НАЧАЛО » българия

Правителственият дълг намалява, банковият и фирменият - растат

Брутният външен дълг е 33.66 млрд. евро

fb
3E news
fb
23-11-2010 03:42:31
fb

 

Правителството на България не задлъжнява към чуждестранни кредитори, а, напротив, през септември държавният ни външен дълг намалява с 81 млн. евро до 2.74 млрд. евро, показват данни на БНБ.
От началото на 2010 г. намалението е с 64.7 млн. евро, а за последните 12 месеца има ръст с 18 млн. евро, съобщава "Инвестор".

Брутният външен дълг (с дълга на банките и фирмите) се увеличава със 150,8 млн. евро през септември и достига 36.66 млрд. евро. За последните 12 месеца дългът ни намалява с 339.3 млн. евро. Основна причина за повишението му през септември е увеличението на външния дълг на банките с 435 млн. евро за месец до 7.1 млрд. евро към 30 септември 2010 г. Все пак на годишна база задълженията на банките се намаляват с 1.03 млрд. евро, а задлъжняването през септември е с цел финансиране на обратно изкупените кредити за 574 млн. лв. в рамките на месеца. Преките инвестиции под формата на вътрешнофирмени кредити между чуждестранни компании-майки и българските поделения намаляват със 181.6 млн. евро през септември, но се увеличават с 533 млн. евро за последните 12 месеца до 14.65 млрд. евро към 30 септември 2010 г.

Тази компонента на брутния външен дълг е и най-голямата от всички. Другите сектори (извън правителството, банките и вътрешнофирмените кредити) дължат на чуждестранни лица 12.17 млрд. евро към 30 септември 2010 г., което е намаление с 21.6 млн. евро през септември 2010 г., но ръст със 142.2 млрд. евро за последните 12 месеца.


По статията работи:

Admin Admin