НАЧАЛО » българия

Лек ръст на промишленото производство, но не и за химическата и текстилна промишленост отчита НСИ

fb
3E news
fb
09-01-2015 02:31:00
fb

По предварителни данни през ноември 2014 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 0.4% в сравнение с октомври 2014 година. Регистрираният ръст спрямо същия месец на 2013 г. е 0,9%, става ясно от данните на Националния статистически институт, публикувани днес.

 

Месечни изменения

 

Увеличение през ноември 2014 г.,спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 0.9%, в преработващата промишленост - с 0.7% и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ-с0.2%. По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване -с 26.7%, обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм-с 16.9%, производството на машини и оборудване, с общо и специално предназначение -с 10.6%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители -с 8.1%.

 

Спад е регистриран при: производството на химични продукти - с 12.9%, производството на основни метали - с 11.4%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 8.1%, производството на превозни средства, (без автомобили) - с 5.7%.

 

Годишни изменения

 

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 3.5%, а спад е регистриран в добивната промишленост - със 7.6% и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.6%.

 

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 51.7%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 35.9%, обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм -с 28.8%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 20.1%.

 

Намаление е отчетено при: производството на основни метали -с 16.7%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели -с 9.0%, производството на облекло - с 8.9%.

НСИ
промишленост
преработваща промишленост
химическа и добивна промишленост
По статията работи:

Маринела Арабаджиева