Одобрен е отчет за изпълнението на Плана за действие с мерките за подобряване на инвестиционната среда

С изменение в Закона за местните данъци и такси отпада задължението собствениците, които са придобили имоти, да уведомяват за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота

Правителството одобри отчет за напредъка в изпълнението на Плана за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите. Планът е утвърден с РМС № 617 от 2015 г., като през годините е допълнян и изменян. Отчет за изпълнението се прави на всеки три месеца.

В рамките на отчетния период са изпълнени две мерки от проблемна област „Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации“.

 

Прието е изменение в Закона за местните данъци и такси, с което отпада задължението собствениците, които са придобили имоти, да уведомяват за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подават данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти. Изготвен е единен наръчник с потребителски интерфейс, който дава възможност на предприемачите или представители на малкия и среден бизнес лесно да намират насоки за справяне с конкретни бизнес ситуации, които са обвързани с нормативната уредба на страната.

Представените в наръчника бизнес ситуации/събития са идентифицирани чрез проведено проучване сред представители на малки и средни предприятия за законите и административните процедури, с които те се сблъскват най-често и които оценяват като най-сложни от етапа на стартиране до етапа на прекратяване на дейността си.

Към момента се провеждат срещи на експертно ниво и върви инициатива за набирането на предложения за нови мерки от страна на администрацията.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари