАСИЛ ЛЕВСКИ 5,1,10,13,15,11,6,22,17,7,24,3,16,9,18,23,8,14,19,12,21, ВИТИНЯ 1, ГАВРИЛ БРЪНЧОВ 6,4,7,14,10,17,9,15,2,12,11,3,5,8,1,13, ГЕОРГИ С.РАКОВСКИ 25,2,23, ГЕОРГИ С.РАКОВСКИ 1 ТАВАН,2 УПИ I, КВ.80,1,3,7,5, ГЪЛЪБ ВОЙВОДА 6,3,13,15,2,8,5,4,7,1,10, ДО СГРАДА ТКЗС , ЗАХАРИ СТОЯНОВ 8, ЗАХАРИ СТОЯНОВ 37,1, ЗЕЛИН 3, ЗЕЛИН-10-А , ЗЕЛИН-13-А 17,40, ЗЕЛИН-13-А 6 ВИЛА, ЗЕЛИН-14-А 6,5, ЗЕЛИН-15-А 10,24,17,2,22, ЗЕЛИН-16-А 42, ЗЕЛИН-16-А 52,2 ВИЛА,7,5, ЗЕЛИН-17-А 9,2,ВИЛА,10,15,8, ЗЕЛИН-18-А 3,9,1, ЗЕЛИН-19-А 13, ЗЕЛИН-20-А 10,20, ЗЕЛИН-22-А 22, ЗЕЛИН-25-А 7,8,3, ЗЕЛИН-26-А 3,2,9 ВИЛА, ЗЕЛИН-30-А 3,4, ЗЕЛИН-31-А 27, ЗЕЛИН-34-А 12, ЗЕЛИН-35-А 22, ЗЕЛИН-36-А 8, ЗЕЛИН-36-А 8 КЪЩА, ЗЕЛИН-36-А 8 КЪЩА, ЗЕЛИН-38-А 14 ВИЛА, ЗЕЛИН-4-ТА 17,39,47, ЗЕЛИН-42-А 22,26,38,34, ЗЕЛИН-5-ТА 5,13,10, ЗЕЛИН-5-ТА 1,11,6 ВИЛА,4, ЗЕЛИН-6-ТА 30,20,40,3,38, ЗЕЛИН-7-А 23, ЗЕЛИН-7-А 6, ЗЕЛИН-7-А 18,11, ЗЕЛИН-8-А 2,6,17, ЗЕЛИН-9-А 13,3,1 ВИЛА,9, ЗЕЛИН-А 6, ЗЕЛИН-Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ 42,70 ВИЛА,48,40,19,50,29,36,34,69,51 ВИЛА, ЗЕЛИН-Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ 107,78,70 ВИЛА, ЗЕЛИН-Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ 70 ВИЛА, ЗЕЛИН-Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ 70 ВИЛА, ЗЕЛИН-Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ 70 ВИЛА, ЗЕЛИН-КОМКАТА 11 ВИЛА,4, ЗЕЛИН-КОМКАТА , ЗЕЛИН-ЛЕСКАТА 19,5,17,37, ЗЕЛИН-СРЕДНИЯ ПЪТ 68,44,35,8, ЗЕЛИН-СРЕДНИЯ ПЪТ 5А,8,2,21,7, ЗЕЛИН-ТОДОР ПЕТРОВ 40 ВИЛА, ЗЕЛИН-ТОДОР ПЕТРОВ 6,18, ЗЕЛИНГРАД 12,15,17,19,10, ЗЕЛИНГРАД 9,8в,3,7,6,1,11,5,10,4,2,8,13, ИВАН ВАЗОВ , ИЗВОР 1,2,6,8,3,10,2, ИСКЪР 7,19,2,13,10,3,15,8,5,11,6,12,1,4,9, КАБЛЕШКОВ 10,3А,3,6,14,12,5,8,4,9,7,16,2,1, КАЗАРМЕН , КНЯЗ БОРИС I 6,3,2,10,4,8,9,1,12, КНЯЗ БОРИС I 21,24,36,32,17,31,19,33,22,23,34,28,13,15,25,27,36А,44,16,29,14,42,35,37,20,11, КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР , КОШАРАТА , КУРОРТ ЗЕЛИН 64,3773,71,1,8,СТРОЕЖ, КУРОРТ ЗЕЛИН СТОПАНСКА СГРАДА,Имот 322, КУРОРТ ЗЕЛИН 32,УПИ XVIII-1261 КВ.1,52,БУНГАЛО, КУРОРТ ЗЕЛИН , КУРОРТ ЗЕЛИН 15,ПАРЦЕЛ С БАРАКА, ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 4,10,14,8,6,12,16,2, МЕСТНОСТ ПРЪДЛЮВЕЦ 062040 ИМОТ 062040, МУРГАШ 7,3,1,5, НЕЗНАЙНИЯТ ВОЙН 2,6, НОВ КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР , ПАВИТТА 30, ПАНАЙОТ ВОЛОВ 8,4,12,2,10,6, ПАНАЙОТ ВОЛОВ 1, ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 43,39,38,31,40,33,31А,35,36, ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 44,54,45,52,56,42,46,53,47,51,50,49, ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 17,24,13,28,19,30,22,20,21,25,26,23,15, ПРЕСЛАВ 1, РАЙНА КНЯГИНА 10,2,1,6,4,8, РИЛА 1, РИЛА 19,28,26,15,7,20,9,24,22,17,18,21,9А,16,13,11, САН СТЕФАНО 25,31,27,18,20,33,23,22,29, САН СТЕФАНО 22,37,26,41,39,35,24,43, САН СТЕФАНО 2,1,3, СВЕТИ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 4,10,2,6,3,1,8,1А,5, СВОБОДА 38,3,5,9З,16,3В,7,14,9,1,12, СЕВАСТ ОГНЯН 13,1,10,5,9,16,7,11,15,10 А,4,4 СТАЯ №5 И 6,2,3,17,18,6,8,14,1Б, СЕДЕМНАЙСТИ НОЕМВРИ 32,33,24,15,8,25,34,19,36,1,30,27,9,8 3,20,35,10,18,13,26,17,31,3,29,1,21,12,38,16,23,14,28,22,11,8 1, СЕДЕМНАЙСТИ НОЕМВРИ 1 1,1,2, СЕДЕМНАЙСТИ НОЕМВРИ 45,43,44,47,37,40,41,38,39,46,42, СЕДЕМНАЙСТИ НОЕМВРИ 35А, СЛАВЕЙКОВ 18,23,16,20,14,27, СЛАВЕЙКОВ 43,22,24,35,37,29,41,26,33 А,33А,31,33, СТАМЕН ПАНЧЕВ 19,33,21,42,40,6

