НАЧАЛО » българия

Нона Караджова: "Суходол" има достатъчно капацитет

Георги Божинов от БСП прогнозира, че предстои нова кризисна ситуация с боклука

fb
3E news
fb
05-11-2010 11:25:08
fb
Депото за отпадъци в "Суходол" има достатъчно капацитет за  работа до изграждането на новото депо, а впоследствие и на  завода за механично и биологично третиране. Това каза в отговор на журналистически въпрос министърът на околната среда и водите Нона Караджова.

Тя отговори на въпроси на депутати относно балирането на твърдите битови отпадъци на община София и бъдещето на ТЕЦ "Брикел", по време на днешния парламентарен контрол.

Нона Караджова заяви, че направените разходи за балиране, съхранение и депониране на битовите твърди отпадъци до момента възлизат на стойност 90 милиона 766 хил. лв., а необходимите средства за окончателно решаване на проблема са в размер на 8 милиона 135 хил. лв.

Тя съобщи, че към 2 ноември 2010 г. на площадката за временно съхранение се съхраняват 192 000 броя бали с приблизително тегло 144 567 тона.

Депутатът от БСП Георги Божинов заяви, че от отговорите, които е получил на своите въпроси, прогнозира, че предстои нова кризисна ситуация с боклука. Той допълни, че този път тя ще бъде реална, а не изкуствено създадена с цел печалба, каквато според него е била предишната.

По темата за работата на ТЕЦ "Брикел" Караджова каза, че правителството проучва възможността за алтернативно топлоснабдяване на социалните заведения в Гълъбово – няколко училища, детски градини и болница.

Министерството на труда и социалната политика е предложило пакет от алтернативни дейности за работниците на "Брикел", в случай че дружеството бъде закрито. Синдикатите и представителите на "Брикел" обаче са отказали да обсъдят темата за алтернативната заетост.

Караджова каза още, че до седмица министерството очаква "Брикел" да представи банкова гаранция, че в рамките на 15 месеца ще се изгради сероочистваща инсталация. Правителството е настояло, ако Европейската комисия санкционира страната ни за нарушенията на "Брикел", дружеството само да покрие сумата.

По статията работи: