НАЧАЛО » българия

Обжалват пред ВАС и ЕК решението ЕСО да бъде собственик на елмрежата

Според фирмата "Българска енергийна борса" ДКЕВР не е спазил правилата на ЕС и решението е незаконосъорбазно

fb
3E news
fb
21-01-2014 04:50:00
fb

„Българска Енергийна Борса“ обжалва пред Върховния административен съд и Европейската комисия решението на ДКЕВР да даде лицензия за преносен оператор на „Електроенергийния системен оператор“. Това обявиха от частната компания днес с писмо, разпратено до медиите. Според тях решението на ДКЕВР е незаконосъобразно, необосновано и взето в нарушение на процедурните правила , в противоречие с материалния закон , европейските директиви и Договора за функциониране на ЕС.

Те откриват няколко неясноти и проблеми в решението на ДКЕВР за издаване на лицензия на ЕСО, който да бъде оператор на бъдещата енергийна борса у нас. Според „Българска енергийна борса“ ДКЕВР е издала лиценз без да са настъпили важни обстоятелства за целта – ЕСО не е собственик на цялата мрежа и те първа ще доказва пред регулатора с документи собствеността на част от далекопроводите и подстанциите. Операторът на мрежата също така работи и без определени за целта общи условия, както и без да се знае какви са му технологичните разходи. Основния проблем според фирма си остава фактът, че страната ни е пренебрегнала европейските директиви и е оставила вертикално интегрирано предприятие като ЕСО да бъде част от БЕХ. Това може да доведе до неравнопоставеност на различните играчи на енергийния пазар, смятат още от „Българска енергийна борса“.

Заради тези обстоятелства те смятат, че е възможно ЕК да заведе наказателна процедура срещу страната ни за неспазване на изискванията за либерализация на енергийния сектор. Според тях в момента старите лицензи за пренос и управление на електропреносната мрежа са прекратени, а новоиздадения лиценз не е влязъл в сила. Така на практика в момента за електропреносната мрежа няма оператор с действащ лиценз за пренос на електроенергия.

Припомняме, че ДКЕВР е в процес на издаване на лиценизия на ЕСО под условие, докато не бъде напълно отделен оператора от системата на НЕК. Преди няколко месеца „Българска енергийна борса“ поиска да бъде оператор на бъдещата борса за ток у нас, но искането не бе разгледано от регулатора. Малко по-късно компанията поиска да получи лицензия за електропреносен оператор като предложението също не е разглеждано от комисията.

Междувременно държавата създаде друго свое дружество - „Българска независима енергийна борса“, която ще отговаря за изграждането на платформата за търговия с ток. Очаква се собственик на дружеството да бъде именно ЕСО.

Българска енергийна борса
ДКЕВР
ЕК
ВАС
По статията работи:

Георги Велев