НАЧАЛО » българия

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България - София област, за периода 22 - 26 юли 2019 г. - 3 част

fb
3E news
fb
19-07-2019 05:42:00
fb

/Продължение от 2 част/

На 22.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 23.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ Горни Окол:   Ix-302, Kw.41 , Xxiii, Кв.2 , Парцел Vi--43 Кв.5

На 22.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 23.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ Злокучене, Общ. Самоков

На 22.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 23.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ Самоков:   Бреза 8, България , Възраждане 5,Магазин - Между Бл.2 И 4, Здравец 670а,446а,506,641а,587,672а,654б,667а,633а,608,656,625,648,671,574,641,523в,599,629,311,649,451,614 В,576,637,600,592,566а,606,448,563,633,666,656а,641б,589,627б,446г,566е,667б,642а,598,651,654,629а,446,555б,523,591,609,630,635,601,672,667,602,595,669,616,656в,615,599а,642,583,607,360,630г,523а,557,622,464ж,671а,605,597,588,649а,464д,546,643,627а,606а,652а,593,653,605б,631а,671б,606г,514,566д,639,610,612,650,652,448в,580,590,634,445,631,555,633б,632,630б,673,584,588а,647,566г,464 З,655,464в,642б,614,594, Ихтиманско Шосе 55,18е,25,67а,32,67,69,№65,47,5,24,93а,136,11,76а,33,107,16,35 Къща,65,44,31,114,18,93,57,2,Упи I-4130, Кв.353,116,20,15, Леон Крудов 40 Къща,39,40 Къща,40 Къща,29,36,38 Къща,№39,58,40 Къща,40 Къща,27,15,30б,21,40 Къща,23, Опълченска 24, Проф. Васил Захариев 65,67,70,87,84,7,59,90,15,72,19, Явор 2

На 22.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 23.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 24.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 26.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - -Говедарци:   Александър Стамболийски , Доспей Махала , Почивни Домове 1,13

На 22.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 23.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 24.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 26.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - -Долни Окол:   1433 , Ренов Дол Пи №1572

На 22.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 23.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 24.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 26.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - -Самоков:   Местност Мечката , Местност Ренов Дол , Местност Татарски Брод Вила, Местност Татарски Брод Вила,Ресторант, Татарски Брод

На 22.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 23.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 24.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 26.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - -Широки Дол:   М. Татарски Брод , Местност Татарски Брод 10

На 22.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 23.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - -Самоков:   Иван Йончев 5, Константин Фотинов 7,3,5,9,11, Манастирска 7,6,2,9,10,4,15,19,11,3,8,17, Неофит Рилски 6,1,8,4,3,2, Никола Карастоянов 4,6,2, Софроний Врачански 10,10 Юрий Гагарин,12, Цар Борис Iii 75,28,36,58,47,40,42,71,61,24,46,68,43,45,52,№43,55,65,30,54,67,32,38,63,69,26,22,64,50,48,44,3 24,Магазин,59