На 03.06.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ - БОТЕВГРАД:   05815.13.34 , АКАДЕМИК СТОЯН РОМАНСКИ 41,38,39А,40,41Г,43,41Ж, АКАДЕМИК СТОЯН РОМАНСКИ 27,20,11,9,14,13,39,35,19,25,17,16,28,12,18,26,4,8,22,37,39Б,24,9К,29,31,30,15,21, АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ 43,36,45,38,32,39,34,37, АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ 31,17,1,21,11,35,29,26,6,15,22,2,23,18,33,35А,5,8,7,14,19,9,27,24,16,12,20,4,13,28,10,25, АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 23,2,25,4,19,6,21, АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 39, АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 33,29,37,35,27,10,31,12,8,14, БЕНКОВСКА 6,2А,7,11,4,1,9,5,4А,8,3,2, БЕНКОВСКА 27,20,19,23,12,22,24,21,18,16,26,14,17, БОЖЕНИШКИ УРВИЧ 7,9,1А,1,2,3,5, БОЖКО БОЖИЛОВ , БОЖКО БОЖИЛОВ 26, БРЕЗА 21, БУЗЛУДЖА 17,9,32,58,39,10,13,50,35,52,29,12,36,41,15,38,56,11,26,25,8,20,40,45,37,44,18,21,46,16,34,42,43,14,48,54,33,30,31,28,19,22,27, БЪЛГАРИЯ 9,13,11 6,11, БЪЛГАРИЯ 1, БЪЛГАРИЯ 13 11,13,13, БЪЛГАРИЯ 3, В.З.ЗЕЛИН,УЛ.4-ТА 1 , ВАНЬО МАКЕДОНСКИ 5, ВАСИЛ ЛЕВСКИ 5,1,10,13,15,11,6,22,17,7,24,3,16,9,18,23,8,14,19,12,21, ВАСИЛ ЛЕВСКИ 39 26,28,27А,37А,36,39,41,41,34,32,27,33,35,37,26,30,25,39,29,31, ВИТИНЯ 1, ГАВРИЛ БРЪНЧОВ 6,4,7,14,10,17,9,15,2,12,11,3,5,8,1,13, ГЕОРГИ С.РАКОВСКИ 25,2,23, ГЕОРГИ С.РАКОВСКИ 1 ТАВАН,2 УПИ I, КВ.80,1,3,7,5, ГЪЛЪБ ВОЙВОДА 6,3,13,15,2,8,5,4,7,1,10, ДО СГРАДА ТКЗС , ЗАХАРИ СТОЯНОВ 8, ЗАХАРИ СТОЯНОВ 37,1, ЗЕЛИН 3, ЗЕЛИН-10-А , ЗЕЛИН-13-А 17,40, ЗЕЛИН-13-А 6 ВИЛА, ЗЕЛИН-14-А 6,5, ЗЕЛИН-15-А 10,24,17,2,22, ЗЕЛИН-16-А 42, ЗЕЛИН-16-А 52,2 ВИЛА,7,5, ЗЕЛИН-17-А 9,2,ВИЛА,10,15,8, ЗЕЛИН-18-А 3,9,1, ЗЕЛИН-19-А 13, ЗЕЛИН-20-А 10,20, ЗЕЛИН-22-А 22, ЗЕЛИН-25-А 7,8,3, ЗЕЛИН-26-А 3,2,9 ВИЛА, ЗЕЛИН-30-А 3,4, ЗЕЛИН-31-А 27, ЗЕЛИН-34-А 12, ЗЕЛИН-35-А 22, ЗЕЛИН-36-А 8, ЗЕЛИН-36-А 8 КЪЩА, ЗЕЛИН-36-А 8 КЪЩА, ЗЕЛИН-38-А 14 ВИЛА, ЗЕЛИН-4-ТА 17,39,47, ЗЕЛИН-42-А 22,26,38,34, ЗЕЛИН-5-ТА 5,13,10, ЗЕЛИН-5-ТА 1,11,6 ВИЛА,4, ЗЕЛИН-6-ТА 30,20,40,3,38, ЗЕЛИН-7-А 23, ЗЕЛИН-7-А 6, ЗЕЛИН-7-А 18,11, ЗЕЛИН-8-А 2,6,17, ЗЕЛИН-9-А 13,3,1 ВИЛА,9, ЗЕЛИН-А 6, ЗЕЛИН-Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ 42,70 ВИЛА,48,40,19,50,29,36,34,69,51 ВИЛА, ЗЕЛИН-Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ 107,78,70 ВИЛА, ЗЕЛИН-Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ 70 ВИЛА, ЗЕЛИН-Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ 70 ВИЛА, ЗЕЛИН-Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ 70 ВИЛА, ЗЕЛИН-КОМКАТА 11 ВИЛА,4, ЗЕЛИН-КОМКАТА , ЗЕЛИН-ЛЕСКАТА 19,5,17,37, ЗЕЛИН-СРЕДНИЯ ПЪТ 68,44,35,8, ЗЕЛИН-СРЕДНИЯ ПЪТ 5А,8,2,21,7, ЗЕЛИН-ТОДОР ПЕТРОВ 40 ВИЛА, ЗЕЛИН-ТОДОР ПЕТРОВ 6,18, ЗЕЛИНГРАД 12,15,17,19,10, ЗЕЛИНГРАД 9,8в,3,7,6,1,11,5,10,4,2,8,13, ИЗВОР 1,2,6,8,3,10,2, ИСКЪР 7,19,2,13,10,3,15,8,5,11,6,12,1,4,9, КАБЛЕШКОВ 10,3А,3,6,14,12,5,8,4,9,7,16,2,1, КАЗАРМЕН , КНЯЗ БОРИС I 6,3,2,10,4,8,9,1,12, КНЯЗ БОРИС I 21,24,36,32,17,31,19,33,22,23,34,28,13,15,25,27,36А,44,16,29,14,42,35,37,20,11, КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР , КОШАРАТА , КУРОРТ ЗЕЛИН 64,3773,71,1,8,СТРОЕЖ, КУРОРТ ЗЕЛИН СТОПАНСКА СГРАДА,Имот 322, КУРОРТ ЗЕЛИН 32,УПИ XVIII-1261 КВ.1,52,БУНГАЛО, КУРОРТ ЗЕЛИН , КУРОРТ ЗЕЛИН 15,ПАРЦЕЛ С БАРАКА, ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 4,10,14,8,6,12,16,2, МЕСТНОСТ ПРЪДЛЮВЕЦ 062040 ИМОТ 062040, МУРГАШ 7,3,1,5, НЕЗНАЙНИЯТ ВОЙН 2,6, НОВ КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР , ПАВИТТА 30, ПАНАЙОТ ВОЛОВ 8,4,12,2,10,6, ПАНАЙОТ ВОЛОВ 1, ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 43,39,38,31,40,33,31А,35,36, ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 44,54,45,52,56,42,46,53,47,51,50,49, ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 17,24,13,28,19,30,22,20,21,25,26,23,15, ПРЕСЛАВ 1, РАЙНА КНЯГИНА 10,2,1,6,4,8, РИЛА 1, РИЛА 19,28,26,15,7,20,9,24,22,17,18,21,9А,16,13,11, САН СТЕФАНО 25,31,27,18,20,33,23,22,29, САН СТЕФАНО 22,37,26,41,39,35,24,43, САН СТЕФАНО 2,1,3, СВЕТИ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 4,10,2,6,3,1,8,1А,5, СВОБОДА 38,3,5,9З,16,3В,7,14,9,1,12, СЕВАСТ ОГНЯН 13,1,10,5,9,16,7,11,15,10 А,4,4 СТАЯ №5 И 6,2,3,17,18,6,8,14,1Б, СЕДЕМНАЙСТИ НОЕМВРИ 32,33,24,15,8,25,34,19,36,1,30,27,9,8 3,20,35,10,18,13,26,17,31,3,29,1,21,12,38,16,23,14,28,22,11,8 1, СЕДЕМНАЙСТИ НОЕМВРИ 1 1,1,2, СЕДЕМНАЙСТИ НОЕМВРИ 45,43,44,47,37,40,41,38,39,46,42, СЕДЕМНАЙСТИ НОЕМВРИ 35А, СЛАВЕЙКОВ 18,23,16,20,14,27, СЛАВЕЙКОВ 43,22,24,35,37,29,41,26,33 А,33А,31,33, СТАМЕН ПАНЧЕВ 19,33,21,42,40,62,17,56,48,54,46,38,27,45,52,35,44,41,60,58,37

На 06.06.2019 Г. /08:30 - 16:45 Ч./ - Ботевград:   1866 Година 11,9,1,7,13,5, Васил Левски , Кооперативен Пазар , Кооперативен Пазар Закрит , Освобождение 7, Просвета 6,2, Саранск 2,4,4-2,2б,4-1,7,4-3,5,4а,9,2а,1,5, Стара Планина 2,1,4,3, Трети Март 64,73,62, Христо Ботев 6

На 03.06.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./   На 04.06.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./   На 05.06.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./   На 07.06.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ - Ботевград:   1866 Година 19,8,15,4,17,12,6, Балканска 5,16,4,9,7,13,14,11,10,15,3,2,8,12,1, Букорска 12,16,3,6,7,8,2,4,1,3 1,20,18,5,10,14, Люлин 8,16,3,4,11,2,13,18,14,10,6,5,1,7,20,9, Никола В.Ракитин 11,3,2,6,12,7,5,10,1,9,4,8, Стара Планина 30,14,23,12,26,24,31,41,22,17,35,34,16,25,18,27,36,21,37,32,39,29,20,19,38,14а,15,11,40,28,13,33, Трети Март 16,52,32,48,36,28,50,10,20,38,8,46,14,44,6,18,42,30,12,40,34,22,24,26,61, Христо Ботев 2,4

На 05.06.2019 Г. /08:15 - 16:30 Ч./ - Ботевград:   Академик Стоян Романски , Незнайният Войн 1,Магазин Техномания,2,1 Чавдар, Севаст Огнян 1, Седемнайсти Ноември 3,1

На 05.06.2019 Г. /08:30 - 09:00 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ - Ботевград:   Ам Хемус

На 03.06.2019 Г. /09:15 - 16:15 Ч./ - БОТЕВГРАД:   БЕНКОВСКА 27,20,19,23,12,22,24,21,18,16,26,14,17, ВАСИЛ ЛЕВСКИ 39 26,28,27А,37А,36,39,41,41,34,32,27,33,35,37,26,30,25,39,29,31, ГЕОРГИ С.РАКОВСКИ 25,2,23, ЗАХАРИ СТОЯНОВ 37,1, ИСКЪР 7,19,2,13,10,3,15,8,5,11,6,12,1,4,9, СЕДЕМНАЙСТИ НОЕМВРИ 45,43,44,47,37,40,41,38,39,46,42, СТЕФАН СТАМБОЛОВ 32,35,33,36,23а,40,38,23А,37,31,45,29,41,34,42,39,43,23, ХАН КРУМ 18,20,16,15,24,22

На 07.06.2019 Г. /08:30 - 16:45 Ч./ - Ботевград:   Бенковска 6,2а,7,11,4,1,9,5,4а,8,3,2, България 3, Васил Левски 5,1,10,13,15,11,6,22,17,7,24,3,16,9,18,23,8,14,19,12,21, Захари Стоянов 8, Княз Борис I 21,24,36,32,17,31,19,33,22,23,34,28,13,15,25,27,36а,44,16,29,14,42,35,37,20,11, Седемнайсти Ноември 35а, Стамен Панчев 19,33,21,42,40,62,17,56,48,54,46,38,27,45,52,35,44,41,60,58,37,31,39,43,36,25,23,50, Трети Март 9,35 С,11,7,35 Магазин 1,15,21,17,27,83,33,25,23,13,19,35 Магазин 2,29,   136

На 06.06.2019 Г. /09:15 - 16:45 Ч./ - Ботевград:   Божко Божилов 9,45,24,22,12,3,25,1,19,44,15,6,30,28,43,10,2,5,38,35,18,33,49,41,21,11,27,46,40,23,20,36,42,8,7,4,17,47,16,37,34,39,14,32, Рила 32,38,44,30,48,42,21,23,40,34,36,46, Тп Мантовска Градина , Христо Ботев 41, Цар Иван Шишман 33б,31,23,36,30,25,28,34б,32,19,29,38,34,21, Цар Освободител 226,22,22 22

