НАЧАЛО » българия

Ограничиха с 40% работата на ВЕИ централите в Югоизточна България

ТЕЦ "Марица Изток 2" работи с 50% от капацитета си

fb
3E news
fb
24-03-2014 12:08:00
fb

В изпълнение на получено в 09:20 часа днес, 24.03.2014 г., оперативно разпореждане от Електроенергийния системен оператор (ЕСО), EVN България Електроразпределение разпореди на всички ВЕИ централи, присъединени към електроразпределителната мрежа в Югоизточна България, да ограничат мощността си с 40% и да работят с мощност до 60% от инсталираната мощност за времето от 10:00 до 16:00 часа в понеделник, 24.03.2014 г.

С оглед на краткия срок от получаването на разпореждането от държавния електроенергиен системен оператор до началото на неговото влизане в сила EVN България Електроразпределение предприе мерки за своевременно информиране на ВЕИ централите относно ограничението.

Налагането на ограничения е от компетенциите на ЕСО като EVN България Електроразпределение спазва стриктно разпорежданията на системния оператор.

При установяване на неизпълнение на оперативното разпореждане от страна на даден обект EVN България Електроразпределение ще пристъпи към преустановяване на достъпа на този обект до електроразпределителната мрежа за времето на ограничението.

Намалено и е електропроизводството на повечето от термичнит централи у нас. В момента ТЕЦ „Марица Изток 2“ също работи с понижена мощност. Тя е намалена до малко над 50% като в момента са включени блокове от 2 до 6, става ясно от данните на централата.

ВЕИ
ограничение
ЕСО
ТЕЦ "Марица изток 2"
По статията работи:

Георги Велев