На 23.07.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 08:30 - 16:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./   На 24.07.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 08:30 - 16:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ - -Доспей:   1-Ва 26,49,66,68,40,51,45,10,74,32а,24,62,28,35,55,30,7,23,33,15а,1,4,29,50,56а,58,37,19,76,73,22,5,60,2,68,15,31,41,53,49,56,64,3,46,20а,13,36,20,47,6,39,11,32,2а,18,6а,16,38,54,42,70,66,27, 10-Та 3,2,6,4,8, 11-Та 6,5,1,2, 12-Та 9,2,5,7,1,11,3,4, 13-Та 2,11,9,1,13,13,7,10,9, 14-Та 1,3,1,4, 15-Та 1,3,8,2,1, 16-Та 18,3,1,18,5,21,3,22, 17-Та №6,5, 18-Та 1,1, 19-Та 2, 2-Ра 16,45,15,30,2,26,14,27,3,13,29,9,7,6,47,17,20,18,8,19,4,9,1, 20-Та 7,6,5,3,4,1,2, 21-Ва 6,5,2,4,4а,7,1,7,6, 22-Ра 27,1,3,8,4,8,2,4, 23-Та 3.,7,4, 24-Та 8,3,6,3,14,5,10,8,6,7,2, 25-Та 8,2,10,6,4,8,1, 26-Та 12,2,6,2, 27-Ма 14,18,9,26,20, 28-Ма 9,11,3,17,1, 29-Та 1, 3-Та 4,8,9,2,5,3, 30-Та 8,3, 4-Та 8,42,40,13,5,6,14,46,15,1,10,7,10,3,15,9, 5-Та 13,1,8,2,1,2а,7,3,5,12,4,2,8, 6-Та 4,3,1, 7-Ма 59,32,14,73,12,46,69,49,30,44,71,6,11,8,1,14,2,16,9,17,37,22,45,58,12,24,26,20,35,9,42,41,64,44,43,47,11,10,49,51,52,53,41а,1,39,54,19,18,№57,62,56,14,17,№65,№55,74,73,38, 8-Ма 24,36,21,33,28,42,25,34,9,39,30,29,1,19,23,5,35,5,42,22,24,15,1,32,26,36,20,9, 9-Та 1, Площада 15,4,12,5,12,2,14,3,9,8,Магазин,1,11,7

На 23.07.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./   На 24.07.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ - -Продановци, Общ. Самоков:   040171,040187

На 23.07.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./   На 24.07.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ - -Райово:   1-Ви Май 35,21,37,22,18,4,11,39,32,29,7,17,42,41,31а,15,33,9,31,5,14,30,26,3,13,16,24,20,28,7,37,11,21,32,42, 10-Та 11,3,8,2,9,13,6,7,4, 11-Та 5,1,4,3, 12-Та 4,3,5,1,2, 13-Та 10,2,7,4,11,6,3,9,5,12,8,1, 14-Та 8,4,1,6,5,3, 15-Та 5,7,2,3,4,9,6,8, 16-Та 19,6,4,18,16,14,2,8,1,10,12, 17-Та 1,13,10,8,3,17,19,2,9,14,6,44,4,33,35, 18-Та 6,4,1,9,14,2,18,22,16,20,24,11,12,8,3,26,5,6,32,34,36, 19-Та 16,8,20,19,23,7,21,10,9,25,4,26,1,17,31,6,18,29,Фургон,13,3,24,12,27,15,11, 2-Ра 5 А,2,6,3,1,5, 21-Ва 4,2,3,10,1,5,9,6,8, 22-Ра 25,21,4,19, 23-Та 1,5,4,2,13,7,11,3,9, 24-Та 3,8, 25-Та 10,5,11,4,13,9,1,7,6,3,16,2,8, 26-Та 2,18,7,17,8,9,1,15,5,12,19,6,14, 27-Ма 14,3,12,6,8,5,7,9,2,10,4, 28-Ма 4,5,10,№1,2,8,6, 29-Та 2,7,8,6,3,11,9,17,12,5,4,22,20,15,10,14,18,1, 30-Та 43,37,14,40,34,30,1,23,20,12,16,5,41,25,48,52,13,18,24,3,33,10,27,26,3d,31,9,22,17,35,15,39,50,29,32,6,28,42, 31-Ва 29,27,4,1,10,2,52,8,12,3,6,6, 32-Ра 10,6,4,10,8,3,9,2,12,14,1,7,5, 33-Та 20,2,4,13,24,6,1,14,11,22,30,15,12,7,26,3,28,16,18,5,9,53,57, 34-Та 26,5,32,10,19,40, 35-Та 1,12, 36-Та 2, 4-Та 2,1,5,3,4, 5-Та 8,4, 6-Та 12,4,6,2,7,5,10,3, 8-Ма 35,33,31,29, 9-Та 4,3,2,6, Краля 36 2,10 2,1,28,46,30,32,34,5,2,26,2 2,2,1,16,3,14,9,2,4,36,19,20,25,34,7,22,41,24,17,11,38,13а, Лаго 20,15,6 А,10,4,6,28,7,19,1,33,13,12,21,2,30,11,5,24,29,9,26,27,8,39,31,22,1 Ул. Палакария №1,6, Маро 2,8,1,4,12,3,10,6, П.Пейчинов 13,16,23,29,35,33,3,5,12,20,25,21,1,9,14,7,37,17,2,11,28,19,27,15,№9,10,18,22, Площада Магазин,9,12,Фургон,3,8,18,14,5,Търг.Обект,16,7, Подридна 24,8,34,22,12,28,14,36,20,3 А,6,5,Фурна,18,30,42,44,10,40,26,51,1,25,64,56,66,49,23,46,21,62,50,48,69,15,52,51,54,60,68,29,27,44,17, Самоковско Шосе 13,9,19,35,8,33,4,3,17,6,1,20,34,11,14,12,28,18,7,23,22,5,16,2,24,10,37,39,30,6,24,28,32,10,4,7,2,5,22,8,20,12,38,1,3, Упи V, Кв.53 , Хv Кв.53 ,   1,4,1,Мест.Ленището,3,6,2

