НАЧАЛО » българия

НЕК, държавната ТЕЦ и АЕЦ-а продават все повече енергия на свободния пазар

7 млн. мвтч зелена и кафява енергия е изкупил за полугодието Обществения доставчик. Износът на електроенергия се вдига, но намалява вътрешното потребление

fb
3E news
fb
21-08-2014 05:00:00
fb

Производството на електроенергия от ВЕЦ-овете на НЕК е намаляло през първото полугодие на 2014 г., става ясно от междинния отчет на дружеството. Водните централи на компанията са успели да произведат 1,5 млн. мвтч електроенергия за периода, което е с 31,4% по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Въпреки влажната 2014 г. до момента от НЕК отчитат, че слабото производство от ВЕЦ-овете се дължи на „намалелите водни ресурси в язовирите“. Oбщественият доставчик отчита и увеличение на покупките на електроенергия с 9%.

В същото време има и значителен ръст на продажбите на компанията на свободния пазар. НЕК отчита и почти двойно увеличение на продажбите на електроенергия през първото полугодие и те са достигнали 1,9 млн. мвтч. За сравнение през миналата година за същия период дружеството е продало едва 848 хил. мвтч. Държавната фирма е продала на крайните снабдители на ниво средно напрежение 581 хил. мвтч електроенергия. На доставчиците от последна инстанция (ДПИ) пък са продадени 233 хил. мвтч ток.

На крайните снабдители и електроразпределителните дружества НЕК е продала 9,9 млн. мвтч за полугодието. Това е с 10,5% по-малко в сравнение с продадените количества за същия период на миналата година, става ясно от отчета.

В доклада на НЕК е записано, че основните термични централи в страната, включително и давата американски ТЕЦ-а, работя с по-добро натоварване на мощностите през тази година, в сравнение с миналата. Въпреки това остава голямо количество нереализирана разполагаемост от двете централи с дългосрочни договори, в резултат на голямото производство на зелена и кафява енергия и това се отразява неблагоприятно на финансовите резултат на НЕК.

От компанията отчитат и значителен ръст на клиентите, сменили доставчика си на енергия на свободния пазар. Тук става въпрос предимно за дружества, присъединени към мрежата средно напрежение. При тях потреблението на електроенергия за полугодието се е увеличило с 80% спрямо съшия период на миналата година и в момента е надхвърлило 5,1 млн. мвтч.
В отчета е записано, че закупената енергия от НЕК за нуждите на свободния пазар е за близо 1,3 млн. мвтч, което е ръст от 215%.

Дружеството изкупува скъп ток от когенерациите в страната при средна цена от 209 лв./мвтч, както и скъпата зелена енергия при цени от средно 295 лв./мвтч. Това води до допълнително влошаване на финансовия резултат на НЕК, обясняват от компанията.

13 млн. мвтч електроенергия е продала НЕК

От януари до края на юни Обществения доставчик е закупил 12,2 млн. мвтч електроенергия, което е с 9% повече спрямо същия период на 2013 г. По-големите покупки са свързани с ръста на продажбите на свободния пазар, както и заради по-малкото производство на ток от ВЕЦ-овете. От данните става ясно, че НЕК е закупила с близо 25% по-малко ток от АЕЦ „Козлодуй“, който централата вероятно е пласирала на своите търгове. С над 58% по-малко енергия е купила НЕК и от ТЕЦ „Марица Изток“. Увеличени с 76% са покупките на енергия от ТЕЦ „Варна“. Заради ръста на потребителите на свободния пазар закупената енергия от квототе на евтините централи като АЕЦ „Козлодуй“ и ТЕЦ „Марица Изток 2“ е с 1,1 млн. мвтч по-малко от предвиденото.

От зелени и кафяви централи НЕК, както и по дългосрочните договори НЕК е изкупила общо 7 млн. мвтч електроенергия за първите шест месеца на годината. Това количество се е увеличило с 20% спрямо същия период на миналата година. Покупките от двата американски ТЕЦ-а са се увеличили с близо 520 хил. мвтч заради по-голямото им натоварване. В същото време ТЕЦ „Марица Изток 2“ е продавала повече енергия на свободния пазар.
Продажбите на еленергия от НЕК за полугодието са се увеличили с близо 5% като компанията е продала 13 млн. мвтч ток. В същото време дружеството отчита спад на продажбите в страната.

НЕК
свободен пазар
продажби на електроенергия
АЕЦ "Козлодуй"
ТЕЦ "Марица изток 2"
ВЕИ централи
когенерационни централи
спад в потреблението на електроенергия
По статията работи:

Георги Велев