НАЧАЛО » българия

Средните стойности на фактурите за топлинна енергия в Пловдив за март 2014 г. са с 23,3% по-ниски спрямо март 2013 г.

fb
3E news
fb
16-04-2014 06:01:00
fb

За пореден месец EVN България Топлофикация отчита по-ниски средни стойности на фактурите при своите клиенти. Средните стойности на фактурите за топлинна енергия в Пловдив за март 2014 г. са с 23,3% по-ниски спрямо година по-рано. Средноаритметичната стойност на сметките на битовите клиенти за март 2014 г. е 45,51 лв. (с ДДС) като през март 2013 г. тази стойност е била 59,33 лв. (с ДДС), което е намаление с 13,82 лв. или с 23,3%. Фактурите за март 2014 г. са по-ниски средно с близо 24,88% в сравнение с февруари 2014 г., когато средноаритметичната стойност е била 60,57 лв. (с ДДС).

Средномесечните стойности на фактурите намаляват и при отделните групи клиенти спрямо година по-рано. Така при 92,29%  от клиентите на дружеството фактурите за отопление през март 2014 г. са до 100 лв. (с ДДС) докато през март 2013 г. клиентите с фактури до тази стойност са били 84,58%. Фактури в размер от 100 до 200 лв. (с ДДС) за март 2014 г. имат 7,23% от клиентите на EVN България Топлофикация, докато през март 2013 г. тези клиенти са били 13,9%. При 0,48% от клиентите има по-голямо потребление като техните сметки за март 2014 г. надвишават 200 лв. (с ДДС). Фактури над 200 лв. (с ДДС) за март 2013 г. са имали 1,52% от клиентите.

EVN България Топлофикация напомня, че за последните 2 години, от когато функционира и модерната когенерационна централа на компанията, цената на топлоенергията в Пловдив е намалена с над 20%. От 1 август 2013 г., съгласно решението на ДКЕВР, цената за топлинната енергия за клиентите на EVN България Топлофикация в Пловдив беше намалена за 4-ти пореден път и към момента е 86,36 лв. с ДДС. За март 2013 г. е била 91,07 лв. с ДДС. Средноденонощната температура в гр. Пловдив за март 2014 г. е +10,7 °C, а през март 2013 г. е била +8,31 °C.

Дружеството напомня, че всяко индивидуално потребление, а оттук и стойността на месечната фактура за топлинна енергия, зависят от различни фактори, касаещи режима и интензивността на използване на топлинната енергия, като голямо значение има степента на енергийна ефективност в конкретния имот.

Всеки клиент на EVN България Топлофикация може да провери размера на своята фактура на денонощен телефон 0700 1 0207 или на www.evn.bg чрез новата система за проверка и плащане на консумирана енергия „ЕVN Онлайн плюс” на https://www.evn.bg/Online-Services/Login.aspx.

EVN
топлофикация
сметки за парно
По статията работи:

Георги Велев