На 23.07.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./   На 24.07.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ - -Рельово:   Упи Vі-135,Кв.10 ,   Къща

На 23.07.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./   На 24.07.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ - -Продановци, Общ. Самоков

Община Своге

На 24.07.2019 г. /10:00 - 14:30 ч./ - -Своге:   Алеко Константинов 1,4,3,9,5,6,8,2,7, Борис I 28,16,1,10,34,36,20,32,12,2,18,30,24,22,14,26,6,8,4, Борова Гора 10,6,8,5,2,1,3,4, Георги С. Раковски 11, Двадесет И Едно 14, Звънче Къща, Здравец 10, Изгрев (Ем. Марков) , Искър 33,31,29,175,13,27, Мак 12,8,2,1,10,3,17,6,13,19,9,7,15, Ппc So 1420 - Svoge 2 5, Просвета 20,10,6,12,25,3,27,15,2,8,26,14,19,11,23,18,9,5,17,13,1,28,7,21,24,16,4,22, Република 3, Слънце 11,9,14,31,6,16,3,20,15,1,23,10,13,12,21,25,11,7,17,5,8,18,27,19,29, Староселска 4, Турист 2,6,4,8,1, Упи Ii, Кв. 61 А , Христо Ботев 4,11,15,12,3,6,1,7,13,9,2,16,5,14,   12,3,13,9,2,5,8,7,14,10,11

Община Сливница

На 22.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 23.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 24.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 26.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - -Сливница, Общ. Сливница:   Васил Петлешков 7,3,9,5,2,1,9а,4, Георги Бенковски 3,1,5,2, Иван Вазов 48,2,42,9,44,30,7,35,15,46,12,10,18,37,19,4,34,11,32,3,20а,24,33,22,36,17,29,8,38,23,20,40,27,9а,1,16,25,28,13,14,6,5, Капитан Атанас Узунов 2,4,6,1,1а, Максим Горки 6,7,6, Нешо Бончев 3,6,5,2,4,1,8,7, Паисий Хилендарски 18,17,26,23,10,25,16,15,12,4а,21,27,№ 23,28,8,22,19,14,24,6, Панайот Волов 1,3,9,11,7,5,13,2,15, Пейо Яворов 2,3,10,6,15,9,19,18,7,12,14,11,4,8,5,1, Сливница Упи Хі-997,Кв.65, Стефан Караджа 1,3, Цар Симеон Велики 17,39,5,11 Къща,13,45,35,33,9,43,15,19,31,21,41,29,37,25,3,27,11, Юрий Гагарин 6,12,10,8,14,16,2,4

