НАЧАЛО » българия

Удължиха срока за безплатно консултиране на фермери по ПРСР до 31 август 2015 г.

8500 одобрени за финансиране от ЕС собственици на полупазарни стопанства ще имат право до тогава на безвъзмездни професионални съвети от държавните експерти в земеделието

fb
3E news
fb
07-01-2014 05:43:00
fb

Националната служба за съвети в земеделието ще консултира безплатно до 31 август 2015 г. земеделските производители, одобрени за европейско финансиране по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ в Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). За удължаването на срока, който изтече в края на 2013 г., съобщи пресцентърът на министерството на земеделието и храните.

Това стана възможно с промени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 143 „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния“ по стария програмен период на еврофинансиране. До края на 2013 г. по мярка 141 са одобрени над 8500 стопанства, които ще ползват безвъзмездно препоръките на държавните експерти от НССЗ, увериха от агроведомството.

Стопаните, които искат да се възползват от експертните съвети, трябва да подадат молба-декларация за получаване на консултациите в Териториалния областен офис на службата. С удължаване на срока се цели ефективното и успешно изпълнение на одобрените проекти по мярка 141 и ефикасното усвояване на средствата, уточниха от министерството.

Полупазарните стопани ще продължат да получават и консултации за оценка и управление на стопанствата си и прилагане на стандартите на ЕС, включително и за безопасен труд. Държавните съветници ще ходят на огледи на място и ще дават препоръки за изпълнение на изискванията по така нареченото кръстосано съответствие. Това значително ще намали риска за санкциониране на бенефициентите по директните плащания, в случай че са кандидатствали по тях.

Земеделските производители могат да получат и квалифицирани съвети в областта на растениевъдството и животновъдството, гласи още съобщението. Консултациите за управление на земеделското стопанство пък включват разработване на маркетингов анализ, как се организира и управлява стопанство, за водене на земеделско счетоводство, възможности за участие на фермерите в организации на производители и др.

В областта на растениевъдството и животновъдството напътствията включват технологии за производство в растениевъдството, препоръки за торене, за водене на растителнозащитни мероприятия, за напояване, технологии за отглеждане и хранене на животните, стандарти за хигиена и хуманно отношение, ветеринарномедицински въпроси.

Служба за съвети в земеделието
полупазарни стопанства
безплатни консултации
ПРСР
проекти
По статията работи: