ТЕЦ „Варна“ не искала преференциално изкупуване на електроенергия

ТЕЦ Варна

Ръководството на ТЕЦ "Варна" опровергава в официално писмо спекулации за преференциално изкупуване на електроенергията на предприятието и квалифицирането на централата като "привилегирован производител".

 

Не ставало въпрос за преференции

От дружеството заявяват, че са подали към Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) заявление за утвърждаване на цени на електрическата енергия и припомнят, че само енергийният регулатор е органът, който има компетенцията да вземе решение какви да бъдат цените на електрическата енергия на генериращите мощности в страната.

ТЕЦ "Варна" е предоставила на КЕВР обективна обосновка за всички разходи, които са свързани с дейностите на дружеството по производството.
Ръководството на централата никога не е декларирало искане за преференциално изкупуване на електроенергията, обясняват още от ръководството.

Дружеството обяснява, че предоставянето на студен резерв от "Електроенергиен системен оператор" ЕАД (ЕСО) към дадено дружество се постига не чрез "включване", а след участия в търгове и спечелването им.

"Желанието на мениджмънта на дружеството е да осигури допълнителна сигурност на електроенергийната система. Важността на централата е посочена в становище на ЕСО, изискано от КЕВР през месец октомври 2016 г. От него става ясно, че изведените блокове на ТЕЦ "Варна" са намалили сигурността на електрозахранването на потребителите в Североизточна България, като този негативен ефект ЕСО трябва да решава постепенно с технически средства и значителни инвестиции в електропреносната мрежа", е записано в позицията на ТЕЦ "Варна".

Освен това,  спирането на ТЕЦ "Варна" според ръководството е довело и до нарастване на чуждите транзитни и кръгови потоци на мощност през българската електропреносна мрежа. Това само по себе си довело до загуби.

Ръководството на дружеството акцентира, че възобновяването на дейността на централата ще намали технологичните загуби на електропреносната мрежа и ще се намалят разходите на ЕСО.

Централата е взела решение да подмени основното гориво, което използва въглища с природен газ. По този начин дружеството ще отговаря на всички европейски изисквания по отношение на опазването на околната среда. Подмяната на използваното гориво, ще доведе до премахване на емисиите на серни оксиди и прах.

Поради приблизително два пъти по-ниския емисионен фактор на природния газ спрямо антрацитните въглища, се очаква да бъдат намалени с до 50% емисиите на парникови газове за производството на единица продукция, допълват от ръководството на ТЕЦ "Варна".

 

Заявлението в КЕВР

Изкупуването на електроенергията, произведена от ТЕЦ „Варна“ от НЕК не я прави по своята същност преференциална и това е ясно поне за експертите. В същото време включването й в микса на НЕК, така, както искат от ръководството, поставя самата централа в условията на преференциалност.

Припомняме, че в заявлението за цени на ТЕЦ „Варна“ е записано:

Предлагаме за утвърждаване следните цени:
Цена за електрическа енергия – 142.23 лв. /МВтч
Цена за разполагаема мощност:- 25.30 лв./МВтч
В ценовото заявление е използвана норма на възвръщаемост на собствения капитал – 7%.

В заявлението за цени на стр. 9, след като се коментира значението на централата се посочва: „Горе изложеното доказва необходимостта „ТЕЦ Варна“ ЕАД да бъде включена отново в регулирания ценови микс на Обществения доставчик на електрическа енергия в България – НЕК ЕАД, като по този начин ще бъдат намалени технологичните загуби в електропреносната мрежа, ще бъдат значително намалени разходите на ЕСО ЕАД по инвестиции в електропреносната мрежа и не на последно място ще се намалят чуждите транзитни и кръгови потоци на мощност през българската електропреносна мрежа“, по-нататък се обяснява значението от екологизацията на централата.  

На практика ръководството на централата се опитва по-накратко да обобщи виждането си, отразено в ценовото заявление до КЕВР. За по-голяма точност то може да бъде проследено и на страницата на регулатора:

http://www.dker.bg/uploads/zaqvlenia_ceni/2018/el/tec-varna-ead.pdf

 

 Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
1 коментари
  • 0 0
    1
    байбай
    Какво се правят-на свободен пазар,кевъра не определя цени!
    Напиши отговор