На 22.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 23.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - -Сливница, Общ. Сливница:   Васил Априлов 17,23,24,25,20,22,28,19,27,29,26,21, Войнишка Махала , Георги С. Раковски 8 А,21,38,22,12,16,35,10,24,40,28,17,33,37,34,41,23,36,32,30,20,18,19,15,14,16а,42,29,26,25,43,27, Гургулят 7,16,9,5,11,14,13,12,3,15,8,10,1,6, Капитан Радко Димитриев 46,48, Михаил Георгиев Кенин 27,19,28,30,36,38,35,34,15,26,25,21,32,24,17, Паисий Хилендарски 6, Шейново 2, Юрий Гагарин 31,27,110 Упи V-1624 Кв. 35,84,86,100,74,98,35,114,80,76,37,82,108,39,78,25,96,102,29,43,112,   -,   Тп Мелницата

На 22.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 23.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 24.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 26.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - -Алдомировци:   Алдомировска (Г.Димитров) 33,11,6, Парцел Три,Кв.19 , Седма 3 Къща, Четвърта 2,   Къща,Вила

На 22.07.2019 г. /14:00 - 16:00 ч./ - -Сливница, Общ. Сливница:   Ангел Кънчев 2,2 2, Васил Левски 21,43, Вишая 87,4,8,6, Доктор Памукчиев 14, Захари Стоянов 5,18,2,33,3,1,4, Капитан Олимпи Панов 19,15,18, Освобождение 13,4,13а,9,10,1,9а,2,6,15,7,14,5,8,3,12, Отец Матей Преображенски 6,30,32,2,3,16,5,24,12,28,18,1,10,34,26,9,14,22,8,20,4,7, Паисий Хилендарски 76,Упи Хіі-1823, Кв.17, Патриарх Евтимий 41,37,38,45,32,35,42,31,46,33,36,44,39,43,40, Тодор Каблешков 10,13,5,11,12,1,8,16,3,9,7, Упи Xii - 512, 513, Кв.116 , Хан Омуртаг 5,3,7,1,11,9, Христо Ботев 25, Цар Калоян 20,14,15, Шипка 4,10,9,8а,8,1,3,6,2,5,   43

На 23.07.2019 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - -Алдомировци:   М. Лозище Пи 126009

На 23.07.2019 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - -Бреница, Общ. Кнежа:   Огоста 19

На 23.07.2019 г. /08:45 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - -Сливница, Общ. Сливница:   Алеко Константинов 1, Баба Тонка 14,8,11,12,15,4,2,3,7,9,6,17,10,1, Батак 6,3,9,13,7,11,4,2,5,1, Бачо Киро 1,21,11,19,12,17,13,6,16,9,3,18,14,4,15,10,8,7,25,23, Безименна Полигон, Васил Левски 13,5,9,11,17,15,9а,19,30,20,24,22,35,16,49,43,32,29,31,37,23,14,12,28,33,41,25,39,18,8,26,45,47,27,10, Вишая 1,2, Доктор Памукчиев 5,9,13,6,12,11,4,15,18,8,7,3,1, Захари Стоянов 3, Капитан Коста Паница 2,8,6,1,3,10,4, Капитан Олимпи Панов 3,14,1,5,9,11,13,7,8 Упу Vi-000317, Княз Александър I-Батенберг 15а,17,21,18,20,16,23,19,25,11,13, Лев Толстой 1, Мир 4, Паисий Хилендарски 44,35,42,37,41,39,48,66,54,68 68,Магазин За Цветя И Сувенири,56,33,60,64,33а,68,43,52,62,70,46,50,58,55,53,100,49,94,45 3,78,45,88,82,51,76,72,74,86,80,98,47, Патриарх Евтимий 23,15,24,7,8,22,17,3,6,20,9,19,25,14,13,28,16,26, Сливнишки Герой 10,7,2,4,6,8, Съединение 2 Упи Хvіі, Кв.8, Упи І Кв.1 , Упи Х-1749,Кв.102 , Упи-Vі-721 Кв.12 , Хан Аспарух 2а,2, Христо Ботев 22,25,21,14,24,16,18,32,30,9а,13,9,28,26,19,11,34,23,15,7,7а,20,12,8,6,10,5а,2,3,4,5, Цар Калоян 3,9,6,5,11,13,16,14,1,7,8,2,18,10,12,8а, Цар Самуил 81,1,3,16,2,18,9,20,12,24,26,15,19,21,14,23,4,22,7,6,17,10,8,13,5, Цар Симеон Велики 102,88,96,100,104,98,94,115,57,101,79,97,73,77,109,65,111,63,87,69,75,83,59,103,107,113,93,89,105,85,71,91,61,99,95,67, Щастие 6,2,1,7,12,5,8,3,4,10,   74,35

