НАЧАЛО » българия

Над 490 млн. лв. са събрани във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ през 2017 г.

fb
3E news
fb
04-09-2018 01:41:00
fb

Събраните средства във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ през 2017 г. възлизат на 490.3 млн. лв., сочи отчетът на фонда за миналата година, одобрен на днешното правителствено заседание.

По закон във фонда се събират по 5% от месечните приходи на производителите и вносителите на електроенергия в страната, както и на „Булгартрансгаз“ и Електроенергийния системен оператор. Средствата от търгове за продажба на квоти емисии парникови газове също постъпват във фонда. Със събраните средства се покриват разходите на Националната електрическа компания от изкупуване на електроенергия на преференциални цени.

През миналата година от 5% вноски са събрани близо 236 млн. лв., а от продажба на квоти - 254.5 млн. лв., е посочено още в отчета.

Разходите за издръжка на фонда през 2017 г. възлизат на 193 хил. лв. За покриване на разходите на НЕК, произтичащи от статута й на обществен доставчик, са изплатени близо 505 млн. лв. Разликата спрямо приходите на фонда през 2017 г. е осигурена от останали средства, събрани в него през 2016 г., съобщи правителствената информационна служба.

Отчетът на фонд „Сигурност на електроенергийната система“ е приет от Управителния съвет на фонда през март 2018 г. и е одитиран от Сметната палата. В одитния доклад, публикуван на страницата на Фонда се казва:  „Сметната палата иразява мнение, че приложеният годишен финансов отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ към 31 декември 2017 г. „ Посочва се също така, че не са констатирани неправилни отчитания, както и съществени недостатъци във вътрешния контрол.

 

Припомняме, че правомощията на Фонд Сигурност на електроенергийната система (ФСЕС) след промените в Закона за енергетиката вече се увеличават. Така например от началото на август енергийните компании вече трябва да предоставят депозит или банкова гаранция за извършване на дейността си и освен това не трябва да имат задължения или да са ги просрочили. Август е и месецът за първата вноска за досегашните играчи на електроенергийния пазар по новите законови правила в частност, свързани с цена „задължение към обществото“. Новите функции на Фонда са описани подробно в преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката. Според отчетът на страницата на Фонда, към 31 юли тази година в частта приходи, помощи и дарения е записан годишен уточнен план за настоящата 2018 г. от 1 324 000 000 лв. и направени разходи на стойност 503 424 016 лв. Съответно годишните разходи са за 1 066 472 343 лв. направени до посочената дата разходи от 344 839 167 лв.

 

фонд Сигурност на електроенергийната система
ФСЕС
продажба на квоти
приходи
По статията работи:

Маринела Арабаджиева