НАЧАЛО » българия

Правителството отпусна 12,1 млн. лева за заплати на работещите в "Управление и стопанисване на язовири"

fb
3E news
fb
13-08-2019 02:12:00
fb

Правителството прие проект на Постановление за одобряване на допълнителен трансфер в размер на 12 140 400 лв. по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г. за Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири”.Средствата са необходими за ресурсно осигуряване на дейността и на язовирите - изплащане на разходи за персонал на работниците и служителите, административни разходи, както и закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи.

По статията работи:

Георги Велев