НАЧАЛО » българия

ТЕЦ "Марица Изток 2" сключва меморандум с "Идреко" за сероочистките, връщаме 7,5 млн. евро на ЕС

Скандален документ е подготвила централата в последния момент. Заради него централата става страна по делото между "Алстом" и "Идреко", а и губим гаранциите за добро изпълнение на проекта

fb
3E news
fb
14-07-2014 02:22:00
fb

Държавната ТЕЦ „Марица Изток 2” смята да подпише меморандум за разбирателство с китайската фирма „Джъдзян Джеда Инсигма Груп Ко” към Договора за изграждане на сероочистващите инсталации на блокове 5 и 6. Това става ясно от проекто документа, разпространен от интернет сайта fakti.bg. Меморандумът се очаква да бъде подписан на 15 юли тази година, като предвижда в продължение на 85 дни "Марица Изток 2" да заплати на китайския изпълнител 45 милиона лева и да не претендира повече за незавършени по договора работи и дефекти по сероочистките на блоковете.
Именно за този проект обаче има дългогодишен спор между китайския изпълнител консорциума „Идреко-Инсигма“ и френската компания „Алстом“, която твърди, че технологията й е била открадната от китайците.

Освен търговския спор ТЕЦ „Марица Изток 2” бе завела искове към китайската фирма за забавяне на съоръжението и за незавършени работи и дефекти по сероочистващата инсталация. „Джъдзян Джеда Инсигма Груп Ко” пък от своя страна на 12.10.2013 година заведоха дело в Първоинстанционното търговско отделение на Китай за спор за деликатна отговорност.

Сега подготвяното споразумението идва в момент, в който ТЕЦ „Марица Изток 2” е в недобро финансово положение заради блокирани 25 млн. лева в Корпоративна търговска банка. Оттам вече обявиха поръчка, че спешно търсят овърдрафт за 20 млн. лева, за да могат да платят заплатите на работниците си.

До момента не е ясно дали принципалът на дружеството – Български енергиен холдинг, както и Министерството на икономиката и енергетиката ще одобрят споразумението с китайската фирма. В случая „ТЕЦ Марица Изток 2“ се съгласява да оттегли иска си за усвояване на гаранцията за добро изпълнение в размер на 8 563 240,27 EUR и допълнителна възможност да се обезпечи сумата на гаранцията за добро изпълнение от 8 563 240,27 евро за бъдещи искове.

С Меморандума не е уреден въпросът за претенциите на Европейската комисия чрез нейния разследващ орган ОЛАФ относно извършена измама от „Инсигма“ при участието в търга, установена в Окончателен доклад на ОЛАФ от 11.04.2011 г. С доклада се иска от България връщането на сумата от 7 500 000 евро безвъзмездна помощ, отпусната по Кохезионния фонд на ЕС. Така на практика отговорен за връщането на тази сума на ЕС ще бъде крайният бенефициент – „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД.

Сключването на Меморандума е в нарушение на българското и европейското законодателство, тъй като Министерството на околната среда и водите като договаряща страна по проекта не е одобрило и подписало Меморандума чрез министъра.

С меморандума „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД ще признае, че не разполага с оригинал на гаранцията за добро изпълнение, издадена за сумата от 8 563 240,27 EUR. Въпросът е как тогава на два пъти официално е предявен иск за теглене на суми по гаранцията, след като възложителят физически не притежава оригинала на ценната книга. Тези действия могат да се тълкуват като измама от страна на ръководството на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД.

Френската компания Alstom до момента също не е коментирала новото развитие по казуса с нейната технология. Самата ТЕЦ „Марица Изток 2“ пък има да възстановява на българските изпълнители по проекта сериозни суми. За тях обаче МИЕ и ТЕЦ-а отказват да обявяват на каква стойност са. Скандалният меморандум до момента бе коментиран единствено от политика Румен Петков. Той също припомни, че чрез меморандума ТЕЦ „Марица Изток 2“ ще заплати 22 милиона евро. Успоредно с това централата ще се откаже от претенциите за забавяне и за качество, а и този меморандум е в нарушение и на българското и европейското законодателство. Пред bTV Петков припомни и че службата за борба с измамите ОЛАФ ще поиска страната ни да върне сумата от 7,5 милиона евро, която ни е отпусната като безвъзмездна помощ.

ТЕЦ "Марица изток 2"
сероочистващи инсталации
Алстом
Идреко
проект
меморандум
По статията работи:

Георги Велев