НАЧАЛО » българия

Производствените цени през септември се понижават на годишна база

fb
3E news
fb
28-10-2016 12:58:00
fb

Производствение цени в стрната ни през септември 2016 г. спрямо предходния месец се повишават, но на годишна база бележат спад.

Общият индекс на цените на производител през септември 2016 г. нараства с 0.5% спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 2.1%, и в преработващата промишленост- с 0.6%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газе отчетено намалениес 0.2%.

По-съществено увеличение на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на напитки - с 0.8%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 0.5%, а намаление е регистрирано при производство на облекло и при производството на изделия от каучук и пластмаси – по 0.3%.

Общият индекс на цените на производител през септември 2016 г. намалява с 2.0% в сравнение със същия месец на 2015 година.

Спад на цените е регистриран в добивната промишленост - с 1.9%, в преработващата промишленост - с 0.9%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.5%.

По-съществено намаление се наблюдава при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон – с 2.8%, при производството на химични продукти – с 1.7%, и при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 1.3%. Увеличение е регистрирано при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 2.4%, и при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 1.7%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2016 г. е с 0.2% над равнището от предходния месец. Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 0.1%, и в преработващата промишленост - с 0.5%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление с 0.2%.

В преработващата промишленост нарастване на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на напитки – с 0.9%, и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 0.4%. Спад има при производството на основни метали - с 1.5%, и при производството на електрически съоръжения - с 0.4%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2016 г. обаче спада с 2.4% в сравнение със същия месец на 2015 година, сочат още данните на НСИ.

Намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 0.2%, в преработващата промишленост - с 0.9%, и при производството, и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.1%.

По-ниски цени в преработващата промишленост спрямо септември 2015 г. са отчетени при: производството на химични продукти - с 4.7%, производ ството на основни метали - с 3.4%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели и производството на изделия от каучук и пластмаси - по1.7%. Нарастване на цените се наблюдава при: производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 3.0%, ремонта и инсталирането на машини иоборудване - с 2.8%, производството на превозни средства, без автомобили - с 1.9%.

Индексът на цените на производител на международния пазар през септември 2016 г. се увеличава с 1.0% в сравнение с предходния месец. В преработващата промишленост е отчетено нарастване на цените с 0.8%. По-съществено увеличение спрямо предходния месец се наблюдава при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 0.8%, и при производството на лекарствени вещества и продукти - с 0.6%, а намаление е отчетено при производството на облекло - с 0.5%, при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон и при производството на изделия от каучук и пластмаси – по 0.3%.

Индексът на цените на производител на международния пазар през септември 2016 г. също се понижава с 1.4% в сравнение със същия месец на 2015 година.

В преработващата промишленост спадът на цените на производител през септември 2016 г. е с 0.9% спрямо септември 2015 година. Намаление на цените е отчетено при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон -с 9.6%, и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 2.7%.

Нарастване на цените се наблюдава при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 6.3%, и при производството на тютюневи изделия - с 2.6%.

 

НСИ
производствени цени
промишленост
цени на производител
По статията работи:

Маринела Арабаджиева