НАЧАЛО » българия

Работодателите в енергетиката предупреждават за опасност от неконтролируем дефицит в системата

fb
3E news
fb
27-07-2015 01:41:00
fb

Членовете на работодателските организации са на различно мнение за ценовото решение на КЕВР, промените в Закона за енергетиката, а кой знае, може би и по други въпроси. След като днес четирите работодателски организации (БСК, БТПП, АИКБ, КРИБ ) обявиха началото на протест в 29 града срещу още необявеното ценово решение на КЕВР и промените в Закона за енергетиката, работодателите от енергийния сектор, като част от организациите на БСК, БТПП, АИКБ, КРИБ се обявиха против забавянето му и призовават за разум.

Ново забавяне на ценовото решение за периода август 2015 г. – юли 2016 г. от страна на регулаторния орган ще доведе до нарастване на дефицита в системата до неконтролируеми нива, допълнителна междуфирмена задлъжнялост, забавяне на процесите по либерализация на електроенергийния пазар и интегрирането му в общия европейски пазар на енергия и цялостна дестабилизация на икономическите процеси в страната. Подобно решение ще бъде катастрофално за вече дисбалансираната електроенергийна система.

 Това заявяват в Декларация работодателите от енергийния сектор, като припомнят, че също са част от бизнеса в България и в частност членове и на БСК, на АИКБ, БТПП и КРИБ.  Подкрепяме усилията на изпълнителната власт и на Комисията по енергийно и водно регулиране за стабилизиране на енергийния сектор в България, заявяват още работодателите от еенергийния сектор.

В декларацията те отбелязват, че "изработването на нов модел за въвеждане на конкурентни и работещи пазари (на едро, дребно, за капацитети и балансиращ), намиране на подход за борба с енергийната бедност, на нови механизми за насърчаване на производството от ВЕИ, модернизиране на мрежите и въвеждане на утвърдени в Европейския съюз практики и норми – това са част от приоритетите и задачите, които трябва да бъдат изпълнени и да предшестват изработването на пълен пакет от законови промени, които ще осигурят възможност на всички дружества на българския пазар да подобряват дейността си".

Работодателите от енергийния сектор призовават също така решенията в енергийния сектор да се взимат освен съобразно законите и след диялог и зачитане нормалната икономическа логика, тъй като само така ще бъде защитен обществения интерес. Сред Подкрепили декларацията са  Асоциация на топлофикационните дружества в Българияу Асоциация „Хидроенергия“ Българска ветроенергийна асоциация Българска фотоволтаична асоциация ЕВН България, ЕЙ И ЕС България, Енерго Про, Контур Глобал, Сдружение “Съюз на производителите на екологична енергия - BG” ЧЕЗ България.

 

 

 

 

АИКБ
БСК
КРИБ
БТПП
работодатели в енергийния сектор
По статията работи:

Маринела Арабаджиева