НАЧАЛО » българия

Търговците на ток, общо 148 вече са се регистрирали за работа на БНЕБ

fb
3E news
fb
25-11-2015 03:31:00
fb

Лицензираните търговци на електроенергия, които са общо 148 вече са се регистрирали да извършват дейност на енергийната борса. Българската независима енергийна борса (БНЕБ) започна регистрация на борсовите участници на 16 ноември и премина към тестови режим на работа. 

"Целта за либерализация на пазара е да се премине от моделът на вертикална монополна структура, която до скоро е била в Европа, ако не и в целия свят. За развитие на пазара се преминава към три отделни сегмента- генерации, които могат по- лесно да се либерализират, тъй като те ще имат право да продават на всеки един търговец или голям потребител на ток, а естествено преноса и разпределението се запазва, като ще продължи да бъде под наблюдение”, обясни в Благоевград Александър Давидов, началник на отдел „Енергийни пазари” към Министерството на енергетиката.

По думите му всеки един потребител ще има право да купува енергия по договор, който е подписал със своя доставчик. В момента в европейските страни има най- различни регулаторни рамки, по точно за търговия на дребно на битовите потребители. „По- специално е отношението на всяка страна за различното регулиране на цените по защита на потребителите, която от своя страна се трансформира в различни нива на пазарна конкуренция в страните членки на ЕС. 

"При либерализиране на пазара, клиентите сами ще избират доставчика на електроенергия, с който свободно да договарят цената, на която купуват електроенергията си, като по този начин се създава конкурентна среда сред участниците на пазара. Основната цел е въвеждане на конкуренция между производители и търговци. Функционирането е предпоставка за оптимизация на разходите за производството на електроенергия, както оптимизация на разходите на потребителите”, каза още Давидов.

 

 

 

Стартът на борсата, която се предвиждаше да е на 8 декември е изместен за 11 декември. За битовите потребители обаче борсата ще заработи най-рано през месец март. Първоначално електроенергийната борса ще работи по модела ден напред, а по-късно и в реално време. Ликвидността ще се осигурява от държавните дружества АЕЦ „Козлодуй”, ТЕЦ „Марица Изток” 2 и водноелектрическите централи на НЕК. В същото време централите няма да са задължени да търгуват изцяло на борсата, а само да спазват ангажиментите към ЕК за търгуване на количества на пазар ден напред. За осигуряване на ликвидността ще са необходими около 300 до 400 Мвт средногодишно или около 10% от потреблението на съответната пазарна зона през борсовия пазар. Това обясни още при представянето на БНЕБ миниджърът Никола Габровски.

Сделките, които ще се извършват ще са по модела "Ден напред" като резултат за всеки час ще има клирингоа цена и обем на търгувана електроенергия.

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) и разпределителните оператори ще могат да закупуват количествата за покриване на технологичните разходи от борсата. За целта обаче ще трябва да се направят и нови промени в Закона за енергетиката, което ще се случи най-рано през декември.

За възможното минаване на дългосрочните договори и изкупуването по преференциални цени през борсата, ще се изчака докладът на Световната банка. Припомняме, че освен модел за борсата Световната банка трябва да предложи и компенсаторен механизъм по отношение именно на дългосрочните договори и преференциалните цени от ВЕИ.

БНЕБ не смята да използва клирингова къща и сама ще гарантира клиринга и финансовия риск. В момента БНЕБ няма възможност за използване на клирингова къща поради високите разходи.

 

 

БНЕБ
енергийна борса
либерализиране на енергийния пазар
По статията работи:

Маринела Арабаджиева