На 23.07.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./ - -Сливница, Общ. Сливница

На 23.07.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:15 - 16:30 ч./ - -Безден:   .Упи Іv-126, Кв.2 В.З. Бистрица , В.З. Бистрица Упи Хvі-164 , Упи Vii-116, Кв.1 , Упи-Ix-510,Кв.5а ,   Вила

На 23.07.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:15 - 16:30 ч./ - -Опицвет:   Под Костело Землище С.Опицвет

На 23.07.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:15 - 16:30 ч./ - -Сливница, Общ. Сливница:   1300 Години България 5, Алеко Константинов 24,27,17,18,20,25,22,23,19,21,7,12,3,11,13,8а,16,15,4,6,9,5,1,2,8,10,14, Ален Мак 4,2,1, Васил Друмев 1,6 Упи Хvi-844,2,5,4,3,7 Къща, Васил Петлешков 11,10,8,6,13,7,3,9,5,2,1,9а,4, Генерал Гурко 1,7,3,9,14,5, Гео Милев 2,14,37,43,5,9,33,31,29,35,13,17,15,45,16 Склад,6,47,16,39,11,19,21,25,1,45а,27,4,1а, Георги Бенковски 3,1,5,2,17,10,2,25,18,12,29,23,9,16,7,11,20,4,15,8,19,21,32,22,2 А,30,24,26,13,27,14,28,6, Д-Р Димитър Китов 16,14,12,7,9,8,18,6,1,10,3,4, Еделвайс 16,14,1,6,2,3,8,10, Жп.Гара Топливо-Склад, Иван Вазов 48,2,42,9,44,30,7,35,15,46,12,10,18,37,19,4,34,11,32,3,20а,24,33,22,36,17,29,8,38,23,20,40,27,9а,1,16,25,28,13,14,6,5,1,96,118,120,94,102,108,112,110,63,116,106,122,6,126,104,114,124,100,90,130,98,62,39,84,82,54,90,78,47,60,88,58,43,64,80,86,68,50,48,74,56,66,72,70,45,49, Иван Германов 7,11,10,12,6,5,10а,3,9,8,2,1,4, Искър 3,1, Капитан Атанас Узунов 18,20,11,9,9,18,11,20,2,4,6,1,1а,3,14,7,16а,8,5,12,20, Капитан Радко Димитриев 27,33,19,14,11,4,40,18,30,22,3,21,31,12,23,36,15,1,28,24,36а,16,25,2,7,6,34,38,20,8,32,9,10,17,5,26, Кирил И Методий 13, Княз Александър I-Батенберг 24,31,26,18,27,29,31,24,18,27,26,29,6,12,15,7,7а,9,14,3,8,11,9а,4,10, Константин Величков 11,17,5 Къща,15,19,3,5,1,9,13,7, Лев Толстой 9,4,3,8,14,11,19,2,1,6,5,12,16,7,10,15,17,13, Люляк 3,3а,1, Максим Горки 6,7,6,3,7,1,22,5,16,1,18 Къща,2,4, Мир 6,6,1,3,2,4, Неделище 58,38,50,44,22,26,60,32,16,46,24,10,30,54,38а,42,42а,40,2,14,8,56,34,18,52,6,20,12,36,4,58а,28,34,30,58а,40,38а,28,50,12,24,10,2,58,38,16,8,20,52,22,6,32,54,56,18,36,46,44,4,60,26,42,14,42а,98,92,74,88,86,78,66,82,76,92а,66а,62,86а,100,98,94,68,80,90а,72,90,84,64,84а,102,88а,70,96, Нешо