НАЧАЛО » българия

Петър Докладал: Последствията за нас от понижаването на цената на тока са много сериозни

fb
3E news
fb
23-02-2014 07:35:00
fb

„Последствията за нас от понижаването на цените на електроенергията са много сериозни. На първо място, възможностите ни да модернизираме мрежата и да подобряваме услугите, което е и наше задължение по лицензионния договор, бяха ограничени до минимум”. Това заявява в интервю за агенция „Фокус” регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Петър Докладал.

„И трите понижения бяха реализирани основно за сметка на електроразпределителните дружества, като делът на ЧЕЗ в крайната цена на електроенергията драстично намаля. От сметка на битов клиент на стойност 100 лева в началото на 2013 г. за ЧЕЗ оставаха над 9 лева, а сега - под един лев. С този крайно ограничен ресурс ние трябва да поддържаме и развиваме най-голямата електроразпределителна мрежа в страната, с дължина от над 60 хил. км, и да гарантираме сигурно и качествено електрозахранване на 3 млн. жители. Това няма как да стане без значителни инвестиции в мрежата, по-голямата част от която е на възраст над 30 години, и е морално и физически остаряла. На второ място, честите и непредвидими промени в регулаторната политика водят до липса на ясна перспектива и невъзможност за дългосрочно планиране на бизнеса”, уточнява Петър Докладал.  За пример той посочва, че последното намаление на цената на електроенергията от 30 декември 2013 г. е взето без никакви мотиви от страна на ДКЕВР и без диалог между всички засегнати страни.

Според регионалният мениджър на ЧЕЗ това, от което има нужда енергийният сектор, е повече прозрачност.

„Накрая в резултат на трикратното намаление, очаквам да се увеличат финансовите дефицити в цялата енергийна система. Това заплашва да доведе до дестабилизация на веригата производство-пренос-снабдяване, в която ние сме само последната брънка”, коментира той.

Регионалният мениджър на ЧЕЗ отхвърл  твърдения за реализирането и изнасянето от България на свръхпечалби.

„Нетният положителен финансов резултат за последните девет години (2005-2013) на разпределителното дружество „ЧЕЗ Разпределение” и на снабдителното дружество „ЧЕЗ Електро” е 379 млн. лв., а печалбата им преди данъци и амортизации (EBITDA) възлиза на 937 млн. лв. За този период инвестициите, направени в мрежата на Западна България и за подобряване на обслужването, са в размер на 728 млн. лв., а внесените преки и косвени данъци в държавния бюджет възлизат на 285 млн. лв. Тоест общите разходи на ЧЕЗ в България са в размер 1 милиард и 13 милиона лв. Ако ги сравните с размера на печалбата преди данъци и амортизации, се получава отрицателна величина -76 млн. лв.”, коментира той.

По думите на Докладал това означава, че „за периода от стъпването на ЧЕЗ в Западна България до 2013 г. компанията не е започнала да възстановява първоначалната си инвестиция в размер на 551 млн. лв., която направи през 2004 г., в приватизацията на разпределителните дружества. Очевидно е, че генерираните през последните 9 години парични средства и печалби са изцяло инвестирани в електроразпределителната мрежа на Западна България и в плащания за данъци и такси в държавния бюджет. Следователно твърденията, че ЧЕЗ изнася печалбите са абсолютно безпочвени”, заявява той.

Петър Докладал уточнява, че през 2010 година от ЧЕЗ са изплатени дивиденти с парични средства, взети от първоначалната инвестиция в размер на 124 млн. лв., от които 83 млн. лв. на мажоритарния собственик ЧЕЗ а.с. и 41 млн. лв. на българската държава.

В отговор на въпрос каква е позицията на компанията по отношение на цените на електроенергията регионалният мениджър на ЧЕЗ  припомня, че по закон цените на електроенергията се определят от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, която е независим орган.

„Аз не бих коментирал политически изказвания по темата, а да се придържам към фактите” – продължава той и припомня, че преди 9 години компанията е дошла тук амбициозната  цел  да се постигне във възможно най-кратки срокове европейско качество на услугата.

„Оттогава до днес внесохме в българската икономика приблизително 1,8 милиарда лева. От тях 1,1 млрд. лв. отидоха за закупуването на ТЕЦ Варна и приватизацията на електроразпределителните компании в Западна България, а други 728 млн. лв. за обновяване, развитие и модернизация на мрежата на обслужваната от нас територия. Ще ви кажа какви са реалните резултати от тези инвестиции, за да разберете за какво използваме нашия дял от цената на електроенергията. През последните 9 години подменихме над 30% от кабелната мрежа в Западна България. Намалихме сериозно технологичните загуби до 12%. За последните 5 години броят на непланираните прекъсвания намаля с 42%, а продължителността им – с 22%, ЧЕЗ присъедини над 70 хиляди стопански и битови потребители, въведе близо 100 вида услуги”, коментира Петър Докладал.

Той припомня, че през 2004 г. единственият начин за плащане на сметката за електроенергия беше на място, а днес компанията предлага и 11 възможности за безкасово плащане.

„Въведени бяха нови и модерни услуги, които осигуряват удобство и пестят време. Сред тях са електронната фактура, различните възможности за дистанционно обслужване, смс известяване за предстоящо прекъсване на електрозахранването, проверка на сметка чрез смс и други. С цел да осигурим комфорт и спокойствие на потребителите предложихме пакет от мерки „С грижа за вас“, който има за цел да подпомогне потребителите да бъдат по-добре информирани, да планират разходите за електроенергия и да управляват по-ефективно семейните си бюджети. ЧЕЗ беше първата енергийна компания, която създаде омбудсман, за да подобри комуникацията с клиентите. Учредихме и потребителски съвет, който да анализира възможностите да подобряване на обслужването. Всички тези постижения са постигнати благодарение на реинвестираните постъпления от дейността в България и свидетелстват за дългосрочните ни намерения на българския пазар”, заключава регионалният мениджър на ЧЕЗ за България.

ЧЕЗ
Петър Докладал
ток
цени
По статията работи:

Маринела Арабаджиева