На 07.06.2019 Г. /08:15 - 16:45 Ч./ - Ботевград:   България 14,16, Васил Петров 19,2,13,12,3а,21,17,5,15,1,9,8,10,11,7,3,6,4, Витоша 14,20,8 1,8,10,6, Гурко 36 А,42,46,31,52,34,38,33,44,48,29,40,27

На 04.06.2019 Г. /08:45 - 16:15 Ч./ - Ботевград:   Васил Левски 61 2,2,61,43,61

На 03.06.2019 Г. /09:45 - 16:15 Ч./ - Ботевград:   Идентификатор 05815.305.1.117 , Парка, Павилион

На 03.06.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ - Ботевград:   Извор 1,2,6,8,3,10,2, Княз Борис I 6,3,2,10,4,8,9,1,12, Сан Стефано 2,1,3, Стефан Караджа 1а,1, Трети Март 54,41,65,53,39,51,47 Урвич,55 1,67,57,69,55,49,71,60,47,56,63,59,58,87, Шести Септември 2,7,4,10,15,8,1,13,6,9,3,11,5

На 03.06.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ - Врачеш:   Александър Стамболийски 10,2,8,6,1,5,3, Александър Стамболийски 14,12,9,7,11, Баба Тонка 2,6,3,7,8,1,2а, Бузлуджа 50, Бузлуджа 13,30,31,27,23,38,25,15,24,32,29,21,12,10,11,14,18,9,7,34,28,22,19,20,36,16,5,17, Васил Левски 5,16,6,2,25,10,22,7,12,1,8,28,11,23,24,20,15,4,26,19,3,14,21,13,17, Васил Левски 29,32,35,33,26,31,27,30, Витиня 31,21,26,10,34,29,20,13,15,12,33,38,40,9а,27,23,17,11,9,36,25,19,22,14,16,24,32, Витиня 7,1,8,5,3,6,2, Витиня 22, Зеленград 7,2,5,3,4,12,1,10,8,6,14, Калето 13,11,5,8,10,9,4,3,6,1, Кольо Видин 11,1,17,8,14,4а,12,6,2,7,9,15,4,21,5, Оборище 6,10,14,5,8,2,12,1,3,7,13, Освобождение (9-Ти Септемвр 12, Освобождение (9-Ти Септемвр 11,16,6б,7,8,5,14,15,12,19,6,17,21,22,13,20,18,4,9, Отец Пайсий 2,4,9,7,3,5, Патриарх Евтимий (Д.Гълъбов 34,32,27,37,40,33,36,35,43,30,38, Патриарх Евтимий (Д.Гълъбов 52,41,53,47,57,58,39,46,59,49,42,48,56,51,55,45,50,43, Патриарх Евтимий (Д.Гълъбов 59, Плиска 5,2,4,6,8, Преслав 2,4,6,5,1,3,8,10,7, Преслав 9, Първи Май 5,1,6,8,7, Синчец 3,2,5,4а,4, Славейков (Васил Коларов) 2, Славейков (Васил Коларов) 8,4,2,2а,3, Софрони Врачански 1, Софрони Врачански 3,6,2,9,4,7,8,5, Страншки Рът 12,4,6,5,10,8, Страншки Рът 2, Теменуга 5,7,9, Трети Март (Иван Гълъбов) 8,18,20, Трети Март (Иван Гълъбов) Сграда Пк - Селянин, Трети Март (Иван Гълъбов) 6,35,42,10,26,1д,5,34,24а,33,29,36,8,39,1 В,38,37,12,14,3,25,22,32,4,40,27,13,30,16,21,1,28,2,23,19,31,15, Хан Аспарух 3,1,4,2,5, Христо Ботев 28,41,37,33,49,43,47,29,35,51,26,24,39,27,32, Цар Освободител( 17 Ятаци) 5

/Следва/

По статията работи:

Галина Александрова