НАЧАЛО » българия

Регулаторите на България и Гърция издадоха указания за управление и разпределение на капацитет за газопровода IGB

fb
3E news
fb
29-05-2014 10:57:00
fb

Националните регулаторни органи за енергетика на България  и Гърция съвместно издадоха Указания за управление и разпределение на капацитет за междусистемен газопровод IGB, съобщиха от ДКЕВР.

Пазарният тест се провежда в изпълнение на разпоредбите на европейското законодателство  (параграф 6 на чл.36 от Директива 2009/73/EO), което третира ефективното разпределение на мрежите в рамките на вътрешния газов пазар.

Целта е  да се прецени пазарният интерес в договарянето на капацитета на междусистемния газопровод  ()IGB. Оценката е необходима преди  да бъде взето решение относно Заявлението за освобождаване, подадено от организаторите на проекта, ICGB АД, в края на ноември 2012 г. Указанията определят общата рамка и процедурите, които  ICGB АД ще следва при провеждането на  Фазата на офериране, започнала през 2013 г.

Допустими до Фазата на офериране са всички участници от първата фаза на Пазарен тест – Фаза на подаване на Заявления за интерес, проведена през лятото на 2013 г., както и преносните системни оператори на България и Гърция.

Разпределението на капацитета за участниците ще се извърши след издаването на Решение от регулаторните органи .

В Указанита на регулаторните органи на България и Гърция са посочени условията за ангажиране на капацитет,принципите на разпределение на капацитет,   тарифите и таксите.   Заявлението за освобождаване от организаторите на проекта предоставят успешен пример на регулаторно сътрудничество в рамките на Третия енергиен пакет, се твърди в съобщението.

Проектът IGB обхваща нов преносен газопровод, газопровода IGB, проектиран да свързва националните преносни системи на Гърция и България и по този начин квалифициран като междусистемен газопровод.

IGB
междусистемен газопровод
Гърция
България
разпределение на капацитет
По статията работи:

Маринела Арабаджиева