НАЧАЛО » българия

ЧЕЗ инвестира 354 хиляди лева в присъединяване на нови клиенти през февруари

Компанията ще вложи 561 хиляди лева в електроразпределителната мрежа през месеца

fb
3E news
fb
23-02-2014 12:06:00
fb

ЧЕЗ ще инвестира 354 хиляди лева в присъединяване на нови клиенти през февруари 2014 г. Компанията ще вложи общо 561 хиляди лева в рехабилитация, модернизиране и развитие на електроразпределителната мрежа на Западна България. Най много средства са предвидени за столицата – 227 хиляди лева. За района на Югозападна България са заделени 183 хиляди лева, а за Северозападна – 151 хиляди лева.

През февруари "ЧЕЗ Разпределение България" АД започна реализацията на 27 нови инвестиционни проекта в Западна България. Най-големият обект е подмяна на електромерни табла и реконструкция на мрежа ниско напрежение в трафопост „Марина бара” в град Перник. Той е на стойност 84 хил. лева.

„След последното решение на регулатора нашият дял в крайната цена на електроенергията намаля до под 1%, което означава, че от всеки 100 лева сметка за нас остават едва 90 стотинки. Това ни поставя в много трудна ситуация - да постигаме сигурно и качествено електрозахранване с ограничени ресурси. Ще продължим да изпълняваме всички свои задължения, но няма да имаме възможност да правим подобрения по мрежата с желаното темпо“, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

През 2013 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) намали на три пъти цените на електроенергията и понижи признатите технологични загуби на електроразпределителното дружество от 15% до 8%. С такъв ограничен обем средства компанията трябва да поддържа и подобрява клиентските услуги и да инвестира в електроразпределителната мрежа Западна България, където са някои от най-важните зимни курорти и столицата на страната.

От стъпването си на българския пазар преди 9 години ЧЕЗ е вложила над 728 милиона лева в обновяване и развитие на мрежата и подобряване на обслужването за клиентите. През този период компанията подмени изцяло над 30% от кабелната си мрежа от 60 000 километра в Западна България, присъедини близо 70 хиляди нови битови и стопански клиенти и разработи близо 100 вида услуги.3

ЧЕЗ
инвестиции
февруари
присъединяване
По статията работи:

Георги Велев