НАЧАЛО » българия

Подобрява се бизнес климатът в промишлеността и строителството

Влошават се очакванията в търговията и услугите

fb
3E news
fb
28-02-2014 01:46:00
fb

През февруари 2014 г. общият показател на бизнес климата у нас запазва нивото си от предходния месец.Анкетите отчитат подобрение в показателите запромишлеността и строителството и намаление в търговията на дребно и сектора на услугите, съобщи Националният статистически институт /НСИ/.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се повишава с 1.5 пункта в сравнение с януари поради по-оптимистичните оценки на мениджърите относно бизнес състоянието на предприятията. Производствена активност в момента обаче се оценява като леко намалена, докато в очакванията за дейността в отрасъла през следващите три месеца се наблюдава известно подобрение.

"Бизнес климатът в строителството" нараства с 2.7 пункта, което се дължи на подобрените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

През февруари съставният показател „бизнес климат в строителството” нараства с 2.7 пункта, което се дължи на подобрените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им по отношение на строителната активност през следващите три месеца са също по-благоприятни. Анкетата отчита и намаление на броя на клиентите със закъснения в плащанията.

Бизнес климатът в търговията на дребно се понижава с 2.1 пункта спрямо предходния месец. Причината са влошените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно обаче прогнозите им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са по-благоприятни.

През февруари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” намалява с 3 пункта, което се дължи на по-неблагоприятните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията.Мненията им по отношение на настоящото търсене на услуги са по-резервирани, докато очакванията им за следващите три месеца се подобряват.

Бизнес климат
НСИ
промишленост
строителство
търговия
услуги
По статията работи:

Галина Александрова