Бончев 3,6,5,2,4,1,8,7, Отец Матей Преображенски , Паисий Хилендарски 1,1,40,30,32,29,34,36,28,28а,33 1,35,31,33,19,7,2,7а,7,18,17,26,23,10,25,16,15,12,4а,21,27,№ 23,28,8,22,19,14,24,6, Панайот Волов 16,16,1,3,9,11,7,5,13,2,15,29,25,14,27,6,16,8,23,10,21,31,4,10а,19,12, Панайот Хитов 9,11,10,14,1,12,4,7,8,13,5,2,16,6,18,3, Пейо Яворов 2,3,10,6,15,9,19,18,7,12,14,11,4,8,5,1,21, Пушкин 2,1, Първа 1,4,2, Сан Стефано 8,6, Свети Климент Охридски 8,16,5,21,17,9а,19,9,10,7,25,14,11,20,12,27,13,3,1,18,4,23,6,2,23,20,5,4,13,17,21,8,1,2,7,14,6,25,3,27,18,9а,11,9,10,19,12,16,51,52,46,22,59,35,43,55,58,40,49,24,38,36,47а,30,39,61,37а,54,28,33,44,63,31,56,52а,29,32,42,26,50,48,41,47,53,57,45,113,62,90,92,125,78,77,109,69,87,65,85,95,73,111,76,68,96,71,101,91,108,82,119,89,105,80,102,99,84,97,123,117,86,106,98,81,103,94,64,67,70,107,83,66,121,115,60,127,93,79,72,104,74,88,75,100, Сливница Упи Хі-997,Кв.65, Стефан Караджа 1,3, Съединение 2,1, Тодор Влайков 22,15,19,28,13,21,17,30,34,23,26,24,32,19,28,24,21,13,30,15,23,17,22,34,32,26,2,14,16,5,6,12,8,4,10,7,1,3,20,11,9,26,18, Филип Тотю 5,6,1,4,9,11,3,2,7, Хаджи Димитър 4,5,7,11,13,3,10,9,6,19,8,14,17,15, Хан Аспарух 4,18,2а,15,5,8,16,19,11,9,7,13,6,20,1,3,19а,13а,2,17,5а,12,6а,10,14,20а,16,2а,7,13,6,11,19,5,12,9,15,5а,17,10,8,3,4,20а,18,13а,19а,14,20,2,1,6а,33,23а,46,42,34а,25,38,32,50,34,22,24,27,48а,21,24а,31,44,29,39а,23,28,37,26,39,40,41,48,62,59а,75,70,53,52,82,57,60,61,65,78,72а,56,79,64,69,71а,51,67,81а,71,60а,47,59,66,49,54,45,67а,73,70а,55,49а,74,72,58,57а,81,77а,75а,63,53а,77,76,74а,79а,80,51а,80а,68, Хан Крум 1,2, Хан Кубрат 2,4,6,8, Цар Симеон Велики 10,16,42,6,8,4,14,36,26,30,2,40,20,38,12,28,22,32,34,24,47,55,49,53,17,39,5,11 Къща,13,45,35,33,9,43,15,19,31,21,41,29,37,25,3,27,11,76,48,54,66,52,88,58,74,46,72,80,86,82,62,70,64,60,68,44, Чавдар Войвода 3,11,17,4,2,19,5,15,7,6,9,1,8,13, Черни Връх 13,1,3,18,11,15,9,8,12,6,10,7,2,5,4,16,20, Черно Море 1,13,15,9,12,7,17,2,11,3,8,14,21,5, Юрий Гагарин 6,12,10,8,14,16,2,4,24,20,26,22,28,21,15,13,1,9,17,18,11,   84 Ул.Климент Охридски,Упи Хіv-1885,Кв.66,3,Сервиз

