НАЧАЛО » българия

Със 103 хил. хектара гори ще се увеличат "защитните" гори до 15 февруари

fb
3E news
fb
09-02-2015 02:40:00
fb

Още 103 хил. хектара гори ще бъдат включени в категорията "защитни гори" до 15 февруари. Това каза зам.-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов по време на представяне на пакет от допълнителни мерки на МЗХ за устойчиво и многофункционално стопанисване на горите.

 

"Гората е като една дунапренова гъба. Ако се мокри, тя поема вода, но когато тя спре да поема вода, започва да изпуска влагата. В този смисъл ролята на дърветата за предпазване на водите за забавяне на високата вълна, за укрепване на почвата има своите граници, не е безкрайна. Свлачищата най-често се формират от приплъзване на земни маси. Защитните гори са точно на такива територии, където могат да възникнат и свлачищни процеси", обясни доц. Костов.


Зам.-министърът подчерта, че се предприемат конкретни действия за недопускане на ерозиране на горските и полските пътища. Забранява се ползването на меки горски земни пътища, когато те са преовлажнени, тъй като се разрушават, обясни доц. Костов, цитиран от агенция Фокус. Той допълни, че с решение на министъра на земеделието и храните ще се наложат промени в стопанските планове на държавните горски стопанства, засягащи видовете и интензивността на сечите.

Имаме проблем в дърводобива, това е мястото, където ни "стяга чепика", призна доц. Костов.  Хората, които се занимават с дърводобив дълго време не са смятали, че ще работят в сектора дълготрайно, най-често работниците в сектора са най-необразованите и повечето работят в сивия сектор, поясни доц. Костов, допълни той.

 

"Смятаме да извършим дългосрочни договори за продажба на дървесина. Това е най-важната мярка, която взимаме за укрепването на този бизнес. Ползваме гората си близо до съществуващите пътища и инфраструктура. Стремежът ни е да се използва равномерно горският ресурс, а не само на места", заяви зам.-министърът. По думите му, до 2011 г. общите инвестиции в горски пътища са под 20 млн. лева. "Сега за 3 години тези средства са над 40 млн. лева", подчерта доц. Костов. "Едни от горските пътища, които в момента се строят са в Странджа. Също във всички предприятия има включено строителство на горски пътища. Износът на дървесина за миналата година е около 900 хил. куб.м дървесина. Имаме недостиг на дървесина на нашия пазар", допълни зам.министърът.


Той съобщи, че се обсъжда предложението за налагане на мораториум върху износа на дървен материал. "Предлагаме съгласувано с Министерство на финансите да се извърши промяна в Закона за ДДС за връщане на ДДС за износ на дървен материал. Това ще сложи икономическа преграда на опитите да се експортира необработен дървен материал", заяви доц. Костов. По думите му, последната мярка е ускоряване на дейностите за сертификацията на държавните горски територии, от сегашните 25% до 80 % в срок от една година.


Средната възраст на българските гори към момента е 54 години. Към 2010 г. тя е била 50 г. Гората е възобновим ресурс. Десетилетия наред българската гора е изсичана повече, отколкото е бил приръстът й. По думите му, действителното ползване на горските ресурси е намаляло.


Обърнахме внимание, извърши се проверка от Регионалната агенция по горите и мисля, че ще се организира и централна проверка от Изпълнителна агенция по горите тази седмица, обясни доц. Костов относно сигнал за безконтролно и законно обезлесяване на Странджа, подаден от кмета на малко Търново Илиян Янчев". "Видяхме един замърсен, изкалян път, който е част от общинската пътна мрежа и чиято отговорност за стопанисване е на кмета на общината", заяви Костов.

"За мен възниква сериозният въпрос какъв катарзис е изживял този кмет, искам и аз да го изживея. Допреди 1 година в период от 2001-2014 г. докато гората е била общинска са отсечени 170 хил. кубика. Това преведено в ТИР-ове означава 1 500 км плътно наредени един до друг товарни автомобили, натоварени с дървесина", подчерта зам.-министърът.


"По кои пътища излязоха тези ТИР-ове и защо този кмет не създаде преработвателно предприятия, така че тази дървесина да се преработва на място? Този човек е изживял катарзис, поздравявам го и го подкрепям", уточни Доц. Георги Костов. Относно разрешителните в Закона за горите той поясни, че за първи път в Закона за горите е вменена персонална отговорност, за да се знае кой издава разрешителното и кой е освидетелстван.
Зам. - министърът на земеделието и храните посочи, че всичко е направено общодостъпно и апелира когато някой има сигнални съмнения, да се обърне към МЗХ, за да има навременна реакция. "За да няма корупция всичко това в момента е достъпно на страницата на Изпълнителна агенция по горите", допълни Доц. Костов.

гори
дърводобив
износ на дървесина
МЗХ
По статията работи:

Галина Александрова