НАЧАЛО » българия

Приложение 5

fb
3E news
fb
11-10-2018 09:01:00
fb

Приложение 5

 

 

 

 

Прогнозни количества черни и цветни метали –

мед, олово, алуминий, съдържащи се в отпадъците(кабели, проводници, табла)

 

 

 

Вид на материала

Мярка

Общо прогнозно

Количество за 2 години,кг

 

1

Мед в кабели и проводници

кг

10 000

2

Алуминий в кабели, проводници или друго

кг

25 000

3

Желязо отпадък

кг

45 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Приблизителна стойност – 180 000 лв.

 

 

Отпадъчните материали, по видове, са указани в Приложение 6.

 

* Количествата са прогнозни, изчислени на база статистически данни от продажбите на предходните две години, и подлежат на промяна за срока на действие на договора (2 години).

На наличните количества отпадъчни материали може да се извърши оглед на място по площадките, съответно в гр. София, гр. Дупница.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По статията работи:

Галина Александрова