На 24.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 26.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - -Сливница, Общ. Сливница:   Тп Мелницата

На 24.07.2019 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /09:30 - 16:30 ч./ - -Сливница, Общ. Сливница:   Безименна Полигон

Община Чавдар

На 23.07.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ Чавдар, Общ. Чавдар:   Белмекен 10,9,12,5,1,6,2,7, Витоша 6,4,8,10, Георги Димитров 93,95,62,107,76,78,70,111,105,82,109,97,72,68,74,101,103,64,66,80, Димитър Божинов 10,1,6,3,8,14,12,2, Кирил И Методий 1,7,17,6,12,5,8,2,9,14,3,4, Кокиче 29,18,12,27,25,16,14,23, Лука Кунин 8,1,14,4,10,3,2,5, Местност Южека , Рила 25,29,23,18,1,9,4,31,6,2,11,33,13,21,10,15,7,3,27,8, Роза 25,9,11,1,5,7,3,   203303119

На 22.07.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ - -Чавдар, Общ. Чавдар:   Витоша 2, Георги Димитров 71,58,36,38,81,53,87,46,69,34,61,60,65,50,85,63,52,48,40,55,83,79,67,42, Гурко 5,14,4 А,10,12,7,6,8,1,3,4, Дечо Стефанов 7,2,15,11,28,8,3,18,1,24,19,20,10,21,22,13,6,4,16,14,23,7а,9,17,26,5,12, Иван Узунов 9,21,17,26,28,30,20,11,24,33,36,22,12,10,25,16,13,34,19,32,15, Кокиче 4,1,2,17,9,5,13,19,15,8,11,3,6,7, Любен Каравелов 6,5,7,11,4,2,9,10,13,15,3, Люляк 4,3,5,1, Малина 13,15 А,17,27,29,5,23,1,25,9,33, Нешо Узунов 27,25,32,24,16,14,23,18,17,30,33,21,19,31,29,34,26,2,22, Опълченска 10,4,6,18,3а,14,8,2,16, Плиска 6,2,8,1,3,4, Стефан Караджа 13,15,17,9,2,1,3,5,11, Христо Ботев 4,   20080224

Община Челопеч 

На 24.07.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ Челопеч:   Баба Куна 1,3, Васил Левски 1, Воздол 2,11,10,9,12,4,8,1,7,15,16,14,5,17,3, Възрожденска 6,2,9,13,10,8,1,4,5,11, Генерал Брок 21,19, Генерал Дендевил 6,13,7,9,11,8, Димчо Дебелянов 9,12,3,13,1,7,2,4,6,8,11,10, Зорница 6,10,5,3,1,11,4,12,7,9,15,15а, Ивайло 1,15,3,4,4а,5, Калето 8,4,6,2, Кокиче 4,5,6,2,3, Миньорска 10,16,17,12,18,4,8,14, Мургана 33,26,20,30,22,39,43,45,16,2,10,12,25,18,41,24, Опълченска 10,5,2,1,3, Рила 1,3,4,5,2, Стара Планина 7,11,23,9,1,5,2,8,12,19 Б,13,21,19,6,25,29,4,3, Филип Тотьо 9,3, Хан Омуртаг 10,12,11,9,3,15,6,2,7,18,14,1,17,13,8,4, Червени Камък 1,4,12,2,15,3,8,13,11,7,9, Черковна 8,6,3,5,   20080620

планирани прекъсвания
област Плевен
ЧЕЗ
По статията работи:

Галина Александрова