Увеличават се служителите на инспектората на МОСВ с промени в Устройствения правилник

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите, съобщиха от правителствената информационна служба.

С промените се осигурява подобряването и оптимизиране на дейността на административните звена, в това число прецизиране на техните функции. Създават се условия за разработване на подзаконовата нормативна уредба, отнасяща се до промените в Закона за опазване на околната среда, свързани с общата процедура по оценка на въздействието върху околната среда. Уредбата на правилника се съобразява с определените функции на инспекторите към Инспектората, определени в Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и Наредбатата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси.

Въвеждат се и промени в Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по околна среда, с които се цели подобряване на функционалността на администрацията на Изпълнителната агенция по околна среда, както и подобряване на координацията между структурните звена в агенцията.

Промените в двата правилника не водят до увеличаване на общата численост на администрацията.

 Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари