НАЧАЛО » българия

Правят първа копка на Регионалната система за управление на отпадъците в Стара Загора

fb
3E news
fb
28-07-2014 04:52:00
fb

Министърът на околната среда и водите в оставка Станислав Анастасов ще направи първа копка на Регионалната система за управление на отпадъците в Стара Загора във вторник. Проектът е на стойност 52 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“.

Партньори по проекта за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците на регион Стара Загора са общините Стара Загора, Чирпан, Братя Даскалови, Павел баня, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Гурково, Твърдица, Опан, Раднево и Гълъбово.

Десетките стопирани проекти по програма "Околна среда" обаче забавят усвояването на средствата по цялата програма, което ознчава, че ще бъде затруднено иззпълнението на проектите. Още повече че пари за депа през следващия програмен период не са предвидени, така че всички проекти за регионални системи трябва много спешно да се реализират. Ако те не се случат търпим и санкции от Брюксел, тъй като сме пред съд заради функциониращите още около 100 незаконни сметища в страната, тъй като още не са изградени новите депа. 

По приоритетната ос "Отпадъци" по оперативната програма се изпълняват 25 договора - 4 договора за техническа помощ, 20 договорa за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците

 

 

Стара Загора
депо
регионална система за управление на отпадъците
оперативна програма "Околна среда"
отпадъци
По статията работи: